Chemap Agro s.r.o.

FRESCO

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.

DO:
- Práce s přípravkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé.
- Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel a za použití aplikačního zařízení s redukcí úletu.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

mrkev

200–400 l/ha

postřik

1× březen–květen

Spektrum účinnosti:

- plevele citlivé: lipnice roční, laskavec ohnutý, kokoška pastuší tobolka, merlíky, pryšec, pěťour maloúborný, sléz, heřmánky, šrucha zelná, mléče, ptačinec žabinec, penízek rolní;

- plevele méně citlivé: svlačec rolní, hluchavka nachová, rdesna, starček obecný, kopřiva, rozrazil perský, violka rolní.

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti. Herbicidní film vzniklý po správné aplikaci přípravku nesmí být porušen zpracováním půdy anebo prudkými srážkami bezprostředně po postřiku.

Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit, zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu. Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1 %, nelze vyloučit poškození ošetřovaného porostu přípravkem.

Nelze vyloučit projevy fytotoxicity. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Následné plodiny: Pěstování následných plodin je bez omezení. Nepěstujte brukvovité plodiny ve stejném roce po aplikaci přípravku. V následujícím roce lze vysévat brukvovité plodiny a řepu po předchozí orbě.

Náhradní plodiny: V případě předčasné zaorávky porostu lze jako náhradní plodinu po uplynutí 30 dnů od aplikace pěstovat brambory, kukuřici, bob, hrách nebo mrkev. Kultivace půdy před výsevem snižuje riziko poškození plodiny.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Čištění aplikačního zařízení: Postřikové zařízení 3× důkladně propláchněte čistou vodou. Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

mrkev

4

4

4

4

Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Minoritní registrace - fazol, pastinák, hlíznaté okrasné rostliny, cibulovité okrasné rostliny, slunečnice okrasná, chřest

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

chřest

200–400 l/ha

postřik

1× červenec–srpen

fazol

200–400 l/ha

postřik

1× na jaře

hlíznaté okrasné rostliny, cibulovité okrasné rostliny

200–400 l/ha

postřik

1× na jaře

nebo na podzim

pastinák

200–400 l/ha

postřik

1× na jaře

slunečnice

200–400 l/ha

postřik

1× březen–květen

Náhradní a následné plodiny: V případě ztráty plodiny lze na ošetřené ploše pěstovat pouze kořenovou a hlíznatou zeleninu, s výjimkou cukrové řepy. Řepy, listovou zeleninu a obilniny lze pěstovat po 4 měsících po ošetření. Rok po ošetření lze pěstovat všechny plodiny.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

fazol, pastinák, hlíznaté okrasné rostliny, cibulovité okrasné rostliny, slunečnice okrasná, chřest

4

4

4

4

Pro aplikaci do hlíznatých okrasných rostlin a cibulovitých okrasných rostlin: Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Pro aplikaci do pastináku: Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Fazol PRE 00–08 BBCH, před vzejitím plevelů AT 2-2,5 l 200–400 l minor. reg. ÚKZÚZ
Chřest POST po sklizni AT 2,5 l 200–400 l minor. reg. ÚKZÚZ
Mrkev PRE 00–08 BBCH, před vzejitím plevelů AT 1,25-2 l 200–400 l max. 1× březen–květen, lipnice roční, plevele dvouděložné jednoleté
Okrasné rostliny PRE 00–08 BBCH, před vzejitím plevelů AT 1,25-2 l 200–400 l hlíznaté okrasné rostliny, cibulovité okrasné rostliny, minor. reg. ÚKZÚZ
Pastinák PRE 00–08 BBCH, před vzejitím plevelů AT 1,25-2 l 200–400 l semenné porosty, minor. reg. ÚKZÚZ
Slunečnice PRE 00–08 BBCH, před vzejitím plevelů AT 2,5 l 200–400 l slunečnice okrasná - pro produkci květů, minor. reg. ÚKZÚZ
detail