Chemap Agro s.r.o.

GALERA

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe1:
- Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku clopyralid v podzimním období.
- Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku clopyralid, vícekrát než jednou za dva roky na stejném pozemku.

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé: hluchavky, zemědým lékařský, kokoška pastuší tobolka, violka rolní - max. 2 pravé listy; heřmánkovité plevele, svízel přítula, mléč rolní, pohanka svlačcovitá - 2–10 pravých listů; pcháč oset - přízemní růžice až 10 cm výšky rostliny; merlík bílý - do 5 cm výšky rostliny; penízek rolní - do počátku prodlužování stonku.

Doporučení

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem, odparem ani splachem!

Pozor na úlet postřikové kapaliny při provádění ošetření v blízkosti pěstovaných dvouděložných rostlin.

Postřikem nesmí být zasaženy sousední porosty.

Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel.

V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty).

Za vysokých teplot (nad 25 °C) mohou být citlivé plodiny poškozeny i výpary přípravku.

Čištění aplikačního zařízení:

Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl přípravek na bázi účinných látek klopyralid a pikloram, musejí být veškeré jeho stopy z mísících nádrží a postřikovače odstraněny ihned po skončení postřiku podle následujícího postupu:

1) Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače).

2) Vypusťte oplachovou vodu a celé zařízení znovu propláchněte čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), případně s přídavkem čisticího prostředku nebo sody (3% roztokem). v případě použití čisticích prostředků postupujte dle návodu na jejich použití.

3) Opakujte postup podle bodu “2“ ještě dvakrát.

4) Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně před zahájením a po skončení proplachování.

Minoritní registrace - zelí, kapusta

Plodina, oblast použití
Dávka vody
Způsob aplikace
Max. počet aplikací v plodině
zelí, kapusta
200–600 l/ha
postřik
max. 1× za rok

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem, odparem ani splachem!

Pozor na úlet postřikové kapaliny při provádění ošetření v blízkosti pěstovaných dvouděložných rostlin.

Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel.

V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty).

Za vysokých teplot (nad 25 °C) mohou být tyto plodiny poškozeny.

Následné plodiny: Pěstování následných plodin je bez omezení.

Náhradní plodiny: Po zaorání ošetřené plodiny lze pěstovat obilniny a kukuřici.

Čištění aplikačního zařízení:

Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl přípravek na bázi účinných látek klopyralid a pikloram, musejí být veškeré jeho stopy z mísících nádrží a postřikovače odstraněny ihned po skončení postřiku podle následujícího postupu:

1) Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače).

2) Vypusťte oplachovou vodu a celé zařízení znovu propláchněte čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), případně s přídavkem čisticího prostředku nebo sody (3% roztokem). v případě použití čisticích prostředků postupujte dle návod „2“ ještě dvakrát.

4) Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně před zahájením a po skončení proplachování.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Hořčice POST 13–50 BBCH 60 0,35 l 100-400 l pouze hořčice bílá, max. 1×
Hořčice POST od 13 BBCH do prodlužovacího růstu AT 0,35 l 200-400 l jen hořčice sareptská, minor. reg. OSEVA PRO, max. 1×, pozemně, odrůdová citlivost není známa, ale před ošetřením se doporučuje ověřit na malém vzorku rostlin v daných podmínkách
Kapusta POST po vytvoření listové růžice pcháče 70 0,35 l 200-600 l minor. reg. ÚKZUZ, max. 1× za rok
Kukuřice POST 11–17 BBCH 60 0,35 l 100-400 l mimo množitelské porosty, max. 1×
Len POST BBCH 18–32 AT 0,35 l 300-400 l v době aplikace fáze stromečku, 8 pravých listů, výška 4–6 cm - počátek období rychlého růstu, stonek do 20 % celkové délky, výška 14–15 cm, Max. 1× během vegetace, minor. reg.: Agritec Šumperk
Ředkev POST AT 0,35 l 200–400 l platí pro ředkev olejná - pro produkci osiva pro strniskové směsky na zelené hnojení, menšinové použití
Řepka olejka, jarní POST 13–50 BBCH 60 0,35 l 100-400 l mimo množitelské porosty, max. 1×
Řepka olejka, ozimá POST jaro, 20–50 BBCH 60 0,35 l 100-400 l mimo množitelské porosty, max. 1×
Svazenka POST od BBCH 14 0,35 l 150–300 l plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé - pcháče, mléče, výdrol slunečnice , hrachu, ostropestřce, pozemně, max. 1×, konzultovat riziko fytotoxicity, zákaz zkrmování, ověřit citlivost, minor. reg.: ZVÚ Troubsko
Zelí POST po vytvoření listové růžice pcháče 70 0,35 l 200-600 l minor. reg. ÚKZUZ, max. 1× za rok
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
4%
49%
detail