Chemap Agro s.r.o.

DESTOR

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé: laskavec ohnutý, kokoška pastuší tobolka, merlík fíkolistý.
Plevele méně citlivé: merlík bílý, hluchavka nachová, ptačinec žabinec, violka rolní.

Doporučení

Růstová fáze plodiny v době prvního ošetření: BBCH 10–11.

Růstová fáze plevele: BBCH 10.

Maximální počet aplikací: 2× v plodině (max. 3,0 l přípravku/ha).

Interval mezi aplikacemi: 5–14 dní, po vzejití nové plevelné vlny.

Dávka vody: 200–400 l/ha

Nelze vyloučit příznaky přechodné fytotoxicity na ošetřované plodině. Citlivost odrůdy ošetřované plodiny konzultujte s držitelem registrace.

Vliv na kvantitativní a kvalitativní výnosové parametry krmné řepy a salátové řepy konzultujte s držitelem povolení.

Pěstování následných plodin je bez omezení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

Přípravek není určen k použití v množitelských porostech.

Postup čištění aplikačního zařízení:

Po skončení postřiku vyprázdněte nádrž postřikovače a propláchněte celý systém.

Naplňte nádrž postřikovače do 1 objemu čistou vodou, spusťte míchací zařízení na dobu min. 5 minut. Vystříkejte na právě ošetřovaném pozemku.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
cukrovka, krmná a  červená řepa
4
4
4
4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Cukrovka POST v době prvního ošetření: BBCH 10–11 AT 3 l děleně 2× 1,5 l/ha max. 3,0 l přípravku/ha
Řepa červená POST v době prvního ošetření: BBCH 10–11 AT 3 l děleně 2× 1,5 l/ha max. 3,0 l přípravku/ha, platí pro řepa salátová
Řepa krmná POST v době prvního ošetření: BBCH 10–11 AT 3 l děleně 2× 1,5 l/ha max. 3,0 l přípravku/ha
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
5%
50%
detail