BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

FALSTAR

Účinná látka

Charakteristika

Další obchodní jméno přípravku Falstar.
Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 30 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

kukuřice

200–300 l/ha

postřik

2× do celkové dávky 1,5 l/ha

14 dnů

Spektrum účinnosti:

- citlivé plevele: kokoška pastuší tobolka, merlík bílý, hluchavka nachová, heřmánek pravý, truskavec ptačí, rdesno červivec, lilek černý, ptačinec prostřední, penízek rolní, opletka obecná, violka rolní;

- méně citlivé plevele: lipnice roční, ježatka kuří noha, svízel přítula.

Nepoužívejte v poškozených nebo oslabených porostech.

Nepříznivé podmínky (např. chladné a deštivé počasí, extrémní sucho, velké kolísání denních a nočních teplot) v době aplikace nebo po aplikaci mohou způsobit přechodné prosvětlení listů kukuřice.

Neošetřujte množitelské porosty!

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

Náhradní plodiny: V případě, že došlo k předčasné zaorávce kukuřice, lze jako náhradní plodinu použít opět kukuřici (4 týdny po aplikaci, po minimálním zpracování půdy) a čirok (po mělké orbě 15 cm a následné kultivaci).

Před pěstováním následných plodin na podzim (ozimá pšenice, včetně tvrdé pšenice, ozimý ječmen, ozimý oves, žito, tritikále a jílek) proveďte minimální kultivaci. Po uplynutí 3 měsíců od aplikace přípravku do kukuřice a po mělké orbě (15 cm) může být vyseta i řepka a brukvovité zeleniny.

Před pěstováním následných plodin na jaře (kukuřice, cukrová kukuřice, jarní pšenice, jarní ječmen, oves, žito, tritikále, jílek) proveďte minimální zpracování půdy. Před pěstováním cukrovky, hrachu, vikve, fazolí, řepky a brukvovité zeleniny proveďte mělkou orbu (15 cm) a následnou kultivaci.

Čištění aplikačního zařízení: Ihned po skončení postřiku důkladně vyčistěte aplikační zařízení. Úplně vyprázdněte postřikovač a vypláchněte nádrž, ramena a trysky dvakrát až třikrát čistou vodou (minimálně 10 % objemu nádrže postřikovače) dokud není odstraněna pěna a veškeré stopy přípravku. Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

kukuřice

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

kukuřice

30

15

10

5

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice POST 12–18 BBCH AT 1,2-1,5 l 200–300 l max. 2× do celkové dávky 1,5 l/ha
Kukuřice POST 12–18 BBCH, aplikace dělená 2× 0,75 l/ha AT 1,5 l 200–300 l max. 2× do celkové dávky 1,5 l/ha
detail