Chemap Agro s.r.o.

GALLANT SUPER

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikaci do slunečnice, řepky ozimé, cibule a mrkve.
Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody.
SPe3: Cukrovka, krmná řepa, řepka ozimá, slunečnice, cibule, mrkev, krmný hrách, bob obecný, okrasné dřeviny a lesní školky:Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchovým vodám.

Spektrum účinnosti

Citlivé plevele:

- při použití 1,0 l/ha: pýr (při výšce plevele 15–20 cm) a jednoletá lipnice (do BBCH 29);

- při použití 0,5 l/ha: psárka polní, obilí výdrol, proso seté, oves hluchý, chundelka metlice, jílek vytrvalý, sveřep.

Doporučení

Růstová fáze plodiny v době aplikace: po vzejití

Růstová fáze plevelů: po vzejití

Dávka vody: 200–400 l/ha

Způsob aplikace: postřik

Počet aplikací: 1× v plodině

Před ošetřením okrasných dřevin a dřevin v lesních školkách ověřte citlivost na menším počtu rostlin / menší ploše.

Následné plodiny: Bez omezení.

Náhradní plodiny: V případě předčasné zaorávky lze jako náhradní plodinu po čtyřech týdnech pěstovat dvouděložné plodiny, obilí a kukuřici.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu inhibitoru růstu ACCase na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanizmem účinku.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
cukrovka, krmná řepa, řepka ozimá, cibule, mrkev, krmný hrách, bob obecný, okrasné dřeviny a lesní školky
4
4
4
4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Bob POST po vzejití AT 0,5 l 200-400 l plevele jednoděložné jednoleté mimo lipnice roční, max. 1×
Bob POST po vzejití AT 1 l 200-400 l pýr plazivý, lipnice roční, max. 1×
Cibule POST po vzejití 28 1 l 200-400 l plevele jednoděložné, max. 1×
Cukrovka POST po vzejití 90 0,5 l 200-400 l plevele jednoděložné jednoleté mimo lipnice roční, max. 1×
Cukrovka POST po vzejití 90 1 l 200-400 l pýr plazivý, lipnice roční, max. 1×
Hrách POST po vzejití AT 0,5 l 200-400 l pouze hrách krmný, plevele jednoděložné jednoleté mimo lipnice roční, max. 1×
Hrách POST po vzejití AT 1 l 200-400 l pouze hrách krmný, pýr plazivý, lipnice roční, max. 1×
Lesní školky POST po vzejití AT 1 l 200-400 l plevele jednoděložné, max. 1×
Mrkev POST po vzejití 56 1 l 200-400 l plevele jednoděložné, max. 1×
Okrasné dřeviny POST po vzejití AT 1 l 200-400 l plevele jednoděložné, max. 1×
Řepa krmná POST po vzejití 90 1 l 200-400 l pýr plazivý, lipnice roční, max. 1×
Řepa krmná POST po vzejití 90 0,5 l 200-400 l plevele jednoděložné jednoleté mimo lipnice roční, max. 1×
Řepka olejka, ozimá POST podzim AT 0,5 l 200-400 l psárka polní, výdrol obilnin, max. 1×
detail