Chemap Agro s.r.o.

ELUMIS

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody

SPe1:
- Za účelem ochrany podzemní vody aplikujte tento přípravek nebo jiný , jestliže obsahuje účinnou látku nicosulfuron v maximálním množství 45 g úč.l./ha/rok

SPe2:
- Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (více nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 20 m.

SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 15 m od okraje ošetřovaného pozemku.
- Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze při aplikaci do kukuřice zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové rostliny na 10 m, při 75 % redukci na 5 m a při 90 % redukci 3 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Spektrum účinnosti

Citlivé plevele v dávce 1,0 l/ha: heřmánkovec přímořský, hluchavka nachová, laskavec ohnutý, merlík bílý, penízek rolní, rozrazil perský.

Citlivé plevele v dávce 1,5 l/ha: ježatka kuří noha, pohanka svlačcovitá, pýr plazivý.

Doporučení

Přípravek se aplikuje postemergentně do růstové fáze kukuřice BBCH 18 (8 pravých listů).

Fáze plevelů v době aplikace: Plevele dvouděložné jednoleté do fáze 6 pravých listů (BBCH 16), ježatka kuří noha od fáze dvou listů do počátku odnožování (BBCH 12–19) a pýr plazivý ve fázi 2–6 listů (BBCH 12–16).

Přípravek lze aplikovat maximálně 1× za vegetaci.

Nepoužívejte v jakkoli poškozených či oslabených porostech.

Při použití přípravku nelze vyloučit přechodnou fytotoxicitu v podobě zesvětlení nejmladších listů, chloróz nebo zpoždění vývoje. Tato fytotoxicita nemá vliv na výnos.

Citlivost odrůdy konzultujte s držitelem registrace přípravku.

Nepoužívejte v kukuřici cukrové a pukancové.

Následné plodiny:

Jako náhradní plodina může být po orbě použita kukuřice.

Na podzim téhož roku lze po orbě vysévat jako následnou plodinu ozimou pšenici a ozimý ječmen.

V následujícím roce po aplikaci nelze pěstovat řepu, slunečnici nebo zeleniny (včetně dýně). Ostatní plodiny lze v následujícím roce pěstovat bez omezení.

Za nepříznivých podmínek (půda s nízkým pH, nízkou biologickou aktivitou, vysokým obsahem organické hmoty a špatnou půdní strukturou, při dlouhodobě trvajícím suchu a stresových podmínkách) může dojít u citlivých plodin (luskoviny, řepka, ozimé obilniny seté v roce aplikace) k mírnému prosvětlení listů, případně zbrzdění růstu a prořídnutí porostu.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

Nepoužívejte přípravek v množitelských porostech kukuřice.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku na bázi inhibitorů ALS na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanizmem účinku.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

SPe2: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 20 m.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny. Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
kukuřice setá
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
kukuřice setá
15
10
5
3

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice POST do růstové fáze kukuřice BBCH 18 (8 pravých listů) AT 1,5 l 200–300 l pýr plazivý, ježatka kuří noha, pohanka svlačcovitá, plevele dvouděložné jednoleté
Kukuřice POST do růstové fáze kukuřice BBCH 18 (8 pravých listů) AT 1 l 200–300 l plevele dvouděložné jednoleté
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
15%
5%
3%
23%
5%
50%
detail