Chemap Agro s.r.o.

DEVRINOL 45 F

Účinná látka

Balení

20 l

Charakteristika

Vysoce selektivní herbicid s velmi dobrou účinností na jednoleté jednoděložné a dvouděložné plevele. Devrinol 45 F je určen pro ošetření ozimé řepky a některých zelenin.

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

DEVRINOL 45 F

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Působení

Napropamid je účinná látka působící na klíčící plevele. Je přijímána semeny, kořeny, hypokotylem a děložními listy. V plevelných rostlinách inhibuje syntézu proteinů, což způsobuje zastavení růstu kořenů a následný úhyn plevelů. Při vysoké intenzitě přímého slunečního záření je nutné přípravek po aplikaci zapravit. Při podzimní nebo časně jarní aplikaci může být Devrinol 45 F aplikován také na povrch půdy. Přípravek nehubí vzešlé plevele.

Doporučení

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

řepka olejka

200–300 l/ha

před výsevem,

400–600 l/ha

po výsevu

postřik

1× na podzim

tabák virginský

50 000 l/ha

zálivka

1× na jaře

brokolice, květák, kapusta růžičková, zelí hlávkové, kapusta kadeřavá a kapusta krmná

400–600 l/ha

postřik

1× na jaře

Nižší aplikační dávka se používá na lehkých půdách, vyšší aplikační dávka se používá na těžkých půdách.

Tabák virginský: aplikační dávka odpovídá 0,2–0,3 ml/m2, aplikační kapalina 5 l/m2.

Spektrum plevelů:

- plevele citlivé - chundelka metlice, lipnice roční, plevele heřmánkovité, ptačinec žabinec, merlíky;

- plevele méně citlivé - rozrazily, penízek rolní, kokoška pastuší tobolka.

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.

Herbicidní film vzniklý po správné aplikaci přípravku nesmí být porušen zpracováním půdy anebo prudkými srážkami bezprostředně po postřiku.

Nelze vyloučit projevy fytotoxicity. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit, zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.

Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1 %, nelze vyloučit poškození ošetřovaného porostu přípravkem.

Následné plodiny: Před pěstováním následných plodin pozemek zorejte do hloubky 20 cm. Na jaře plodiny nepěstujte dříve, než za 7 měsíců od aplikace přípravku. Kukuřice může být pěstována po uplynutí 9 měsíců od aplikace přípravku. Na podzim plodiny pěstujte po uplynutí 12 měsíců od aplikace přípravku.

Náhradní plodiny: Pěstování náhradních plodin konzultujte s držitelem povolení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty, ani oseté pozemky, nebo pozemky určené k setí!

Čištění aplikačního zařízení: Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřované plodiny.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

brokolice, květák, kapusta růžičková, zelí

hlávkové, kapusta kadeřavá, kapusta krmná, řepka olejka ozimá, tabák

4

4

4

4

Při aplikaci přípravku do brokolice, květáku, kapusty růžičkové, zelí hlávkového, kapusty kadeřavé, kapusty krmné a tabáku: Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Minoritní registrace - jahodník

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

jahodník

400–600 l/ha

postřik

1× za rok

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

jahodník

4

4

4

4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Brokolice PRSZ před výsadbou se zapravením, před vzejitím plevelů, pole AT 2,78 l 400–600 l
Jahodník POST před začátkem vegetace, po sklizni AT 2,5 l 400–600 l max. 1× za rok, pole, minor. reg.: ÚKZÚZ
Kapusta PRSZ před výsadbou se zapravením, před vzejitím plevelů, pole AT 2,78 l 400–600 l kapusta růžičková, kapusta kadeřavá a kapusta krmná
Květák PRSZ před výsadbou se zapravením, před vzejitím plevelů, pole AT 2,78 l 400–600 l
Řepka olejka, ozimá PRSZ před setím se zapravením do 3–5 cm, do 4 hod. po aplikaci, před vzejitím plevelů AT 1,5-2,5 l 200–300 l
Řepka olejka, ozimá PRE do 3 dnů po zasetí, bez zapravení, před vzejitím plevelů AT 2-2,5 l 400–600 l
Tabák PRS před výsadbou bez zapravení, před vzejitím plevelů, pole AT 2-3 l 50000 l zálivka
Zelí PRSZ před výsadbou se zapravením, před vzejitím plevelů, pole AT 2,78 l 400–600 l zelí hlávkové
detail