Chemap Agro s.r.o.

ELEGANT 2 FD

Účinná látka

ELEGANT 2 FD

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.

DO:
- Práce s přípravkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé.
- Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané širokou veřejností.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

pšenice ozimá, ječmen ozimý,

tritikale ozimé, ječmen jarní

200–400 l/ha

postřik

Spektrum účinnosti:

- citlivé plevele: svízel přítula, kokoška pastuší tobolka, heřmánkovec přímořský, mák vlčí, merlík bílý, penízek rolní, pohanka svlačcovitá, ptačinec žabinec, výdrol řepky.

Přípravek se aplikuje v ozimých obilninách postemergentně na jaře v růstové fázi plodiny BBCH 21–32, tj. od fáze odnožování do fáze 2. kolénka: 2. kolénko postižitelné, vzdálené min. 2 cm od 1. kolénka.

Růstová fáze plevelů: v období intenzivního růstu od 2 do 10 listů.

Přípravek se aplikuje v jarním ječmeni postemergentně v růstové fázi plodiny BBCH 13–32,

tj. od fáze 3. listu: 3. list rozvinutý do fáze 2. kolénka: 2. kolénko postižitelné, vzdálené min. 2 cm od 1. kolénka.

Růstová fáze plevelů: v období intenzivního růstu od 2 do 10 listů.

Následné plodiny: V rámci normálního osevního postupu není po sklizni plodiny omezena volba následných plodin.

Náhradní plodiny: V případě předčasného zrušení porostu ošetřeného přípravkem Elegant 2 FD lze pěstovat jako náhradní plodinu kukuřici nebo jarní obilniny po předchozí kultivaci půdy do hloubky minimálně 5 cm. Pěstování jiných náhradních plodin konzultujte s držitelem povolení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty! Mimořádně citlivé jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot mohou být citlivé plodiny poškozeny!

Použití v množitelských porostech konzultujte s držitelem povolení přípravku.

Čištění aplikačního zařízení:

1) Zcela vyprázdněte postřikovač a propláchněte nádrž, ramena a hadice čistou vodou. Znovu vyprázdněte postřikovač.

2) Nádrž naplňte do poloviny čistou vodou a přidejte čisticí prostředek (podle návodu na použití). Propláchněte ramena a hadice roztokem a ponechte postřikovač stát 10 minut za stálého míchání. Poté zcela vyprázdněte postřikovač.

3) K odstranění zbytků čisticího prostředku vypláchněte nádrž čistou vodou a propláchněte ramena a hadice.

4) Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale,ozimé, ječmen jarní

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale,ozimé, ječmen jarní

5

0

0

0

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST 13–32 BBCH AT 0,5 l 200–400 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté
Ječmen ozimý POST 21–32 BBCH AT 0,6 l 200–400 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté
Pšenice ozimá POST 21–32 BBCH AT 0,6 l 200–400 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté
Tritikale ozimé POST 21–32 BBCH AT 0,6 l 200–400 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté
detail