Chemap Agro s.r.o.

DICASH

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřenou ochrannou vzdálenost 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.Při 50 %, 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost s ohledem na necílové rostliny nutná.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

kukuřice

200–400 l/ha

postřik

Kukuřice se ošetřuje postemergentně, ve stadiu 3–5 listů (BBCH 13–15), kdy plevele mají 2–4 pravé listy (BBCH 12–14).

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech. Neošetřujte v době, kdy jsou očekávány noční mrazíky. Optimální termín ošetření je při teplotách mezi 10–25 °C.

Příležitostně mohou být pozorovány projevy fytotoxicity typické pro herbicidy ze skupiny „syntetických auxinů“ (chlorózy, deformace, zbrzdění růstu), obzvláště v případě, že po aplikaci dojde k výraznému poklesu teplot. Tyto projevy jsou obvykle přechodného charakteru a nemají vliv na výnos.

Použití v množitelských porostech konzultujte s držitelem povolení přípravku.

Spektrum účinnosti přípravku:

- citlivé plevele - jednoleté a dvouleté plevele: ambrosie pelyňkolistá, drchnička rolní, durman obecný, heřmánky, hořčice, chrpy, ibišek trojdílný, kapustka obecná, kokoška pastuší tobolka, kolenec rolní, konopice napuchlá, kopřiva žahavka, laskavce, lebedy, lilek černý, mák vlčí, mračňák Theophrastův, merlíky, mléče, penízek rolní, pěťour maloúborný, pohanka svlačcovitá, pomněnka rolní, pryskyřník rolní, ptačinec žabinec, rdesna, rmeny, rožce, ředkev ohnice, starčky, svízel přítula, šrucha zelná, šťovíky, tolice jetelová, truskavec ptačí, úhorník mnohodílný, vikev, výdrol slunečnice, zemědým lékařský; - víceleté plevele: mléč rolní, opletník plotní, pcháč oset, pelyňky, popenec břečťanolistý, svlačec rolní, vesnovka obecná.

V normálním osevním postupu může být pěstována jakákoli následná plodina. Použití orby v případě setí meziplodin krátce po aplikaci nebo náhradní plodiny po předčasném zrušení porostu snižuje riziko poškození plodiny.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty! Mimořádně citlivé jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot mohou být citlivé plodiny poškozeny!

Čištění aplikačního zařízení: Aplikační zařízení okamžitě po použití vyprázdněte a opakovaně (min. 3×) vypláchněte nádrž, ramena a trysky vodou (vždy min. čtvrtinou objemu nádrže postřikovače).

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

kukuřice

5

0

0

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice POST od 3. do 5. listu, plevele 12–14 BBCH AT 0,6 l 200-400 l plevele dvouděložné
detail