Chemap Agro s.r.o.

ETHOSAT 500

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody
SPe1 - Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku ethofumesate vícekrát než jednou za tři roky na stejném pozemku v maximální aplikační dávce 1 kg úč.l./ha za rok.

SPe3
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 metry vzhledem k povrchové vodě.
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 3 m od okraje ošetřovaného pozemku.Při 75 % a 90% redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové rostliny na 1 m.

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé: bažanka roční, béry, drchnička rolní, chundelka metlice, konopice polní, kolenec rolní, lesknice, lipnice roční, psárka polní, ptačinec žabinec, rdesna, rosička krvavá, svízel přítula, pěťoury, pomněnka rolní.

Plevele méně citlivé: chrpa modrák, ježatka kuří noha, laskavce, merlíky, mák vlčí, rozrazily, výdrol obilnin, zemědým lékařský, kopretina polní, kopřiva žahavka, lilek černý, oves hluchý, violka rolní.

Doporučení

Růstová fáze plodiny a plevelů v době postemergentní aplikace a dávka přípravku/ha:
- plodina stadium nerozhoduje, plevele BBCH 10, tj. děložní listy vyvinuté 0,2 l/ha;
- plodina, plevele BBCH 10–11, tj. děložní listy vyvinuté až základ 1. páru pravých listů 0,5 l/ha,
- plodina BBCH 12, tj. 2 pravé listy, plevele BBCH 10–11 1,0 l/ha;
- plodina BBCH 14, tj. 4 pravé listy, plevele max. BBCH 14 2,0 l/ha.

Maximální počet aplikací: aplikace je dělená nebo jednorázová max. 2,0 l/ha v plodině
Interval mezi dělenými aplikacemi: 5–14 dní.
Dávka vody: 200–300 l/ha

Neaplikujte přípravek za vysokých teplot a intenzivním slunečním svitu – hrozí nebezpečí poškození porostu! Ošetření je možné do 25 °C.
Minimálně 6 hodin po postřiku nesmí pršet - déšť snižuje účinek přípravku.
Nepoužívejte přípravek v jakkoli poškozených či oslabených porostech.
Je nutné dodržet kvalitní přípravu půdy a předepsanou hloubku setí plodiny!
Přípravek nesmí zasáhnout okolní plodiny ani necílové rostliny úletem, odparem ani splachem!
Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku ETHOSAT 500.
Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny. Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:
Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]
cukrovka a krmná řepa
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
cukrovka a krmná řepa
3
3
1
1

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Cukrovka POST dávkování dle růstové fáze řepy AT 0,2-2 l 200–300 l
Řepa krmná POST dávkování dle růstové fáze řepy AT 0,2-2 l 200–300 l
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
15%
5%
3%
23%
5%
50%
detail