Chemap Agro s.r.o.

DUPLOSAN DP

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3 Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.(Platí pro aplikaci do trávníků a na nezemědělské plochy)
SPe3 Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 3 m od okraje ošetřovaného pozemku.(Platí pro aplikaci do obilí)

Spektrum účinnosti

Citlivé plevele: svízel přítula, ptačinec žabinec, pohanka svlačcovitá, rdesno červivec, hořčice rolní, ředkev ohnice, pcháč oset, penízek rolní, podběl obecný, lebedy, svlačec rolní, kolenec rolní, vikve, merlíky. Středně citlivé plevele: rozrazily, šťovíky, zemědým lékařský, chrpa modrák, heřmánky, kokoška pastuší tobolka, rdesno ptačí.

Doporučení

Obilniny bez podsevu: Obilniny je možno ošetřovat od vytvoření 4. listu až do konce odnožování (BBCH 14–29). Po začátku sloupkování neošetřovat! Neošetřujeme při teplotách nižších než 10 °C. Aplikace se provádí v době, kdy dvouděložné plevele jsou nanejvýš ve fázi 4 pravých listů. Při zásahu proti pcháči osetu se doporučuje oddálit aplikaci do doby, kdy má pcháč přibližně 15 cm. Neošetřujeme obilniny s podsevy nebo ty, kam má být podsev vyset, dále porosty oslabené mrazem, zamáčením, vláčením apod. Žito může, zvláště při pozdním použití, reagovat zkrácením stébel, v závislosti na počasí i snížením výnosu.

Semenné porosty trav: Aplikace se provádí při výšce porostu trav 15–30 cm, kdy dvouděložné plevele jsou ve fázi 4 (dávka 1,5 l/ha), maximálně 6 pravých listů (dávka 2,0 l/ha) a šťovíky mají vyvinutou listovou růžici. Louky a pastviny: Aplikace proti šťovíku tupolistému se provádí v době, kdy rostliny vytvořily přízemní růžici. Porost musí být minimálně jednoletý.

Silniční příkopy, dálniční svahy, vzdušné líce sypaných hrází (mimo vodárenské nádrže): Porost musí být minimálně jednoletý. Hráze vodárenských zařízení se nesmějí ošetřovat.

Nižší dávku přípravku použijte, když dvouděložné plevele jsou ve fázi 4 maximálně 6 pravých listů (BBCH 14–16). Vyšší dávku přípravku použijte, dosáhnou-li plevele stádia 6 a více pravých listů. Nejpozději však do stadia kdy stonek/růžice má 10 % konečné velikosti, tj. do BBCH 31.

Pro dosažení retardace růstu trav použijte vyšší dávku z daného rozpětí (2,5 l/ha).

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 °C ) mohou být citlivé plodiny poškozeny!

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje jednu nebo více účinných látek pouze na bázi fenoxykarboxylových kyselin (např. 2,4-D, dichlorprop, MCPP, MCPA), na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem, odparem ani splachem! Držitel registrace uvede na etiketě postup čištění, který byl navržen a doložen v rámci žádosti o změnu registrace (re-registraci).

Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.

Pokud je postřik prováděn tak, že může dojít k ohrožení dalších osob, provádějte jej jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od postřikovače a dalších osob.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST AT 1,5 l 200–400 l max. 1×
Ječmen ozimý POST AT 1,5 l 200–400 l max. 1×
Louky POST 14 2 l 200–400 l max. 1×
Oves jarní POST AT 1,5 l 200–400 l max. 1×
Pastviny POST 14 2 l 200–400 l max. 1×
Pšenice jarní POST AT 1,5 l 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá POST AT 1,5 l 200–400 l max. 1×
Svahy, příkopy POST AT 2-2,5 l 200–400 l silniční příkopy, dálniční svahy, vzdušné líce sypaných hrází, (kromě vodárenských nádrží), max. 1×
Trávy POST AT 1,5-2 l 200–400 l Semenné porosty, max. 1×
Tritikale ozimé POST AT 1,5 l 200–400 l max. 1×
Žito ozimé POST AT 1,5 l 200–400 l max. 1×
detail