Chemap Agro s.r.o.

FUSILADE FORTE 150 EC

Účinná látka

Balení

4 × 5 l, 1 × 20 l

Charakteristika

Selektivní postřikový herbicid ve formě emulgovatelného koncentrátu určený k postemergentnímu hubení jednoletých a vytrvalých trávovitých plevelů.

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

FUSILADE FORTE 150 EC

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Použití v obilninách a v kukuřici není možné. SPe3: Za účelem ochrany vodních org.dodržujte neošetřené ochr.pásmo 5m vzhledem k povrch.vodě.

Působení

Přípravek působí selektivně jako listový translokační herbicid proti trávovitým plevelům, a to jednoletým i vytrvalým (s výjimkou lipnice roční a kostřavy červené). Předností je okolnost, že se aplikuje až na vzešlé rostliny, takže je možné ošetřovat výběrově ohniska skutečně zaplevelených částí pozemků. Přípravek působí systémově, proto je nutno jej aplikovat v období optima pro růst trávovitých plevelů. Jeho působení je rychlé (včetně translokace do oddenků pýru plazivého), herbicidní účinky jsou pozorovatelné již za 7 dní. Zejména při hubení pýru plazivého se musí po aplikaci zachovat kultivační klid - minimálně 7 dní, aby došlo k trvalé translokaci účinné látky do celé rostliny. Teplé a vlhké počasí urychluje příjem přípravku a jeho účinnost.

Spektrum účinnosti

Jednoleté a vytrvalé trávovité plevele.

Doporučení

Výdrol obilnin v řepce
Doporučuje se provést aplikaci ve fázi 3. listů obilnin registrovanou dávkou 0,5 l/ha. Při stresu rostlin z dlouhotrvajícího sucha nebo má-li výdrol více než 4 listy je vhodné dávku úměrně zvýšit. Při velmi nerovnoměrném vzcházení výdrolu je obecně u graminicidů vhodnější provést aplikace dvě.
Citlivost různých obilních druhů na graminicidy není stejnoměrná. U výdrolu ovsa se obecně doporučuje dávku zvýšit.

Plevelné trávy
Proti plevelným travám (oves hluchý, béry, ježatka kuří noha) v cukrovce i v jiných plodinách standardně postačuje dávka 0,8–1 l/ha dle vývojového stadia plevele.

Pýr plazivý
V řepce se aplikace doporučuje při výšce plevele 15–20 cm.
V cukrovce, popř. v bramborách lze doporučit proti pýru dělenou aplikaci s tím, že první ošetření se provádí ve fázi 2–3 listů pýru plazivého v dávce 1 l/ha.

Popis mísitelnosti

Fusilade Forte 150 EC je velmi dobře mísitelný s řadou herbicidů, insekticidů, fungicidů a listových hnojiv.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Brambor POST jednoleté trávy 56 0,8-1 l
Brambor POST pýr plazivý 56 2 l
Cibule POST jednoleté trávy 28 0,8-1 l
Cibule POST pýr plazivý 2 l
Cukrovka POST pýr plazivý 56 2 l
Cukrovka POST jednoleté trávy 56 0,8-1 l
Fazol POST jednoleté trávy 60 0,8-1 l
Hořčice POST pýr plazivý 2 l max. 1×, pozemně, Při použití přípravku nelze vyloučit snížení olejnatosti semene
Hrách POST jednoleté trávy 60 0,8-1 l
Chmel POST jednoleté trávy 1-1,5 l
Chmel POST jednoleté trávy 0,8-1 l Školky
Chmel POST pýr plazivý 2,5-3 l
Chmel POST pýr plazivý 2 l Školky
Jabloň POST pýr plazivý 28 2 l max. 1×
Jabloň POST plevele lipnicovité jednoleté 28 0,8-1 l max. 1×
Jahodník POST pýr plazivý, po sklizni 2 l
Kapusta POST pýr plazivý 56 2 l
Kapusta POST jednoleté trávy 56 0,8-1 l
Lesní porosty POST jednoleté trávy 0,8-1 l Lesní školky
Lesní porosty POST jednoleté trávy 0,8-1 l
Mák POST oves hluchý, ježatka kuří noha 0,8-1 l max. 1×, pozemně
Mrkev POST pýr plazivý 56 2 l
Mrkev POST jednoleté trávy 56 0,8-1 l
Okrasné dřeviny POST jednoleté trávy 0,8-1 l
Okrasné dřeviny POST pýr plazivý 2 l
Ovocné dřeviny POST pýr plazivý 2 l Ovocné školky, max. 1×
Ovocné dřeviny POST bér, ježatka kuří noha, oves hluchý 0,8-1 l Ovocné školky, max. 1×
Řepa červená POST pýr plazivý AT 2 l 100-600 l možnost dělené aplikace při nepřekročení dávky 2,0 l/ha, minor. reg.: SRS Olomouc
Řepa červená POST jednoleté trávy AT 0,8-1 l 100-600 l minor. reg.: SRS Olomouc
Řepa krmná POST pýr plazivý 56 2 l
Řepa krmná POST jednoleté trávy 56 0,8-1 l
Řepka olejka, ozimá POST výdrol 0,5 l
Řepka olejka, ozimá POST pýr plazivý 2 l
Salát POST jednoleté trávy 42 0,8-1 l 100-600 l Salát hlávkový, Max. 1x za vegetaci, pozemní postřik, minor. reg.: SRS Olomouc
Slunečnice POST jednoleté trávy 0,8-1 l
Sója POST jednoleté trávy 90 0,8-1 l
Špenát POST jednoleté trávy 42 0,8-1 l 100-600 l jen semenné porosty, Max. 1x za vegetaci, pozemní postřik, minor. reg.: SRS Olomouc
Višeň POST pýr plazivý 28 2 l max. 1×
Višeň POST jednoleté trávy 28 0,8-1 l max. 1×
detail