Chemap Agro s.r.o.

CORZAL

Účinná látka

Balení

R50/53 - Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
SPe2 - Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (větší nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 100 m.
SPe3 - Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 2 m vzhledem k povrchové vodě.
SP1 - Zabraňte kontaminaci vod
Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Spektrum účinnosti

plevele méně citlivé: ptačinec žabinec
plevele odolné: lebeda rozkladitá, merlík bílý, opletka obecná, jednoleté trávy

Doporučení

Pokud je postřik prováděn tak, že může dojít k ohrožení dalších osob, provádějte jej jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od postřikovače a dalších osob.
Při aplikaci je třeba používat zařízení vybavené míchacím zařízením

Růstová fáze plodin v době aplikace:
v aplikačním termínu T1 - BBCH 10, tj. děložní listy plně rozvinuté; T2, T3 - po vzejití nové plevelné vlny

Počet aplikací:
aplikace je dělená v termínech T1-T2-T3, interval mezi aplikacemi je min. 7 dní; poslední aplikace nejpozději před zapojením porostu plodiny

Růstová fáze plevelů v době aplikace:
BBCH 10, tj. děložní listy plně rozvinuté

Maximální počet aplikací:
děleně, 3× za vegetační sezónu, do celkové dávky 6 l/ha

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.
Přípravek neaplikujte, je-li plodina pod vlivem stresu, např. použitím jiných pesticidů, poškození větrem, nedostatkem vápníku, nedostatkem živin, napadením hmyzem nebo houbami atd. – porost může být nevratně poškozen. Neaplikujte po mrazíku nebo jsou-li očekávány mrazíky nebo je-li očekáván déšť. Déšť do 2 hodin po aplikaci může snížit účinek ošetření.
Aplikujte pouze na suchý porost.
Neošetřujte plodinu v případě vysoké intenzity světla nebo při vysokých teplotách (>21°C). V takových případech odložte aplikaci na večer.
7 dnů před aplikací nebo po aplikaci neprovádějte válení ani vláčení kulturními branami.
Nelze vyloučit přechodné projevy fytotoxicity na ošetřované plodině.
Účinky na zpracování plodin a na kvalitativní výnosové parametry konzultujte s držitelem registrace.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem, odparem ani splachem!
Přípravek nelze použít v množitelských porostech!
Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Corzal.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Cukrovka POST od 3. listu (BBCH 13), plevele ve fázi BBCH 10 AT 2 l do celkové dávky 6,0 l/ha/vegetační sezónu 80–200 l max. 3× , aplikace je dělená
Řepa červená POST od 3. listu (BBCH 13), plevele ve fázi BBCH 10 AT 2 l do celkové dávky 6,0 l/ha/vegetační sezónu 80–200 l max. 3× , aplikace je dělená
Řepa krmná POST od 3. listu (BBCH 13), plevele ve fázi BBCH 10 AT 2 l do celkové dávky 6,0 l/ha/vegetační sezónu 80–200 l max. 3× , aplikace je dělená
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
15%
5%
3%
23%
5%
50%
detail