BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

FLUENT 500 SC

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
DO: Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito ozimé, tritikale ozimé

200–300 l/ha

postřik

1× na podzim

Spektrum účinnosti:

- plevele méně citlivé: psárka polní, chundelka metlice.

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti. Herbicidní film vzniklý po správné aplikaci přípravku nesmí být porušen zpracováním půdy anebo prudkými srážkami bezprostředně po postřiku.

Při použití přípravku nelze vyloučit projevy fytotoxicity. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení. Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit, zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu. Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1 %, nelze vyloučit poškození ošetřovaného porostu přípravkem.

Vliv na kvantitativní/kvalitativní výnosové parametry ozimého tritikale, ozimého žita konzultujte s držitelem povolení. Vliv na zpracování prostřednictvím transformačních procesů konzultujte s držitelem povolení.

Jako následné plodiny mohou být na podzim, po sklizni obilnin, pěstovány: ozimé obilniny, řepka olejka, polní bob, listová brukvovitá zelenina, ozimá cibule. Před pěstováním jakékoliv následné plodiny je třeba pozemek zorat do hloubky 25 cm, a důkladně promísit půdu. Na jaře, následujícím po podzimní sklizni ošetřených obilnin, lze jako následné plodiny pěstovat pšenici, ječmen, řepku olejku, polní bob, cukrovku, brambor, mrkev, brukvovitou zeleninu nebo cibuli.

Náhradní plodiny pěstované na jaře: Po zaorání ošetřené plodiny (hluboká orba a promísení půdy) musí uplynout min. 12 týdnů před pěstováním jarních plodin - pšenice, ječmene, řepky olejky, hrachu, polního bobu, cukrovky, bramboru, mrkve, brukvovité zeleniny nebo cibule.

Nelze vyloučit projevy fytotoxicity. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty, ani oseté pozemky, nebo pozemky určené k setí!

Čištění aplikačního zařízení:

Nedostatečné čištění aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito ozimé, tritikale ozimé

4

4

4

4

Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen ozimý POST 10–16 BBCH, plevele do13 BBCH AT 0,4 l 200–300 l max. 1× na podzim
Pšenice ozimá POST 10–16 BBCH, plevele do13 BBCH AT 0,4 l 200–300 l max. 1× na podzim
Tritikale ozimé POST 10–16 BBCH, plevele do13 BBCH AT 0,4 l 200–300 l max. 1× na podzim
Žito ozimé POST 10–16 BBCH, plevele do13 BBCH AT 0,4 l 200–300 l max. 1× na podzim
detail