Chemap Agro s.r.o.

FLIRT NOVÝ

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SP1: Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody. Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest.)
SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením ochranného pásmo 4 metry vzhledem k povrchovým vodám.

Spektrum účinnosti

Preemergentní ošetření.

Citlivé plevele: svízel přítula

Méně citlivé plevele: tetlucha kozí pysk, heřmánky, hluchavky, penízek rolní, ohnice polní,

kokoška pastuší tobolka

Postemergentní ošetření:

Citlivé plevele: penízek rolní, kokoška pastuší tobolka, heřmánky, svízel přítula, hluchavky

Méně citlivé plevele: laskavce, malé kopřivy, ptačinec žabinec, tetlucha kozí pysk, lilek černý

Doporučení

Preemergentní ošetření se provádí bezprostředně po zasetí plodiny, max. 1x.

Postemergentní aplikace:

Růstová fáze plodiny: BBCH 10–31

Růstová fáze plevelů: BBCH 10, tj. děložní listy - BBCH 12, tj. 2 pravé listy

Aplikuje se max. 3×0,83 l/ha, vždy po vzejití nové plevelné vlny, v TM s přípravkem Outlook/Frontier Forte.

Interval mezi aplikacemi: 6–14 dní

Dávka vody: 200–300 l/ha

Maximální dávka přípravku v plodině: 2,5 l/ha

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami.

Po aplikaci přípravku nelze vyloučit projevy zpravidla přechodné fytotoxicity na ošetřované plodině (inhibice růstu).

Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.

Následné plodiny:

Pěstování následných plodin je bez omezení.

Náhradní plodiny:

V případě předčasné zaorávky lze jako náhradní plodinu po mělkém zpracování půdy (hloubka 6 cm) pěstovat řepu, kukuřici, hrách, ječmen. Bezprostředně po aplikaci lze vysévat kukuřici, 1 týden po aplikaci lze vysévat také řepu a ječmen.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Přípravek v tank-mix směsi s přípravkem Outlook/Frontier Forte je třeba použít v souladu s návody k použití obou přípravků.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska
50 %
tryska 75 %
tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních necílových organizmů [m]
cukrovka, krmná řepa
4
4
4
4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Cukrovka PRE AT 2,5 l svízel přítula, max. 1×
Cukrovka POST 90 0,83 l + 0,15 l/ha Outlook 1. apl. termín
+ 0,3 l/ha Outlook 2. apl. termín
+ 0,45 l/ha Outlook 3. apl. termín
max. 3×
Řepa krmná PRE AT 2,5 l svízel přítula, max. 1×
Řepa krmná POST 90 0,83 l + 0,15 l/ha Outlook 1. apl. termín
+ 0,3 l/ha Outlook 2. apl. termín
+ 0,45 l/ha Outlook 3. apl. termín
max. 3×
detail