Chemap Agro s.r.o.

DUPLOSAN SUPER

Účinná látka

Charakteristika

Další obchodní jméno přípravku OPTICA TRIO.

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
SPe3 Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 3 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Působení

Účinné látky přípravku pronikají listovým pletivem do rostlin a nepříznivě ovlivňují dělení buněk. Způsobuje deformace listů, stonků a následně hynutí rostlin. Účinkuje na dvouděložné jednoleté a vytrvalé plevele

Spektrum účinnosti

Spektrum účinnosti při dávce 1,5 l/ha:
Citlivé plevele: hořčice rolní, řepka výdrol, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní heřmánek nevonný, ptačinec žabinec, konopice polní, rmen rolní, pcháč oset, merlík bílý, opletka obecná.
Méně citlivé plevele: svízel přítula, heřmánkovec přímořský, mák vlčí, zemědým lékařský.

Spektrum účinnosti při dávce 2,0 l/ha:
Citlivé plevele: hořčice rolní, řepka výdrol, kokoška pastuší tobolka, svízel přítula, heřmánkovec přímořský, ptačinec žabinec, konopice polní, penízek rolní, heřmánek nevonný, rmen rolní, merlík bílý, opletka obecná, mák vlčí; pcháč oset.

Méně citlivé plevele: rozrazil perský, rdesno ptačí, zemědým lékařský.

Doporučení

Dávka vody: ječmen, pšenice - 150–400 l vody/ha

Způsob aplikace: postřik

Max. počet aplikací v plodině: ječmen, pšenice - max. 1× na jaře

Růstová fáze plevelů době ošetření: plevele aktivně rostoucí - ve fázi BBCH 10–12, tj. děložní listy až 2 pravé, a/nebo mladé rostliny až do 6 pravých listů (BBCH 16) nebo 5 cm výšky nebo šířky.

Nepoužívejte v porostech ovlivněných faktory, které oslabují růst ošetřované plodiny a snižují kvalitu ošetření.

Pozor na úlet postřikové kapaliny při ošetřování v blízkosti rostoucích dvouděložných rostlin. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem ani odparem! Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 °C ) mohou být citlivé plodiny poškozeny i výpary přípravku.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST 11–30 BBCH AT 1,5-2 l 150-400 l max. 1×
Ječmen ozimý POST do 30 BBCH AT 1,5-2 l 150-400 l max. 1× na jaře
Pšenice ozimá POST do 30 BBCH AT 1,5-2 l 150-400 l max. 1× na jaře
detail