Chemap Agro s.r.o.

FLUXYR 200 EC

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody
SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřené ochranné vzdálenosti 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Doporučení

OL = 3 dny platí pro vstup hospodářských zvířat na ošetřenou plochu.

Pokud je přípravek aplikován bodovou aplikací na loukách a pastvinách, maximální koncentrace nesmí překročit 30 ml přípravku na 10 litrů vody.

Nejlepší účinnosti je dosaženo při aplikaci za podmínek příznivých pro růst, na aktivně rostoucí plevele v porostu se silnou konkurenční schopností. V nove vysetých plodinách jsou plevele citlivější na Fluxyr 200 EC v raných fázích krátce po vzejití a účinek v těchto fázích je rychlejší. Toto platí zejména u svízele přítuly.

Maximální počet aplikaci: 1x v plodině nebo za rok. Aplikaci lze provádět pouze na jaře.

Nepoužívejte v jakékoli tank-mix směsi v tritikale nebo krmné kukuřici.

Nepoužívejte v plodinách s podsevem jetele nebo jiných luskovin. Plodiny s podsevem trav mohou být ošetřovány, pokud jsou trávy ve fázi odnožování.

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Neválejte nebo nevláčejte porost během 7 dnů před nebo po aplikaci přípravku.

Neošetřujte v době, kdy se očekává mráz nebo nízké noční teploty.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty! Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 °C ) mohou být citlivé plodiny poškozeny!

Aplikační poznámky:

1. OBILNINY

Jarní aplikace v ozimých obilninách

Spektrum účinnosti a fáze plevelů pro aplikační dávku:

Zemědým lékařský
Rdesno ptačí
Hluchavka objímavá
Hluchavka nachová
Opletka obecná
Svízel přítula
Ptačinec žabinec
2 pravé listy
2 pravé listy
4 pravé listy
4 pravé listy
6 pravých listů
kvetení
kvetení
Pomněnka rolní
Starček obecný
Heřmánkovité plevele
Rdesno blešník
Rdesno červivec
Rozrazil rolní.
Rozrazil břečťanolistý
kvetení
2 pravé listy
2 pravé listy
2 pravé listy
2 pravé listy
2 pravé listy
2 pravé listy

Ozimá pšenice a ozimý ječmen: Aplikujte od fáze 2 listů do fáze před otevřením pochvy praporovitého listu (BBCH 12–45).

Ozimé žito, tvrdá pšenice a triticale: Aplikujte od fáze 2 listů do fáze před 2. kolénkem zjistitelným (BBCH 12–31).

Hubení porůstajících brambor:

Ozimá pšenice a ozimý ječmen: Aplikujte od fáze 3. kolénka zjistitelného do fáze jazýčku (liguly) - (BBCH 33–39).

Aplikujte, až když porůstající brambory vytvoří dostatečnou listovou plochu, tj. když jsou výhonky dlouhé 10–40 cm.

Jarní aplikace v jarních obilninách

Spektrum účinnosti a fáze/výška plevelů pro aplikační dávku:

Svízel přítula
Ptačinec žabinec
Konopice polní
Pomněnka rolní
Opletka obecná
Rdesno ptačí
Zemědým lékařský
10 cm
10 cm
10 cm
5 cm
4 pravé listy
2 pravé listy
2 pravé listy
Kolenec rolní
Rdesno červivec
Rdesno blešník
Heřmánkovité plevele
Rozrazily
Starček obecný
2 pravé listy
2 pravé listy
2 pravé listy
2 pravé listy
2 pravé listy
2 pravé listy

Jarní pšenice a jarní ječmen: Aplikujte od fáze 2 listů do fáze před prodlužováním pochvy praporovitého listu (BBCH 12–39).

Jarní oves: Aplikujte od fáze 2 listů do fáze před 2. kolénkem zjistitelným (BBCH 12–31).

Sláma z ošetřených obilnin nesmí být zapravena přímo do půdy, ale musí být odstraněna z pozemku a použita jen jako podestýlka pro hospodářská zvířata.

Vyvarujte se překrytí postřikových pásů.

Ověřte citlivost následné plodiny před jejím setím.

Dávka vody: 150–400 l vody/ha. Nejnižší objem vody by měl být použit pouze u řídkých porostů a malých plevelů. Při pozdějších aplikacích kdy je porost hustší je třeba zvýšit objem vody až na 400 l vody/ha. Pro hubení porůstajících brambor se aplikuje 200–300 l vody/ha.

2. KUKUŘICE pro krmné účely

Aplikujte, když je plodina ve fázi 3–6 listů (BBCH 13–16), max. však do výšky plodiny 20 cm. Neaplikujte, jakmile se začínají na prvním kolénku vyvíjet opěrné (vzdušné) kořeny.

Dávka vody: 200–300 l vody/ha

Účinnost na plevele: Přípravek hubí lilek černý od fáze děložních listů až do fáze 6 pravých listů.

3. LOUKY A PASTVINY

Fluxyr 200 EC lze použít na stávajících nebo nově založených travních porostech pokud mají trávy alespoň 3 plně vyvinuté listy. Aplikaci lze provést pouze na jaře. Důležité je, aby v době aplikace byly plevele ve fázi aktivního růstu.

Účinnost na plevele:

Plodina
Termín aplikace
Plevel
Účinnost
Nově založené travní porosty
-
ptačinec žabinec
velikost plevele 5 cm
Stávající travní porosty
aplikujte před kvetením
kopřiva dvoudomá
lze očekávat pouze omezení růstu vrcholků rostlin.
aplikujte před kvetením
pampeliška
 
aplikujte na jaře, když jsou šťovíky ve fázi listové růžice a 15–20 cm vysoké
šťovík kadeřavý a tupolistý
mohutné hlubokokořenící šťovíky mohou vyžadovat opakovanou aplikaci v následující sezoně;
pokud byl porost posekán nebo spásán, vyčkejte 2–3 týdny s aplikací, aby mohl plevel dostatečně obrůst

Dávka vody: 200–400 l vody/ha, v hustých porostech se použije vyšší dávku vody.

Následné plodiny: Jeteloviny, hrách, bob a další luskoviny nesmí být vysévány po dobu 12 měsíců následujících po aplikaci přípravku Fluxyr 200 EC v nejvyšší dávce.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje pouze účinnou látku na bázi syntetických auxinů na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanizmem účinku.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Po aplikaci zcela vyprázdněte nádrž a celé aplikační zařízení. Naplňte nádrž do čtvrtiny čistou vodou a nechte cirkulovat v nádrži po dobu alespoň 5 minut. Vystříkejte kapalinu na právě ošetřené pole v souladu se správnou agronomickou praxí. Nádrž zcela vyprázdněte. Opakujte tento postup ještě jednou. V případě potřeby přidejte vhodný čisticí prostředek. Pokud je třeba, opakujte tento postup pouze s čistou vodou. Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
ječmen ozimý a jarní, pšenice ozimá a jarní, oves jarní, žito, tritikale, pšenice tvrdá, krmná kukuřice, louky a pastviny
4
4
4
4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST BBCH 12–39 AT  0,75 l
Ječmen ozimý POST BBCH 12–45 AT  1 l
Ječmen ozimý POST BBCH 33–39 - porůstající brambor AT  2 l
Kukuřice POST BBCH 13–16 AT  1 l
Louky POST nově založené travní porosty 3 0,75 l
Louky POST stávající travní porosty 3 2 l
Oves jarní POST BBCH 12–39 AT  0,75 l
Pastviny POST stávající travní porosty 3 2 l
Pastviny POST nově založené travní porosty 3 0,75 l
Pšenice jarní POST BBCH 12–39 AT  0,75 l
Pšenice ozimá POST BBCH 12–45 AT  1 l
Pšenice ozimá POST BBCH 33–39 - porůstající brambor AT  2 l
Pšenice ozimá POST BBCH 12–31 AT  1 l pouze pšenice tvrdá
Tritikale ozimé POST BBCH 12–31 AT  1 l
Žito ozimé POST BBCH 12–31 AT  1 l
detail