Chemap Agro s.r.o.

FRESCO

Účinná látka

Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.

DO:
- Práce s přípravkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé.
- Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel a za použití aplikačního zařízení s redukcí úletu.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

mrkev

200–400 l/ha

postřik

1× březen–květen

Spektrum účinnosti:

- plevele citlivé: lipnice roční, laskavec ohnutý, kokoška pastuší tobolka, merlíky, pryšec, pěťour maloúborný, sléz, heřmánky, šrucha zelná, mléče, ptačinec žabinec, penízek rolní;

- plevele méně citlivé: svlačec rolní, hluchavka nachová, rdesna, starček obecný, kopřiva, rozrazil perský, violka rolní.

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti. Herbicidní film vzniklý po správné aplikaci přípravku nesmí být porušen zpracováním půdy anebo prudkými srážkami bezprostředně po postřiku.

Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit, zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu. Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1 %, nelze vyloučit poškození ošetřovaného porostu přípravkem.

Nelze vyloučit projevy fytotoxicity. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Následné plodiny: Pěstování následných plodin je bez omezení. Nepěstujte brukvovité plodiny ve stejném roce po aplikaci přípravku. V následujícím roce lze vysévat brukvovité plodiny a řepu po předchozí orbě.

Náhradní plodiny: V případě předčasné zaorávky porostu lze jako náhradní plodinu po uplynutí 30 dnů od aplikace pěstovat brambory, kukuřici, bob, hrách nebo mrkev. Kultivace půdy před výsevem snižuje riziko poškození plodiny.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Čištění aplikačního zařízení: Postřikové zařízení 3× důkladně propláchněte čistou vodou. Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

mrkev

4

4

4

4

Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Mrkev PRE 00–0,8 BBCH, před vzejitím plevelů AT 1,25-2 l 200–400 l max. 1× březen–květen, lipnice roční, plevele dvouděložné jednoleté
detail