Chemap Agro s.r.o.

FUSILADE FORTE 150 EC

Účinná látka

Balení

4 × 5 l, 1 × 20 l

Charakteristika

Selektivní postřikový herbicid ve formě emulgovatelného koncentrátu určený k postemergentnímu hubení jednoletých a vytrvalých trávovitých plevelů.

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

FUSILADE FORTE 150 EC

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Použití v obilninách a v kukuřici není možné. SPe3: Za účelem ochrany vodních org.dodržujte neošetřené ochr.pásmo 5m vzhledem k povrch.vodě.

Působení

Přípravek působí selektivně jako listový translokační herbicid proti trávovitým plevelům, a to jednoletým i vytrvalým (s výjimkou lipnice roční a kostřavy červené). Předností je okolnost, že se aplikuje až na vzešlé rostliny, takže je možné ošetřovat výběrově ohniska skutečně zaplevelených částí pozemků. Přípravek působí systémově, proto je nutno jej aplikovat v období optima pro růst trávovitých plevelů. Jeho působení je rychlé (včetně translokace do oddenků pýru plazivého), herbicidní účinky jsou pozorovatelné již za 7 dní. Zejména při hubení pýru plazivého se musí po aplikaci zachovat kultivační klid - minimálně 7 dní, aby došlo k trvalé translokaci účinné látky do celé rostliny. Teplé a vlhké počasí urychluje příjem přípravku a jeho účinnost.

Spektrum účinnosti

Jednoleté a vytrvalé trávovité plevele.

Doporučení

Výdrol obilnin v řepce
Doporučuje se provést aplikaci ve fázi 3. listů obilnin registrovanou dávkou 0,5 l/ha. Při stresu rostlin z dlouhotrvajícího sucha nebo má-li výdrol více než 4 listy je vhodné dávku úměrně zvýšit. Při velmi nerovnoměrném vzcházení výdrolu je obecně u graminicidů vhodnější provést aplikace dvě.
Citlivost různých obilních druhů na graminicidy není stejnoměrná. U výdrolu ovsa se obecně doporučuje dávku zvýšit.

Plevelné trávy
Proti plevelným travám (oves hluchý, béry, ježatka kuří noha) v cukrovce i v jiných plodinách standardně postačuje dávka 0,8–1 l/ha dle vývojového stadia plevele.

Pýr plazivý
V řepce se aplikace doporučuje při výšce plevele 15–20 cm.
V cukrovce, popř. v bramborách lze doporučit proti pýru dělenou aplikaci s tím, že první ošetření se provádí ve fázi 2–3 listů pýru plazivého v dávce 1 l/ha.

Popis mísitelnosti

Fusilade Forte 150 EC je velmi dobře mísitelný s řadou herbicidů, insekticidů, fungicidů a listových hnojiv.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Brambor POST pýr plazivý 56 2 l
Brambor POST jednoleté trávy 56 0,8-1 l
Cibule POST pýr plazivý 2 l
Cibule POST jednoleté trávy 28 0,8-1 l
Cukrovka POST jednoleté trávy 56 0,8-1 l
Cukrovka POST pýr plazivý 56 2 l
Fazol POST jednoleté trávy 60 0,8-1 l
Hořčice POST pýr plazivý 2 l max. 1×, pozemně, Při použití přípravku nelze vyloučit snížení olejnatosti semene
Hrách POST jednoleté trávy 60 0,8-1 l
Chmel POST pýr plazivý 2,5-3 l
Chmel POST pýr plazivý 2 l Školky
Chmel POST jednoleté trávy 1-1,5 l
Chmel POST jednoleté trávy 0,8-1 l Školky
Jabloň POST plevele lipnicovité jednoleté 28 0,8-1 l max. 1×
Jabloň POST pýr plazivý 28 2 l max. 1×
Jahodník POST pýr plazivý, po sklizni 2 l
Kapusta POST pýr plazivý 56 2 l
Kapusta POST jednoleté trávy 56 0,8-1 l
Lesní porosty POST jednoleté trávy 0,8-1 l
Lesní porosty POST jednoleté trávy 0,8-1 l Lesní školky
Mák POST oves hluchý, ježatka kuří noha 0,8-1 l max. 1×, pozemně
Mrkev POST pýr plazivý 56 2 l
Mrkev POST jednoleté trávy 56 0,8-1 l
Okrasné dřeviny POST pýr plazivý 2 l
Okrasné dřeviny POST jednoleté trávy 0,8-1 l
Ovocné dřeviny POST pýr plazivý 2 l Ovocné školky, max. 1×
Ovocné dřeviny POST bér, ježatka kuří noha, oves hluchý 0,8-1 l Ovocné školky, max. 1×
Řepa červená POST jednoleté trávy AT 0,8-1 l 100-600 l minor. reg.: SRS Olomouc
Řepa červená POST pýr plazivý AT 2 l 100-600 l možnost dělené aplikace při nepřekročení dávky 2,0 l/ha, minor. reg.: SRS Olomouc
Řepa krmná POST jednoleté trávy 56 0,8-1 l
Řepa krmná POST pýr plazivý 56 2 l
Řepka olejka, ozimá POST výdrol 0,5 l
Řepka olejka, ozimá POST pýr plazivý 2 l
Salát POST jednoleté trávy 42 0,8-1 l 100-600 l Salát hlávkový, Max. 1x za vegetaci, pozemní postřik, minor. reg.: SRS Olomouc
Slunečnice POST jednoleté trávy 0,8-1 l
Sója POST jednoleté trávy 90 0,8-1 l
Špenát POST jednoleté trávy 42 0,8-1 l 100-600 l jen semenné porosty, Max. 1x za vegetaci, pozemní postřik, minor. reg.: SRS Olomouc
Višeň POST pýr plazivý 28 2 l max. 1×
Višeň POST jednoleté trávy 28 0,8-1 l max. 1×
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AG NOVACHEM s.r.o.
Saaten Union CZ
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
14%
6%
2%
23%
4%
51%
detail