Chemap Agro s.r.o.

DICAVEL SL

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Pastviny a úhorové plochy:Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost nutná.
- Kukuřice:Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.Při 50%, 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost nutná.

Spektrum účinnosti

Citlivé plevele:

- jednoleté a dvouleté plevele: ambrosie pelyňkolistá (Ambrosia elatior), pěťour maloúborný (Galinsoga parviflora), drchnička rolní (Anagallis arvensis), pohanka svlačcovitá (Polygonum convolvulus),durman obecný (Datura stramonium), pomněnka rolní (Myosotis arvensis), heřmánky (Matricaria spp.), pryskyřník rolní (Ranunculus arvensis), hořčice (Sinapis spp.), ptačinec žabinec (Stellaria media), chrpy (Centaurea spp.), rdesna (Polygonum spp.), ibišek trojdílný (Hibiscus trionum), rmeny (Anthemis spp.), kapustka obecná (Lapsana communis), rožce (Cerastium spp.), kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris), ředkev ohnice (Raphanus raphanistrum), kolenec rolní (Spergula arvensis), starčky (Senecio spp.), konopice napuchlá (Galeopsis tetrahit), svízel přítula (Galium aparine), kopřiva žahavka (Urtica urens), šrucha zelná (Portulaca oleracea), laskavce (Amaranthus spp.), šťovíky (Rumex spp.), lebedy (Atriplex spp.), tolice dětelová (Medicago lupulina), lilek černý (Solanum nigrum), truskavec ptačí (Polygonum aviculare ), mák vlčí (Papaver rhoeas), úhorník mnohodílný (Descurainia sophia), mračňák Theophrastův (Abutilon theophrasti), vikev (Vicia spp.), merlíky (Chenopodium spp.), výdrol slunečnice (Helianthus annuus), mléče (Sonchus spp.), zemědým lékařský (Fumaria officinalis), penízek rolní (Thlaspi arvense);

- víceleté plevele: čekanka obecná (Cichorium intybus), popenec břečťanolistý (Glechoma hederacea), jitrocele (Plantago spp.), sedmikráska vytrvalá (Bellis perennis), mléč rolní (Sonchus arvensis), svlačec rolní (Convolvulus arvensis), opletník plotní (Calystegia sepium), šťovíky (Rumex spp.), pcháč oset (Cirsium arvense), vesnovka obecná (Lepidium draba), pelyňky (Artemisia spp.).

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

kukuřice

150–400 l/ha

postřik

pastviny

150–400 l/ha

postřik

2× za rok

42

úhorové plochy

150–400 l/ha

postřik

1× za rok

Kukuřice se ošetřuje postemergentně, zpravidla ve stadiu 3–5 listů (BBCH 13–15), maximálně do 8 listů (BBCH 18), kdy plevele mají 2–4 pravé listy (BBCH 12–14).

Ošetření pastvin se provádí postemergentně v době intenzivního růstu plevelů. Optimální růstová fáze plevelů je BBCH 12–14 (2–4 pravé listy, listové páry nebo přesleny rozvinuty).

Ošetření se provádí v období jaro – léto v růstové fázi trav od 3 listů (BBCH 13). Pastviny neošetřujeme v prvním roce po zasetí. Přípravek se aplikuje maximálně 2× za rok.

Ošetření úhorových ploch se provádí postemergentně v době intenzivního růstu plevelů.

Optimální růstová fáze plevelů je BBCH 12–14 (2–4 pravé listy, listové páry nebo přesleny rozvinuty), pcháč by měl být ve fázi růžice o průměru max. 5 cm, svlačce by měly narůst min. 15 cm. Ošetření se provádí v období jaro – časné léto.

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech. Neošetřujte v době, kdy jsou očekávány noční mrazíky. Optimální termín ošetření je při teplotách mezi 10–25 °C.

Příležitostně mohou být pozorovány projevy fytotoxicity typické pro herbicidy ze skupiny „syntetických auxinů“ (chlorózy, deformace, zbrzdění růstu), obzvláště v případě, že po aplikaci dojde k výraznému poklesu teplot. Tyto projevy jsou obvykle přechodného charakteru a nemají vliv na výnos.

Doporučuje se ověřit si v malém měřítku citlivost jednotlivých druhů trav, zvláště pak u nových odrůd.

Použití přípravku v inbred liniích bez předchozího ověření citlivosti na menším počtu rostlin se nedoporučuje.

V normálním osevním postupu může být pěstována jakákoli následná plodina. Použití orby v případě setí plodin krátce po aplikaci nebo náhradní plodiny po předčasném zrušení porostu snižuje riziko poškození plodiny.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty! Mimořádně citlivé jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot mohou být citlivé plodiny poškozeny!

Ihned po skončení postřiku důkladně vyčistěte aplikační zařízení.

Úplně vyprázdněte postřikovač a propláchněte nádrž, ramena a trysky třikrát čistou vodou dokud není odstraněna pěna a veškeré stopy přípravku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

kukuřice

5

0

0

0

pastviny, úhorové plochy

5

5

0

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice POST do18 BBCH, plevele 12–14 BBCH AT 0,6 l 150–400 l max. 1×
Pastviny POST do13 BBCH, plevele 12–14 BBCH 14 1 l 150–400 l max. 2× za rok
Úhorové plochy POST 12–14 BBCH, pcháč ve fázi růžice, svlačec min. 15 cm - 1 l 150–400 l max. 2× za rok
Soufflet Agro - webinar
AG NOVACHEM s.r.o.
Limagrain - kukuřice- 2021
Agro Aliance
Slunečnice - Syngenta
Agromanuál - personální

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

detail