BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

FUSILADE FORTE 150 EC

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

FUSILADE FORTE 150 EC

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochrannéhopásma 5 m vzhledem k povrchové vodě.
Uč3: Riziko pro ostatní necílové členovce - dravého roztočeTyphlodromus pyri a parazitickou kuklici Drino inconspicua.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

brambor

100–600 l/ha

postřik

1×,

pýr lze 2× děleně, 1. dávka 1,0 l/ha

7–14 dnů

chmel

100–600 l/ha

postřik ošetření půdy v řadách, školky - ošetření sadby

1× za rok

-

cukrovka, řepa krmná

100–600 l/ha

postřik

1×,

pýr lze 2× děleně, 1. dávka 1,0 l/ha, pýr BBCH 12–13

7–14 dnů

fazol, hrách, mák setý, mrkev, řepka olejka ozimá, slunečnice, cibule, sója

100–600 l/ha

postřik

-

hořčice bílá

300 l/ha

postřik

-

lesní porosty, lesní školky, okrasné dřeviny, ovocné školky

100–600 l/ha

postřik

1× za rok

-

Chmel, lesní porosty, lesní školky: Přípravek lze aplikovat pouze v příkmenovém pásu, max. na 1/3 celkové plochy pozemku. Plošná aplikace je zakázána.

Teplé a vlhké počasí urychluje příjem přípravku a jeho účinnost.

Při hubení pýru plazivého se musí po aplikaci zachovat kultivační klid min. 7 dní, aby došlo k translokaci účinné látky do celé rostliny.

Aplikujte na jednoděložné plevele aktivně rostoucí, BBCH 12–29.

Dávka 0,6 l/ha: plevele mohou být méně citlivé.

Přípravek nepůsobí na lipnici roční a kostřavu červenou.

Rozmezí dávkování: dávka se volí podle intenzity zaplevelení. Ve vyšších růstových fázích trav použijte dávku vyšší.

Při použití přípravku nelze vyloučit snížení olejnatosti semen hořčice bílé.

Obilniny a trávy mohou být pěstovány po uplynutí 8 týdnů od aplikace přípravku.

Jako náhradní plodiny lze pěstovat dvouděložné rostliny.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Čištění aplikačního zařízení: Nedostatečné vypláchnutí použitého aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

brambor, chmel, cibule, cukrovka, hořčice bílá, mrkev, řepa krmná, řepka olejka ozimá

15

10

5

5

fazol, hrách, lesní porosty, lesní školky, mák setý, okrasné dřeviny, ovocné školky, slunečnice, sója

10

5

5

0

Minoritní registrace - ostropestřec mariánský, salát hlávkový, špenát setý, řepa salátová, pohanka

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ostropestřec mariánský, salát hlávkový, špenát setý

100–600 l/ha

postřik

řepa salátová

100–600 l/ha

postřik

plevele jednoděložné 1×, pýr 1× nebo děleně do celkové dávky 2,0 l/ha

pohanka

200–300 l/ha

postřik

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

ostropestřec mariánský, salát hlávkový, špenát setý, pohanka

10

5

5

0

řepa salátová

15

10

5

5

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Brambor POST před květem před uzavřením řádků, plevele po vzejití 90 0,8-1 l plevele jednoděložné jednoleté
Brambor POST před květem před uzavřením řádků, plevele po vzejití 90 1,6 l pýr plazivý
Cibule POST výsevy, plevele po vzejití 28 0,6 l cibule mimo cibule jarní, ježatka kuří noha, oves hluchý, bér
Cukrovka POST plevele po vzejití 56 2 l pýr plazivý
Cukrovka POST plevele po vzejití 56 0,8-1 l bér, ježatka kuří noha, oves hluchý, plevele jednoděložné jednoleté
Fazol POST do 50 BBCH, plevele po vzejití 90 0,8-1 l fazol mimo zelené fazolky, plevele jednoděložné jednoleté
Hořčice POST 12 –19 BBCH, plevele 12–20 BBCH, výška 15–20 cm AT 2 l hořčice bílá; pýr plazivý
Hrách POST do 50 BBCH, plevele po vzejití 90 0,8-1 l hrách mimo zelené lusky, plevele jednoděložné jednoleté
Chmel POST kořenáčové školky - po výsadbě, plevele po vzejití - 0,6 l plevele jednoděložné jednoleté
Chmel POST na podzim po sklizni, plevele po vzejití AT 0,6 l plevele jednoděložné jednoleté
Lesní porosty POST plevele po vzejití - 0,8-1 l plevele jednoděložné jednoleté
Lesní porosty POST plevele po vzejití - 1 l retardace, třtina křovištní
Lesní školky POST plevele po vzejití - 0,8-1 l plevele jednoděložné jednoleté
Lesní školky POST plevele po vzejití - 1 l retardace, třtina křovištní
Mák POST 16–19 BBCH, plevele po vzejití AT 0,8-1 l oves hluchý, ježatka kuří noha
Mrkev POST plevele po vzejití 56 1,6 l mrkev krmná; pýr plazivý
Mrkev POST plevele po vzejití 56 0,8-1 l mrkev krmná; bér, ježatka kuří noha, oves hluchý
Okrasné dřeviny POST plevele po vzejití - 0,6 l bér, ježatka kuří noha, oves hluchý
Ostropestřec POST do 50 BBCH, oves hluchý, ježatka kuří noha, plevele jednoděložné jednoleté 90 0,8-1 l pro výživu zvířat, minor. reg.: ÚKZÚZ
Ovocné školky POST plevele po vzejití - 0,6 l bér, ježatka kuří noha, oves hluchý
Pohanka POST 13–99 BBCH, plevele jednoděložné jednoleté AT 0,8-1 l semenné porosty, minor. reg.: ÚKZÚZ
Řepa červená POST po vzejití plevelů, pýr plazivý AT 2 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Řepa červená POST po vzejití plevelů, plevele jednoděložné jednoleté AT 0,8-1 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Řepa krmná POST plevele po vzejití 56 2 l pýr plazivý
Řepa krmná POST plevele po vzejití 56 0,8-1 l bér, ježatka kuří noha, oves hluchý, plevele jednoděložné jednoleté
Řepka olejka, ozimá POST do 50 BBCH, plevele po vzejití 90 1,6 l pýr plazivý
Řepka olejka, ozimá POST do 50 BBCH, plevele po vzejití 90 0,5 l výdrol
Salát POST 12–29 BBCH, plevele jednoděložné jednoleté 42 0,8-1 l pouze salát hlávkový, minor. reg.: ÚKZÚZ
Slunečnice POST do 16 BBCH, plevele po vzejití AT 0,8-1 l plevele jednoděložné jednoleté
Sója POST do 50 BBCH, plevele po vzejití 90 0,8-1 l plevele jednoděložné jednoleté
Špenát POST 12–29 BBCH, plevele jednoděložné jednoleté 42 0,8-1 l semenné porosty, minor. reg.: ÚKZÚZ
Višeň POST pýr plazivý 28 2 l max. 1×
Višeň POST jednoleté trávy 28 0,8-1 l max. 1×
detail