Chemap Agro s.r.o.

ELEGANT 2 FD

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.

DO:
- Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané širokou veřejností.
- S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

pšenice, ječmen, tritikale

200–400 l/ha

postřik

Spektrum účinnosti:

- citlivé plevele: svízel přítula, kokoška pastuší tobolka, heřmánkovec přímořský, mák vlčí, merlík bílý, penízek rolní, pohanka svlačcovitá, ptačinec žabinec, výdrol řepky.

Přípravek se aplikuje v ozimých obilninách postemergentně na jaře v růstové fázi plodiny BBCH 21–32, tj. od fáze odnožování do fáze 2. kolénka: 2. kolénko postižitelné, vzdálené min. 2 cm od 1. kolénka. Růstová fáze plevelů: v období intenzivního růstu od 2 do 10 listů.

Přípravek se aplikuje v jarním ječmeni postemergentně v růstové fázi plodiny BBCH 13-32, tj. od fáze 3. listu: 3. list rozvinutý do fáze 2. kolénka: 2. kolénko postižitelné, vzdálené min. 2 cm od 1. kolénka. Růstová fáze plevelů: v období intenzivního růstu od 2 do 10 listů.

Následné plodiny: V rámci normálního osevního postupu není po sklizni plodiny omezena volba následných plodin.

Náhradní plodiny: V případě předčasného zrušení porostu ošetřeného přípravkem AG-FD1 306 SE lze pěstovat jako náhradní plodinu kukuřici nebo jarní obilniny po předchozí kultivaci půdy do hloubky minimálně 5 cm. Pěstování jiných náhradních plodin konzultujte s držitelem povolení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty! Mimořádně citlivé jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty).

Za vysokých teplot mohou být citlivé plodiny poškozeny!

Použití v množitelských porostech konzultujte s držitelem povolení přípravku.

Čištění aplikačního zařízení:

1) Zcela vyprázdněte postřikovač a propláchněte nádrž, ramena a hadice čistou vodou. Znovu vyprázdněte postřikovač.

2) Nádrž naplňte do poloviny čistou vodou a přidejte čisticí prostředek (podle návodu na použití). Propláchněte ramena a hadice roztokem a ponechte postřikovač stát 10 minut za stálého míchání. Poté zcela vyprázdněte postřikovač.

3) K odstranění zbytků čisticího prostředku vypláchněte nádrž čistou vodou a propláchněte ramena a hadice.

4) Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pšenice, ječmen, tritikale

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

pšenice, ječmen, tritikale

5

0

0

0

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST 13–32 BBCH AT 0,5 l 200–400 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté
Ječmen ozimý POST 21–32 BBCH AT 0,6 l 200–400 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté
Pšenice ozimá POST 21–32 BBCH AT 0,6 l 200–400 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté
Tritikale ozimé POST 21–32 BBCH AT 0,6 l 200–400 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
5%
49%
detail