BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

FUSILADE MAX

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Spe3: Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.
SPo5: Před opětovným vstupem ošetřené skleníky/fóliovníky důkladně vyvětrejte.

DO:
- Při ošetřování okrasných květin, lesních porostů nebo úhorů apod. v oblastech využívaných širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel je třeba dodržovat doporučená preventivní a režimová opatření.
- Práce s přípravkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé.
- Při aplikaci do rybízu bílého, rybízu černého, rybízu červeného, angreštu, chmele a lesních porostů:Přípravek lze aplikovat pouze v příkmenovém pásu, maximálně na 1/3 celkové plochy pozemku.Plošná aplikace přípravku je zakázána.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

angrešt, bob, brambor, celer bulvový, celer listový, chřest, cukrovka, fazol, fenykl, hořčice bílá, vodnice, tuřín, ředkev černá, ředkev bílá, cibule z výsevu, česnek, cibule šalotka z výsevu hrách, fazol, kerblík, len, mangold, mrkev, pastinák, pažitka, petržel,

rybíz bílý, rybíz černý, rybíz červený, řepa krmná, řepa salátová, řepka olejka ozimá, salát hlávkový, slunečnice, špenát

100–400 l/ha

postřik

chmel

100–400 l/ha

postřik,

bazální aplikace

lesní porosty

200–400 l/ha

postřik,

bazální aplikace

Přípravek by měl být aplikován ve fázi, kdy trávy mají alespoň dva vyvinuté listy (BBCH 12), ale neměla by být překročena fáze plného odnožování (BBCH 29). Dávku přípravku je třeba volit podle vývojových fází plevelných trav, ve fázi odnožování je třeba zvolit vyšší hranici dávkování.

Jednoleté travní druhy klíčící většinou na podzim: 1,0–2,0 l/ha - psárka polní, chundelka metlice, oves hluchý, sveřep jalový, výdrol obilnin.

Jednoleté travní druhy klíčící většinou na jaře: 1,0–2,0 l/ha - rosička krvavá, ježatka kuří noha, béry, proso seté, dochan klasnatý.

Vytrvalé trávy (snadno regulovatelné): 1,0–2,0 l/ha - jílek mnohokvětý, jílek vytrvalý, jílek tuhý.

Vytrvalé trávy (obtížně regulovatelné): 2,0 l/ha - pýr plazivý, troskut prstnatý, čirok halepský

Následné plodiny: Pěstování následných plodin po normální sklizni je bez omezení.

Obilniny nebo jednoděložné plodiny by neměly být vysévány dříve než 6 týdnů po aplikaci.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty! Obzvláště citlivé jsou obilniny a trávy.

Použití v plodinách určených k dalšímu zpracování konzultujte se zpracovatelem.

Čištění aplikačního zařízení: Ihned po skončení postřiku důkladně vyčistěte aplikační zařízení. Úplně vyprázdněte postřikovač a vypláchněte nádrž, ramena a trysky dvakrát až třikrát čistou vodou, dokud není odstraněna pěna a veškeré stopy přípravku. Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

angrešt, len, lesní porosty, rybíz bílý, bob, brambor, celer bulvový celer listový, chmel, chřest, fazol, hořčice bílá, hrách, mrkev, pastinák, petržel, řepka olejka ozimá, rybíz černý, rybíz červený, slunečnice, tuřín, vodnice, ředkev bílá a černá

5

0

0

0

chřest, cukrovka, fenykl, kerblík, pažitka, řepa krmná, řepa salátová, salát hlávkový, špenát,

mangold, cibule z výsevu, česnek, cibule šalotka z výsevu

5

5

0

0

Při aplikaci do rybízu bílého, rybízu černého, rybízu červeného, angreštu, chmele a lesních porostů: Přípravek lze aplikovat pouze v příkmenovém pásu, maximálně na 1/3 celkové plochy pozemku. Plošná aplikace přípravku je zakázána.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Angrešt POST 90 1 l plevele jednoděložné jednoleté, plevele jednoděložné vytrvalé
Bob POST před květem 90 1 l plevele jednoděložné jednoleté, plevele jednoděložné vytrvalé
Brambor POST před květem, před tvorbou hlíz 90 1 l plevele jednoděložné jednoleté, plevele jednoděložné vytrvalé
Celer POST 42 1 l pouze celer listový, plevele jednoděložné jednoleté, plevele jednoděložné vytrvalé
Celer POST 49 1 l pouze celer bulvový, plevele jednoděložné jednoleté, plevele jednoděložné vytrvalé
Cibule POST 10–39 BBCH 28 1-2 l cibule z výsevu, cibule šalotka z výsevu, plevele jednoděložné jednoleté, plevele jednoděložné vytrvalé
Cukrovka POST 56 1-2 l plevele jednoděložné jednoleté, plevele jednoděložné vytrvalé
Česnek POST 10–39 BBCH 28 1-2 l plevele jednoděložné jednoleté, plevele jednoděložné vytrvalé
Fazol POST před květem 90 1 l fazol – vyluštěný suchý, plevele jednoděložné jednoleté, plevele jednoděložné vytrvalé
Fazol POST před květem 28 1 l fazol – lusky, plevele jednoděložné jednoleté, plevele jednoděložné vytrvalé
Fenykl POST při výšce 20 cm 49 1-1,5 l plevele jednoděložné jednoleté, plevele jednoděložné vytrvalé
Hořčice POST před květem 90 1 l pouze hořčice bílá, plevele jednoděložné jednoleté, plevele jednoděložné vytrvalé
Hrách POST před květem 90 1 l hrách – vyluštěný suchý, plevele jednoděložné jednoleté, plevele jednoděložné vytrvalé
Hrách POST před květem 28 1 l hrách – lusky, plevele jednoděložné jednoleté, plevele jednoděložné vytrvalé
Hrách POST před květem 35 1 l hrách – vyluštěný čerstvý, plevele jednoděložné jednoleté, plevele jednoděložné vytrvalé
Chmel POST po sklizni 30 1 l plevele jednoděložné jednoleté, plevele jednoděložné vytrvalé
Chřest POST 42 1 l plevele jednoděložné jednoleté, plevele jednoděložné vytrvalé
Kerblík setý POST 42 1-1,5 l plevele jednoděložné jednoleté, plevele jednoděložné vytrvalé
Len POST před květem 90 1 l plevele jednoděložné jednoleté, plevele jednoděložné vytrvalé
Lesní porosty POST AT 1 l plevele jednoděložné jednoleté, plevele jednoděložné vytrvalé
Mangold POST 49 1-2 l plevele jednoděložné jednoleté, plevele jednoděložné vytrvalé
Mrkev POST 49 1 l plevele jednoděložné jednoleté, plevele jednoděložné vytrvalé
Pastinák POST 49 1 l plevele jednoděložné jednoleté, plevele jednoděložné vytrvalé
Pažitka POST 42 1-1,5 l plevele jednoděložné jednoleté, plevele jednoděložné vytrvalé
Petržel POST 42 1 l plevele jednoděložné jednoleté, plevele jednoděložné vytrvalé
Rybíz černý POST 90 1 l plevele jednoděložné jednoleté, plevele jednoděložné vytrvalé
Rybíz červený POST 90 1 l včetně rybíz bílý, plevele jednoděložné jednoleté, plevele jednoděložné vytrvalé
Ředkev POST 49 1 l ředkev černá, ředkev bílá, plevele jednoděložné jednoleté, plevele jednoděložné vytrvalé
Řepa červená POST 49 1-2 l plevele jednoděložné jednoleté, plevele jednoděložné vytrvalé
Řepa krmná POST 56 1-2 l plevele jednoděložné jednoleté, plevele jednoděložné vytrvalé
Řepka olejka, ozimá POST před květem 90 1 l plevele jednoděložné jednoleté, plevele jednoděložné vytrvalé
Salát POST 42 1-1,5 l salát hlávkový, plevele jednoděložné jednoleté, plevele jednoděložné vytrvalé
Slunečnice POST do 15 BBCH 90 1 l plevele jednoděložné jednoleté, plevele jednoděložné vytrvalé
Špenát POST 42 1-1,5 l plevele jednoděložné jednoleté, plevele jednoděložné vytrvalé
Tuřín POST 49 1 l plevele jednoděložné jednoleté, plevele jednoděložné vytrvalé
Vodnice POST 49 1 l plevele jednoděložné jednoleté, plevele jednoděložné vytrvalé
detail