Chemap Agro s.r.o.

CROUPIER OD

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ječmen jarní,

pšenice jarní

100–300 l/ha

postřik

ječmen ozimý,

pšenice ozimá,

tritikale ozimé,

žito ozimé

100–300 l/ha

postřik

1× na jaře

Růstová fáze plevelů: aktivně rostoucí, rané růstové fáze.

Plevele citlivé: kokoška pastuší tobolka (do BBCH 29), heřmánkovec nevonný, pomněnka rolní, mák vlčí, truskavec ptačí, ptačinec prostřední, svízel přítula, chrpa modrák, merlík bílý, hluchavky, opletka obecná, violka rolní.

Plevele méně citlivé: rozrazil perský.

Nelze vyloučit projevy fytotoxicity. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Vliv na zpracování ozimů - ječmene, žita, tritikale, a jařin - pšenice, ječmene, prostřednictvím transformačních procesů konzultujte s držitelem povolení.

Následné plodiny: Jako následné plodiny mohou být zasety ozimé obilniny a jiné druhy jednoděložných plodin po provedení kultivace půdy do hloubky min. 20 cm. Nepěstujte dvouděložné plodiny v roce aplikace přípravku, s výjimkou řepky olejky, hořčice nebo krmné ředkve. Tyto plodiny mohou být bezpečně vysety po hluboké kultivaci půdy do hloubky min. 20 cm a po uplynutí doby 137 dnů, pokud byl přípravek aplikován v růstové fázi jarních i ozimých obilnin BBCH 20–24, po uplynutí doby 105 dnů, pokud byl přípravek aplikován v jarních i ozimých obilninách v BBCH 25–29, a po uplynutí doby 42 dnů, pokud byl přípravek aplikován v ozimých i jarních obilninách v BBCH 30–39. Po aplikaci Croupier OD v jarních obilninách v růstové fázi BBCH 13 je možné bezpečné pěstování řepky olejky, hořčice a krmné ředkve po uplynutí 152 dnů od aplikace, a po kultivaci půdy do hloubky min. 20 cm.

Náhradní plodiny: Jako náhradní plodiny mohou být pěstovány pouze jednoděložné plodiny po kultivaci půdy do hloubky min. 20 cm. Výsev je možný za 28 dní po aplikaci na plodinu v BBCH 13, za 14 dní po aplikaci na plodinu v BBCH 20.

Přípravkem nesmí být zasaženy sousední porosty. Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 °C) mohou být citlivé plodiny poškozeny.

Čištění aplikačního zařízení: Nedostatečné vypláchnutí postřikového zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaného porostu.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé, žito ozimé, pšenice jarní,

ječmen jarní

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé, žito ozimé, pšenice jarní,

ječmen jarní

5

5

0

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST 13–39 BBCH, plevele po vzejití AT 0,67 l 100–300 l mimo množitelské porosty, plevele dvouděložné jednoleté
Ječmen ozimý POST 20–39 BBCH, plevele po vzejití AT 0,67 l 100–300 l mimo množitelské porosty, plevele dvouděložné jednoleté
Pšenice jarní POST 13–39 BBCH, plevele po vzejití AT 0,67 l 100–300 l mimo množitelské porosty, plevele dvouděložné jednoleté
Pšenice ozimá POST 20–39 BBCH, plevele po vzejití AT 0,67 l 100–300 l mimo množitelské porosty, plevele dvouděložné jednoleté
Tritikale ozimé POST 20–39 BBCH, plevele po vzejití AT 0,67 l 100–300 l mimo množitelské porosty, plevele dvouděložné jednoleté
Žito ozimé POST 20–39 BBCH, plevele po vzejití AT 0,67 l 100–300 l mimo množitelské porosty, plevele dvouděložné jednoleté
detail