Chemap Agro s.r.o.

DESTOR

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé: laskavec ohnutý, kokoška pastuší tobolka, merlík fíkolistý.
Plevele méně citlivé: merlík bílý, hluchavka nachová, ptačinec žabinec, violka rolní.

Doporučení

Růstová fáze plodiny v době prvního ošetření: BBCH 10–11.

Růstová fáze plevele: BBCH 10.

Maximální počet aplikací: 2× v plodině (max. 3,0 l přípravku/ha).

Interval mezi aplikacemi: 5–14 dní, po vzejití nové plevelné vlny.

Dávka vody: 200–400 l/ha

Nelze vyloučit příznaky přechodné fytotoxicity na ošetřované plodině. Citlivost odrůdy ošetřované plodiny konzultujte s držitelem registrace.

Vliv na kvantitativní a kvalitativní výnosové parametry krmné řepy a salátové řepy konzultujte s držitelem povolení.

Pěstování následných plodin je bez omezení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

Přípravek není určen k použití v množitelských porostech.

Postup čištění aplikačního zařízení:

Po skončení postřiku vyprázdněte nádrž postřikovače a propláchněte celý systém.

Naplňte nádrž postřikovače do 1 objemu čistou vodou, spusťte míchací zařízení na dobu min. 5 minut. Vystříkejte na právě ošetřovaném pozemku.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
cukrovka, krmná a  červená řepa
4
4
4
4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Cukrovka POST v době prvního ošetření: BBCH 10–11 AT 3 l děleně 2× 1,5 l/ha max. 3,0 l přípravku/ha
Řepa červená POST v době prvního ošetření: BBCH 10–11 AT 3 l děleně 2× 1,5 l/ha max. 3,0 l přípravku/ha, platí pro řepa salátová
Řepa krmná POST v době prvního ošetření: BBCH 10–11 AT 3 l děleně 2× 1,5 l/ha max. 3,0 l přípravku/ha
detail