BASF
BASF
BASF

AGRA

GALERA

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe1:
- Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku clopyralid v podzimním období.
- Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku clopyralid, vícekrát než jednou za dva roky na stejném pozemku.

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé: hluchavky, zemědým lékařský, kokoška pastuší tobolka, violka rolní - max. 2 pravé listy; heřmánkovité plevele, svízel přítula, mléč rolní, pohanka svlačcovitá - 2–10 pravých listů; pcháč oset - přízemní růžice až 10 cm výšky rostliny; merlík bílý - do 5 cm výšky rostliny; penízek rolní - do počátku prodlužování stonku.

Doporučení

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem, odparem ani splachem!

Pozor na úlet postřikové kapaliny při provádění ošetření v blízkosti pěstovaných dvouděložných rostlin.

Postřikem nesmí být zasaženy sousední porosty.

Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel.

V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty).

Za vysokých teplot (nad 25 °C) mohou být citlivé plodiny poškozeny i výpary přípravku.

Čištění aplikačního zařízení:

Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl přípravek na bázi účinných látek klopyralid a pikloram, musejí být veškeré jeho stopy z mísících nádrží a postřikovače odstraněny ihned po skončení postřiku podle následujícího postupu:

1) Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače).

2) Vypusťte oplachovou vodu a celé zařízení znovu propláchněte čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), případně s přídavkem čisticího prostředku nebo sody (3% roztokem). v případě použití čisticích prostředků postupujte dle návodu na jejich použití.

3) Opakujte postup podle bodu “2“ ještě dvakrát.

4) Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně před zahájením a po skončení proplachování.

Minoritní registrace - zelí, kapusta

Plodina, oblast použití
Dávka vody
Způsob aplikace
Max. počet aplikací v plodině
zelí, kapusta
200–600 l/ha
postřik
max. 1× za rok

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem, odparem ani splachem!

Pozor na úlet postřikové kapaliny při provádění ošetření v blízkosti pěstovaných dvouděložných rostlin.

Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel.

V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty).

Za vysokých teplot (nad 25 °C) mohou být tyto plodiny poškozeny.

Následné plodiny: Pěstování následných plodin je bez omezení.

Náhradní plodiny: Po zaorání ošetřené plodiny lze pěstovat obilniny a kukuřici.

Čištění aplikačního zařízení:

Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl přípravek na bázi účinných látek klopyralid a pikloram, musejí být veškeré jeho stopy z mísících nádrží a postřikovače odstraněny ihned po skončení postřiku podle následujícího postupu:

1) Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače).

2) Vypusťte oplachovou vodu a celé zařízení znovu propláchněte čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), případně s přídavkem čisticího prostředku nebo sody (3% roztokem). v případě použití čisticích prostředků postupujte dle návod „2“ ještě dvakrát.

4) Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně před zahájením a po skončení proplachování.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Hořčice POST 13–50 BBCH 60 0,35 l 100-400 l pouze hořčice bílá, max. 1×
Hořčice POST od 13 BBCH do prodlužovacího růstu AT 0,35 l 200-400 l jen hořčice sareptská, minor. reg. OSEVA PRO, max. 1×, pozemně, odrůdová citlivost není známa, ale před ošetřením se doporučuje ověřit na malém vzorku rostlin v daných podmínkách
Kapusta POST po vytvoření listové růžice pcháče 70 0,35 l 200-600 l minor. reg. ÚKZUZ, max. 1× za rok
Kukuřice POST 11–17 BBCH 60 0,35 l 100-400 l mimo množitelské porosty, max. 1×
Len POST BBCH 18–32 AT 0,35 l 300-400 l v době aplikace fáze stromečku, 8 pravých listů, výška 4–6 cm - počátek období rychlého růstu, stonek do 20 % celkové délky, výška 14–15 cm, Max. 1× během vegetace, minor. reg.: Agritec Šumperk
Ředkev POST AT 0,35 l 200–400 l platí pro ředkev olejná - pro produkci osiva pro strniskové směsky na zelené hnojení, menšinové použití
Řepka olejka, jarní POST 13–50 BBCH 60 0,35 l 100-400 l mimo množitelské porosty, max. 1×
Řepka olejka, ozimá POST jaro, 20–50 BBCH 60 0,35 l 100-400 l mimo množitelské porosty, max. 1×
Svazenka POST od BBCH 14 0,35 l 150–300 l plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé - pcháče, mléče, výdrol slunečnice , hrachu, ostropestřce, pozemně, max. 1×, konzultovat riziko fytotoxicity, zákaz zkrmování, ověřit citlivost, minor. reg.: ZVÚ Troubsko
Zelí POST po vytvoření listové růžice pcháče 70 0,35 l 200-600 l minor. reg. ÚKZUZ, max. 1× za rok
detail