Chemap Agro s.r.o.

DICOTEX

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 5 m.
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 10 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

trávníky

300 l/ha

postřik

1× za rok, květen až začátek září

Přípravek se aplikuje na dobře založený kompaktní trávník, v růstové fázi trav BBCH 29, a to nejdříve za 5 dní po seči. Další sečení trávníku může následovat nejdříve za 7 dní po aplikaci přípravku.

Neošetřujte trávníky mladší jednoho roku.

Neošetřujte v období sucha, a také, pokud se předpokládá v následujících 6 hodinách déšť.

Druhové složení trávníků včetně odrůd konzultujte s držitelem povolení.

V případě, že trávník obsahuje jako požadovanou složku dvouděložné rostliny, je nutná konzultace fytotoxicity s držitelem povolení.

Renovace trávníku je možná až po 6–8 týdnech po posledním ošetření.

Spektrum účinnosti:

- plevele citlivé: jetel plazivý, pampeliška lékařská, sedmikráska chudobka;

- plevele méně citlivé: černohlávek obecný, pryskyřníky, řebříček obecný.

Růstové fáze plevelů: po vzejití. Plevele v počátečních vývojových fázích jsou citlivější.

Přípravek nelze použít v množitelských porostech trav.

Přípravek může ovlivnit následnou plodinu po dobu 3 měsíců od posledního ošetření.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty. Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 °C) mohou být citlivé plodiny poškozeny i výpary přípravku.

Čištění aplikačního zařízení:

Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl přípravek na bázi účinných látek MCPA, mekoprop-P, 2.4-D a dikamba, musí být veškeré jeho stopy z mísících nádrží a postřikovače odstraněny ihned po skončení postřiku, podle následujícího postupu:

1) Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), po dobu alespoň 10 minut.

2) Zbytek oplachové vody vypustit a celé zařízení znovu propláchnout čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), s přídavkem čisticího prostředku, případně s přídavkem sody (3 % roztokem). V případě použití čisticích prostředků postupujte dle návodu na jejich použití.

3) Opakujte postup podle bodu 2) ještě 2×.

4) Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

trávníky

5

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

trávníky

10

5

5

0

Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Trávníky POST květen až začátek září, v růstové fázi trav BBCH 29, a to nejdříve za 5 dní po seči, po vzejití plevelů 1 7,5 l 300 l max. 1× za rok
Agro Aliance
AG NOVACHEM s.r.o.
Zetrola Magnello Pack - Syngenta
Kniha Biologie a regulace plevelů  - Novinka 2018

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
25%
6%
4%
17%
5%
43%
detail