Limagrain
Limagrain
Limagrain

AGRA

EMCEE

Účinná látka

Renofarmy
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 10 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ječmen, oves, pšenice, tritikale, žito

200 l/ha

postřik

Spektrum účinnosti:

- plevele citlivé: penízek rolní, merlík bílý;

- plevele méně citlivé: ptačinec žabinec, mák vlčí.

Plevele musí být v raných růstových fázích, aktivně rostoucí.

Nelze vyloučit projevy fytotoxicity. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Vliv přípravku na kvantitativní/kvalitativní výnosové parametry jarní pšenice a jarního žita konzultujte s držitelem povolení. Vliv přípravku na procesy zpracování konzultujte s držitelem povolení.

Pozor na úlet postřikové kapaliny při ošetřování v blízkosti rostoucích dvouděložných rostlin. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem ani odparem! Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 °C) mohou být citlivé plodiny poškozeny i výpary přípravku.

Pěstování následných plodin je bez omezení.

Vliv na rostliny nebo jejich části určené k množení konzultujte s držitelem povolení, pokud je přípravek aplikován v růstové fázi plodin od BBCH 30.

Čištění postřikového zařízení: Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může vést k poškození následně ošetřovaných plodin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito ozimé, tritikale ozimé, oves ozimý, pšenice jarní, ječmen jarní, oves jarní, žito jarní

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito ozimé, tritikale ozimé, oves ozimý, pšenice jarní, ječmen jarní, oves jarní, žito jarní

10

5

5

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST 13–32 BBCH, po vzejití plevelů AT 1 l 200 l max. 1×
Ječmen ozimý POST 31–39 BBCH, po vzejití plevelů AT 1 l 200 l max. 1×
Oves jarní POST 13–32 BBCH, po vzejití plevelů AT 1 l 200 l max. 1×
Oves ozimý POST 31–39 BBCH, po vzejití plevelů AT 1 l 200 l max. 1×
Pšenice jarní POST 13–32 BBCH, po vzejití plevelů AT 1 l 200 l max. 1×
Pšenice ozimá POST 31–39 BBCH, po vzejití plevelů AT 1 l 200 l max. 1×
Tritikale ozimé POST 31–39 BBCH, po vzejití plevelů AT 1 l 200 l max. 1×
Žito jarní POST 13–32 BBCH, po vzejití plevelů AT 1 l 200 l max. 1×
Žito ozimé POST 31–39 BBCH, po vzejití plevelů AT 1 l 200 l max. 1×
detail