Chemap Agro s.r.o.

ETHOSAT 500

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody
SPe1 - Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku ethofumesate vícekrát než jednou za tři roky na stejném pozemku v maximální aplikační dávce 1 kg úč.l./ha za rok.

SPe3
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 metry vzhledem k povrchové vodě.
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 3 m od okraje ošetřovaného pozemku.Při 75 % a 90% redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové rostliny na 1 m.

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé: bažanka roční, béry, drchnička rolní, chundelka metlice, konopice polní, kolenec rolní, lesknice, lipnice roční, psárka polní, ptačinec žabinec, rdesna, rosička krvavá, svízel přítula, pěťoury, pomněnka rolní.

Plevele méně citlivé: chrpa modrák, ježatka kuří noha, laskavce, merlíky, mák vlčí, rozrazily, výdrol obilnin, zemědým lékařský, kopretina polní, kopřiva žahavka, lilek černý, oves hluchý, violka rolní.

Doporučení

Růstová fáze plodiny a plevelů v době postemergentní aplikace a dávka přípravku/ha:
- plodina stadium nerozhoduje, plevele BBCH 10, tj. děložní listy vyvinuté 0,2 l/ha;
- plodina, plevele BBCH 10–11, tj. děložní listy vyvinuté až základ 1. páru pravých listů 0,5 l/ha,
- plodina BBCH 12, tj. 2 pravé listy, plevele BBCH 10–11 1,0 l/ha;
- plodina BBCH 14, tj. 4 pravé listy, plevele max. BBCH 14 2,0 l/ha.

Maximální počet aplikací: aplikace je dělená nebo jednorázová max. 2,0 l/ha v plodině
Interval mezi dělenými aplikacemi: 5–14 dní.
Dávka vody: 200–300 l/ha

Neaplikujte přípravek za vysokých teplot a intenzivním slunečním svitu – hrozí nebezpečí poškození porostu! Ošetření je možné do 25 °C.
Minimálně 6 hodin po postřiku nesmí pršet - déšť snižuje účinek přípravku.
Nepoužívejte přípravek v jakkoli poškozených či oslabených porostech.
Je nutné dodržet kvalitní přípravu půdy a předepsanou hloubku setí plodiny!
Přípravek nesmí zasáhnout okolní plodiny ani necílové rostliny úletem, odparem ani splachem!
Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku ETHOSAT 500.
Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny. Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:
Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]
cukrovka a krmná řepa
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
cukrovka a krmná řepa
3
3
1
1

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Cukrovka POST dávkování dle růstové fáze řepy AT 0,2-2 l 200–300 l
Řepa krmná POST dávkování dle růstové fáze řepy AT 0,2-2 l 200–300 l
detail