Chemap Agro s.r.o.

DUPLOSAN KV

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

OP II.st.
- Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody
- Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody pro aplikaci do luk a pastvin

SPe1 Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek neo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku Mecoprop-P vícekrát než 1 za 2 roky na louky a pastviny v podzimním období.
SPe3 Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 3 m od okraje ošetřovaného pozemku.(Platí pro aplikaci na nezemědělskou půdu)

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé: svízel přítula, ptačinec žabinec, rozrazily, brukvovité plevele, šťovíky, zemědým lékařský, pcháč oset; trávy jsou retardovány

Doporučení

Růstová fáze plodin v době ošetření:
- obilniny jarní i ozimé - od 4. listu do konce odnožování, tj. BBCH 14–29, - semenné porosty trav - při výšce trav 15–30 cm,
- louky a pastviny - dle růstové fáze šťovíku tupolistého, tj. přízemní růžice avšak před vytvořením lodyhy - BBCH 30,
- silniční příkopy, dálniční svahy, vzdušné líce sypaných hrází-kromě vodárenských nádrží - porost musí být minimálně jednoletý; ošetření konzultujte s držitelem registrace.

Růstové fáze plevelů:
- 4–6 pravých listů, tj. BBCH 14–16 ,
- pcháč oset – 15–20 cm, listová růžice, tj. BBCH 30,
- šťovík tupolistý - přízemní růžice avšak před vytvořením lodyhy, tj. BBCH 30.

Přípravek je účinný na aktivně rostoucí plevele.

Maximální počet aplikací: 1× za vegetační sezónu.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.
Aplikovat při teplotě nad 10 °C. Srážky do 4–6 hodin po aplikaci snižují účinnost. Riziko použití přípravku v tritikale konzultujte s držitelem registrace!
Přípravek poškozuje dvouděložné rostliny na loukách a pastvinách!
Pozor na úlet postřikové kapaliny při ošetřování v blízkosti rostoucích dvouděložných rostlin. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem ani odparem! Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 °C ) mohou být citlivé plodiny poškozeny i výpary přípravku.

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Duplosan KV.
Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.
Pokud je postřik prováděn tak, že může dojít k ohrožení dalších osob, provádějte jej jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od postřikovače a dalších osob.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST 14–29 BBCH, plevele 14–16 BBCH, pcháč oset BBCH 30 AT 1,5 l 200-300 l max.1x
Ječmen ozimý POST 14–29 BBCH, plevele 14–16 BBCH, pcháč oset BBCH 30 AT 1,5 l 200-300 l max.1x
Komunikace POST porost min. jednoletý, plevele 14–16 BBCH AT 2 l 200-300 l max.1x, silniční příkopy, dálniční svahy, vzdušné líce sypaných hrází (kromě vod.nádrží),
Louky POST plevele 14–16 BBCH, šťovíky BBCH 30 AT 1,8 l 200-300 l max. 1×, zákaz zkrmování
Oves jarní POST 14–29 BBCH, plevele 14–16 BBCH, pcháč oset BBCH 30 AT 1,5 l 200-300 l max.1x
Pastviny POST plevele 14–16 BBCH, šťovíky BBCH 30 AT 1,8 l 200-300 l max. 1×, zákaz zkrmování
Pšenice jarní POST 14–29 BBCH, plevele 14–16 BBCH, pcháč oset BBCH 30 AT 1,5 l 200-300 l max.1x
Pšenice ozimá POST 14–29 BBCH, plevele 14–16 BBCH, pcháč oset BBCH 30 AT 1,5 l 200-300 l max.1x
Trávy POST při výšce trav 15-30 cm AT 1,8 l 200-300 l max.1x, semenné porosty
Tritikale ozimé POST 14–29 BBCH, plevele 14–16 BBCH, pcháč oset BBCH 30 AT 1,5 l 200-300 l max.1x, pouze ozim
detail