BASF
BASF
BASF

FREQUENT

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.

DO: Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Doporučení

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizní nebo vstupem člověka na ošetřený pozemek.

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

fazol, hrách, bob,

řepka olejka ozimá

150–400 l/ha

postřik

Plevele citlivé:

- jednoleté - bér, ježatka kuří noha, oves hluchý;

- vytrvalé - pýr plazivý, čirok halepský.

Růstová fáze plevelů: plevele musí být aktivně rostoucí

- oves hluchý, ježatka kuří noha, bér - BBCH 12–14;

- pýr plazivý - BBCH 12–13, max. do výšky 15–20 cm; po aplikaci se musí zachovat kultivační klid min. 7 dnů, aby došlo k trvalé translokaci účinné látky do celé rostliny;

- čirok halepský - do 25 cm.

Vliv na zpracování prostřednictvím transformačních procesů konzultujte s držitelem povolení.

Pěstování následných plodin je bez omezení.

V případě zaorání ošetřeného porostu dodržte interval 30 dní od aplikace přípravku před vysetím/vysazením náhradní plodiny.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Vliv na množitelský materiál konzultujte s držitelem povolení.

Čištění postřikového zařízení: Aplikační zařízení okamžitě po použití vyprázdněte a opakovaně (min. 3×) vypláchněte vodou (vždy min. čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), případně se asanuje 3% roztokem sody a propláchne vodou v souladu s návodem na jeho použití. Trysky a sítka musí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

řepka olejka ozimá, hrách, fazol, bob

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

řepka olejka ozimá, hrách, fazol, bob

5

0

0

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Bob POST 11–50 BBCH, plevele lipnicovité vytrvalé 42/AT/4 3 l 150–400 l max. 1×, OL - 42 dnů pro sklizeň zelených lusků/AT sklizeň na zrno/4 dny vstup na ošetřený pozemek
Bob POST 11–50 BBCH, plevele lipnicovité jednoleté 42/AT/4 2 l 150–400 l max. 1×, OL - 42 dnů pro sklizeň zelených lusků/AT sklizeň na zrno/4 dny vstup na ošetřený pozemek
Fazol POST 11–50 BBCH, plevele lipnicovité jednoleté 42/AT/4 2 l 150–400 l max. 1×, OL - 42 dnů pro sklizeň zelených lusků/AT sklizeň na zrno/4 dny vstup na ošetřený pozemek
Fazol POST 11–50 BBCH, plevele lipnicovité vytrvalé 42/AT/4 3 l 150–400 l max. 1×, OL - 42 dnů pro sklizeň zelených lusků/AT sklizeň na zrno/4 dny vstup na ošetřený pozemek
Hrách POST 11–50 BBCH, plevele lipnicovité vytrvalé 42/AT/4 3 l 150–400 l max. 1×, OL - 42 dnů pro sklizeň zelených lusků/AT sklizeň na zrno/4 dny vstup na ošetřený pozemek
Hrách POST 11–50 BBCH, plevele lipnicovité jednoleté 42/AT/4 2 l 150–400 l max. 1×, OL - 42 dnů pro sklizeň zelených lusků/AT sklizeň na zrno/4 dny vstup na ošetřený pozemek
Řepka olejka, ozimá POST 11–59 BBCH, plevele lipnicovité jednoleté 90/4 2 l 150–400 l max. 1×, OL - 90 dnů pro sklizeň/4 dny pro vstup na ošetřený pozemek
Řepka olejka, ozimá POST 11–59 BBCH, plevele lipnicovité vytrvalé 90/4 3 l 150–400 l max. 1×, OL - 90 dnů pro sklizeň/4 dny pro vstup na ošetřený pozemek
detail