Chemap Agro s.r.o.

DICOTEX

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Agromanualshop.cz- Figaro - doprodej rodenticidů
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé: jetel plazivý, pampeliška lékařská, sedmikráska chudobka
Plevele méně citlivé: černohlávek obecný, pryskyřníky, řebříček obecný
Růstové fáze plevelů: po vzejití.

Doporučení

Přípravek se aplikuje na dobře založený kompaktní trávník, v růstové fázi trav BBCH 29, tj. ukončené odnožování, a to nejdříve za 5 dní po seči. Další sečení trávníku může následovat nejdříve za 7 dní po aplikaci přípravku.

Přípravek lze aplikovat od května do začátku září.

Neošetřujte trávníky mladší jednoho roku!

Neošetřujte v období sucha, a také pokud se předpokládá v následujících 6 hodinách déšť.

Druhové složení trávníků včetně odrůd konzultujte s držitelem povolení!

V případě, že trávník obsahuje jako požadovanou složku dvouděložné rostliny, je nutná konzultace rizika fytotoxicity s dodavatelem přípravku.

Přípravek se aplikuje postřikem.

Dávka vody: 300 l/ha

Maximální počet aplikací: 1× za vegetaci

Růstové fáze plevelů: po vzejití. Plevele v počátečních vývojových fázích jsou citlivější.

Renovace trávníku je možná až po 6–8 týdnech po posledním ošetření.

Přípravek nelze použít v množitelských porostech trav.

Přípravek může ovlivnit následnou plodinu po dobu 3 měsíců od posledního ošetření.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty. Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 °C) mohou být citlivé plodiny poškozeny i výpary přípravku.

Čištění aplikačního zařízení:

Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl přípravek na bázi účinných látek MCPA, MCPP-P, 2,4-D a dikamba, musí být veškeré jeho stopy z mísících nádrží a postřikovače odstraněny ihned po skončení postřiku podle následujícího postupu:

1) Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), po dobu alespoň 10 minut.

2) Zbytek oplachové vody vypustit a celé zařízení znovu propláchnout čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), s přídavkem čisticího prostředku, případně s přídavkem sody (3% roztokem). V případě použití čisticích prostředků postupujte dle návodu na jejich použití.

3) Opakujte postup podle bodu “2” ještě 2×.

4) Trysky a sítka musí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska
50 %
tryska 75 %
tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
trávníky
5
0
0
0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Trávníky POST v růstové fázi trav BBCH 29, tj. ukončené odnožování, a to nejdříve za 5 dní po seči 1 7,5 l 300 l
Agro Aliance
AG NOVACHEM s.r.o.
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
18%
6%
2%
21%
3%
50%
detail