Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

DUPLOSAN DP

Účinná látka

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3 Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.(Platí pro aplikaci do trávníků a na nezemědělské plochy)
SPe3 Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 3 m od okraje ošetřovaného pozemku.(Platí pro aplikaci do obilí)

Spektrum účinnosti

Citlivé plevele: svízel přítula, ptačinec žabinec, pohanka svlačcovitá, rdesno červivec, hořčice rolní, ředkev ohnice, pcháč oset, penízek rolní, podběl obecný, lebedy, svlačec rolní, kolenec rolní, vikve, merlíky. Středně citlivé plevele: rozrazily, šťovíky, zemědým lékařský, chrpa modrák, heřmánky, kokoška pastuší tobolka, rdesno ptačí.

Doporučení

Obilniny bez podsevu: Obilniny je možno ošetřovat od vytvoření 4. listu až do konce odnožování (BBCH 14–29). Po začátku sloupkování neošetřovat! Neošetřujeme při teplotách nižších než 10 °C. Aplikace se provádí v době, kdy dvouděložné plevele jsou nanejvýš ve fázi 4 pravých listů. Při zásahu proti pcháči osetu se doporučuje oddálit aplikaci do doby, kdy má pcháč přibližně 15 cm. Neošetřujeme obilniny s podsevy nebo ty, kam má být podsev vyset, dále porosty oslabené mrazem, zamáčením, vláčením apod. Žito může, zvláště při pozdním použití, reagovat zkrácením stébel, v závislosti na počasí i snížením výnosu.

Semenné porosty trav: Aplikace se provádí při výšce porostu trav 15–30 cm, kdy dvouděložné plevele jsou ve fázi 4 (dávka 1,5 l/ha), maximálně 6 pravých listů (dávka 2,0 l/ha) a šťovíky mají vyvinutou listovou růžici. Louky a pastviny: Aplikace proti šťovíku tupolistému se provádí v době, kdy rostliny vytvořily přízemní růžici. Porost musí být minimálně jednoletý.

Silniční příkopy, dálniční svahy, vzdušné líce sypaných hrází (mimo vodárenské nádrže): Porost musí být minimálně jednoletý. Hráze vodárenských zařízení se nesmějí ošetřovat.

Nižší dávku přípravku použijte, když dvouděložné plevele jsou ve fázi 4 maximálně 6 pravých listů (BBCH 14–16). Vyšší dávku přípravku použijte, dosáhnou-li plevele stádia 6 a více pravých listů. Nejpozději však do stadia kdy stonek/růžice má 10 % konečné velikosti, tj. do BBCH 31.

Pro dosažení retardace růstu trav použijte vyšší dávku z daného rozpětí (2,5 l/ha).

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 °C ) mohou být citlivé plodiny poškozeny!

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje jednu nebo více účinných látek pouze na bázi fenoxykarboxylových kyselin (např. 2,4-D, dichlorprop, MCPP, MCPA), na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem, odparem ani splachem! Držitel registrace uvede na etiketě postup čištění, který byl navržen a doložen v rámci žádosti o změnu registrace (re-registraci).

Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.

Pokud je postřik prováděn tak, že může dojít k ohrožení dalších osob, provádějte jej jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od postřikovače a dalších osob.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST AT 1,5 l 200–400 l max. 1×
Ječmen ozimý POST AT 1,5 l 200–400 l max. 1×
Louky POST 14 2 l 200–400 l max. 1×
Oves jarní POST AT 1,5 l 200–400 l max. 1×
Pastviny POST 14 2 l 200–400 l max. 1×
Pšenice jarní POST AT 1,5 l 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá POST AT 1,5 l 200–400 l max. 1×
Svahy, příkopy POST AT 2-2,5 l 200–400 l silniční příkopy, dálniční svahy, vzdušné líce sypaných hrází, (kromě vodárenských nádrží), max. 1×
Trávy POST AT 1,5-2 l 200–400 l Semenné porosty, max. 1×
Tritikale ozimé POST AT 1,5 l 200–400 l max. 1×
Žito ozimé POST AT 1,5 l 200–400 l max. 1×
Agro Aliance
AG NOVACHEM s.r.o.
Zetrola Magnello Pack - Syngenta
Kniha Biologie a regulace plevelů  - Novinka 2018

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
25%
6%
4%
17%
5%
43%
detail