BASF
BASF
BASF

AGRA

DOMINATOR

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Borovice POST 2-3 l 200 l plevele jednoleté
Borovice POST 3-5 l 200 l plevele vytrvalé
Brambor PRE AT 2-2,5 l 200 l pýr plazivý, plevele vytrvalé vžešlé
Brambor PRE AT 1,5-2 l 150 l plevele jednoleté vzešlé
Hrách POST před sklizní 10-14 dní, vlhkost zrna pod 30 % 10 3-4 l 200 l plevele přerostlé, pýr plazivý
Hrách POST před sklizní 10-14 dní, vlhkost zrna pod 30 % 7 2-3 l 150 l usnadnění mechanizované sklizně
Hrušeň POST 3-5 l 200 l pýr plazivý, mléč, pcháč
Hrušeň POST od 51 BBCH 7 l 200 l svlačec rolní
Hrušeň POST 3 l 200 l turanka kanadská
Jabloň POST 3 l 200 l turanka kanadská
Jabloň POST 3-5 l 200 l pýr plazivý, mléč, pcháč
Jabloň POST od 51 BBCH 7 l 200 l svlačec rolní
Ječmen jarní POST před sklizní 10-14 dní, vlhkost zrna pod 30% 10–14 3-4 l 100–200 l pýr plazivý, plevele přerostlé
Mimo semenné porosty!
Ječmen jarní POST před sklizní 10-14 dní, vlhkost zrna pod 30% 10 2-3 l 100–150 l usnadnění mechanizované sklizně
Mimo semenné porosty!
Ječmen ozimý POST před sklizní 10-14 dní, vlhkost zrna pod 30% 10–14 3-4 l 100–200 l pýr plazivý, plevele přerostlé
Mimo semenné porosty!
Ječmen ozimý POST před sklizní 10-14 dní, vlhkost zrna pod 30% 10 2-3 l 100–150 l usnadnění mechanizované sklizně
Mimo semenné porosty!
Kukuřice PRE AT 2-2,5 l 200 l pýr plazivý, plevele vytrvalé vžešlé
Kukuřice PRE AT 1,5-2 l 150 l plevele jednoleté vzešlé
Len POST před sklizní 10-14 dní 10 3-4 l 200 l plevele přerostlé, pýr plazivý
Lesní porosty POST 4-5 l 100 l ostružiník křovitý
Lesní porosty POST 3-5 l 100–200 l plevele vytrvalé
Lesní porosty POST 2-3 l 100–200 l plevele jednoleté
Lesní školky POST 3-5 l 200 l plevele vytrvalé
Lesní školky POST 2,5-3 l 200 l plevele jednoleté
Louky POST obnova TTP 21 - zkrmování 3-6 l 200 l
Louky POST retardace 21 - zkrmování 0,5-0,75 l 100 l
Meruňka POST od 51 BBCH 7 l 200 l svlačec rolní
Meruňka POST 3 l 200 l turanka kanadská
Meruňka POST 3-5 l 200 l pýr plazivý, mléč, pcháč
Nezemědělská půda POST 5-9 l 200–400 l křídlatka sachalinská
Nezemědělská půda POST 3-7 l 200–400 l nežádoucí vegetace
Orná půda PRS 2-3 l 150–200 l pýr plazivý, plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Orná půda POST po sklizni 3-5 l 200 l pýr plazivý, plevele vytrvalé
Orná půda POST po sklizni 1,5-3 l 150–200 l plevele jednoleté
Oves jarní POST před sklizní 10-14 dní, vlhkost zrna pod 30% 10–14 3-4 l 100–200 l pýr plazivý, plevele přerostlé
Mimo semenné porosty!
Oves jarní POST před sklizní 10-14 dní, vlhkost zrna pod 30% 10 2-3 l 100–150 l usnadnění mechanizované sklizně
Mimo semenné porosty!
Pastviny POST retardace 21 - zkrmování 0,5-0,75 l 100 l
Pastviny POST obnova TTP 21 - zkrmování 3-6 l 200 l
Peluška POST před sklizní 10-14 dní, vlhkost zrna pod 30 % 7 2-3 l 150 l usnadnění mechanizované sklizně
Peluška POST před sklizní 10-14 dní, vlhkost zrna pod 30 % 10 3-4 l 200 l plevele přerostlé, pýr plazivý
Pšenice jarní POST před sklizní 10-14 dní, vlhkost zrna pod 30% 10–14 3-4 l 100–200 l pýr plazivý, plevele přerostlé
Mimo semenné porosty!
Pšenice jarní POST před sklizní 10-14 dní, vlhkost zrna pod 30% 10 2-3 l 100–150 l usnadnění mechanizované sklizně
Mimo semenné porosty!
Pšenice ozimá POST před sklizní 10-14 dní, vlhkost zrna pod 30% 10 2-3 l 100–150 l usnadnění mechanizované sklizně
Mimo semenné porosty!
Pšenice ozimá POST před sklizní 10-14 dní, vlhkost zrna pod 30% 10–14 3-4 l 100–200 l pýr plazivý, plevele přerostlé
Mimo semenné porosty!
Réva vinná POST 3 l 200 l turanka kanadská
Réva vinná POST 0,5 l 100 l plevele, retardace
Réva vinná POST 3-6 l 200 l mléč, pcháč, pýr plazivý
Řepka olejka, jarní POST před sklizní 21 dní 10-14 3-4 l 200 l usnadnění mechanizované sklizně
Mimo semenné porosty!
Řepka olejka, jarní POST před sklizní 21 dní 10-14 3-4 l 200 l pýr plazivý, plevele přerostlé
Mimo semenné porosty!
Řepka olejka, ozimá POST před sklizní 21 dní 10-14 3-4 l 200 l pýr plazivý, plevele přerostlé
Mimo semenné porosty!
Řepka olejka, ozimá POST před sklizní 21 dní 10-14 3-4 l 200 l usnadnění mechanizované sklizně
Mimo semenné porosty!
Slivoň POST od 51 BBCH 7 l 200 l svlačec rolní
Slivoň POST 3 l 200 l turanka kanadská
Slivoň POST 3-5 l 200 l pýr plazivý, mléč, pcháč
Smrk POST 3-5 l 200 l plevele vytrvalé
Smrk POST 2-3 l 200 l plevele jednoleté
Třešeň POST od 51 BBCH 7 l 200 l svlačec rolní
Třešeň POST 3 l 200 l turanka kanadská
Třešeň POST 3-5 l 200 l pýr plazivý, mléč, pcháč
Višeň POST 3 l 200 l turanka kanadská
Višeň POST 3-5 l 200 l pýr plazivý, mléč, pcháč
Višeň POST od 51 BBCH 7 l 200 l svlačec rolní
detail