Chemap Agro s.r.o.

DICOTEX

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 5 m.
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 10 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

trávníky

300 l/ha

postřik

1× za rok, květen až začátek září

Přípravek se aplikuje na dobře založený kompaktní trávník, v růstové fázi trav BBCH 29, a to nejdříve za 5 dní po seči. Další sečení trávníku může následovat nejdříve za 7 dní po aplikaci přípravku.

Neošetřujte trávníky mladší jednoho roku.

Neošetřujte v období sucha, a také, pokud se předpokládá v následujících 6 hodinách déšť.

Druhové složení trávníků včetně odrůd konzultujte s držitelem povolení.

V případě, že trávník obsahuje jako požadovanou složku dvouděložné rostliny, je nutná konzultace fytotoxicity s držitelem povolení.

Renovace trávníku je možná až po 6–8 týdnech po posledním ošetření.

Spektrum účinnosti:

- plevele citlivé: jetel plazivý, pampeliška lékařská, sedmikráska chudobka;

- plevele méně citlivé: černohlávek obecný, pryskyřníky, řebříček obecný.

Růstové fáze plevelů: po vzejití. Plevele v počátečních vývojových fázích jsou citlivější.

Přípravek nelze použít v množitelských porostech trav.

Přípravek může ovlivnit následnou plodinu po dobu 3 měsíců od posledního ošetření.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty. Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 °C) mohou být citlivé plodiny poškozeny i výpary přípravku.

Čištění aplikačního zařízení:

Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl přípravek na bázi účinných látek MCPA, mekoprop-P, 2.4-D a dikamba, musí být veškeré jeho stopy z mísících nádrží a postřikovače odstraněny ihned po skončení postřiku, podle následujícího postupu:

1) Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), po dobu alespoň 10 minut.

2) Zbytek oplachové vody vypustit a celé zařízení znovu propláchnout čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), s přídavkem čisticího prostředku, případně s přídavkem sody (3 % roztokem). V případě použití čisticích prostředků postupujte dle návodu na jejich použití.

3) Opakujte postup podle bodu 2) ještě 2×.

4) Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

trávníky

5

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

trávníky

10

5

5

0

Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Trávníky POST květen až začátek září, v růstové fázi trav BBCH 29, a to nejdříve za 5 dní po seči, po vzejití plevelů 1 7,5 l 300 l max. 1× za rok
detail