Chemap Agro s.r.o.

GLOSSET 600 SC

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.

DO: Práce s přípravkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

pšenice, ječmen, tritikale, žito

200–300 l/ha

postřik

Spektrum účinnosti:

- plevele citlivé: chundelka metlice, lipnice roční, rozrazil perský, svízel přítula;

- plevele méně citlivé: ptačinec žabinec, rmen rolní.

Růstová fáze plevelů: klíčení až krátce po vzejití, rané růstové fáze

Osivo musí být zakryto vrstvou půdy 3 cm.

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.

Nelze vyloučit projevy fytotoxicity. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Následné plodiny: 12 měsíců po aplikaci herbicidu nepěstujte bob a jetel. Pěstování ostatních plodin je bez omezení.

Náhradní plodiny: Na podzim lze vyset pšenici ozimou nebo ječmen ozimý.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Čištění aplikačního zařízení: Nedostatečné vypláchnutí postřikového zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaného porostu.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

ozimé obilniny

4

4

4

4

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen ozimý POST 10–13 BBCH na jaře, po vzejití plevelů AT 0,4 l 200–300 l max. 1×, plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
Pšenice ozimá POST 10–13 BBCH na jaře, po vzejití plevelů AT 0,4 l 200–300 l max. 1×, plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
Tritikale ozimé POST 10–13 BBCH na jaře, po vzejití plevelů AT 0,4 l 200–300 l max. 1×, plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
Žito ozimé POST 10–13 BBCH na jaře, po vzejití plevelů AT 0,4 l 200–300 l max. 1×, plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
detail