Chemap Agro s.r.o.

GLOSSET SC

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.

DO:
- Práce s přípravkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé.
- Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ječmen ozimý

200–300 l/ha

postřik

1× na podzim

pšenice ozimá

200–300 l/ha

postřik

1× na podzim

tritikale ozimé

200–300 l/ha

postřik

1× na podzim

žito ozimé

200–300 l/ha

postřik

1× na podzim

Preemergentní aplikace:

0,2 l/ha

- plevele citlivé: chundelka metlice, lipnice roční

- plevele méně citlivé: psárka polní

0,4 l/ha

- plevele citlivé: chundelka metlice, lipnice roční, psárka polní

- plevele méně citlivé: rozrazil břečťanolistý, svízel přítula

Postemergentní aplikace:

0,2 l/ha

- plevele citlivé: chundelka metlice, lipnice roční

- plevele méně citlivé: svízel přítula

0,4 l/ha

- plevele citlivé: chundelka metlice, lipnice roční, svízel přítula

- plevele méně citlivé: psárka polní

Osivo musí být zakryto vrstvou půdy 3 cm.

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.

Herbicidní film vzniklý po správné aplikaci přípravku nesmí být porušen zpracováním půdy anebo prudkými srážkami bezprostředně po postřiku.

Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit, zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu. Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1 %, nelze vyloučit poškození ošetřovaného porostu přípravkem. Nelze vyloučit projevy fytotoxicity. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Vliv na zpracování prostřednictvím transformačních procesů konzultujte s držitelem povolení.

Následné plodiny: 12 měsíců po aplikaci herbicidu nepěstujte bob a jetel. Pěstování ostatních plodin je bez omezení.

Náhradní plodiny: Po zorání porostu na podzim lze jako náhradní plodiny pěstovat pšenici ozimou nebo ječmen ozimý.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Čištění aplikačního zařízení:

1) Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), po dobu alespoň 10 minut.

2) Zbytek oplachové vody vypustit a celé zařízení znovu propláchnout čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), s přídavkem čistícího prostředku, případně s přídavkem sody (3% roztokem). V případě použití čistících prostředků postupovat dle návodu k jejich použití.

3) Opakujte postup podle bodu 2) ještě 2×.

4) Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito ozimé, tritikale ozimé

4

4

4

4

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen ozimý POST 10–13 BBCH, plevele do 13 BBCH AT 0,2 l 200–300 l max. 1× na podzim, chundelka metlice, lipnice roční
Ječmen ozimý POST 10–13 BBCH, plevele do 13 BBCH AT 0,4 l 200–300 l max. 1× na podzim, chundelka metlice, lipnice roční, svízel přítula
Ječmen ozimý PRE 00–09 BBCH, před vzejitím plevelů AT 0,2 l 200–300 l max. 1× na podzim, chundelka metlice, lipnice roční
Ječmen ozimý PRE 00–09 BBCH, před vzejitím plevelů AT 0,4 l 200–300 l max. 1× na podzim, chundelka metlice, lipnice roční, psárka polní
Pšenice ozimá PRE 00–09 BBCH, před vzejitím plevelů AT 0,2 l 200–300 l max. 1× na podzim, chundelka metlice, lipnice roční
Pšenice ozimá PRE 00–09 BBCH, před vzejitím plevelů AT 0,4 l 200–300 l max. 1× na podzim, chundelka metlice, lipnice roční, psárka polní
Pšenice ozimá POST 10–13 BBCH, plevele do 13 BBCH AT 0,2 l 200–300 l max. 1× na podzim, chundelka metlice, lipnice roční
Pšenice ozimá POST 10–13 BBCH, plevele do 13 BBCH AT 0,4 l 200–300 l max. 1× na podzim, chundelka metlice, lipnice roční, svízel přítula
Tritikale ozimé POST 10–13 BBCH, plevele do 13 BBCH AT 0,2 l 200–300 l max. 1× na podzim, chundelka metlice, lipnice roční
Tritikale ozimé POST 10–13 BBCH, plevele do 13 BBCH AT 0,4 l 200–300 l max. 1× na podzim, chundelka metlice, lipnice roční, svízel přítula
Tritikale ozimé PRE 00–09 BBCH, před vzejitím plevelů AT 0,2 l 200–300 l max. 1× na podzim, chundelka metlice, lipnice roční
Tritikale ozimé PRE 00–09 BBCH, před vzejitím plevelů AT 0,4 l 200–300 l max. 1× na podzim, chundelka metlice, lipnice roční, psárka polní
Žito ozimé PRE 00–09 BBCH, před vzejitím plevelů AT 0,2 l 200–300 l max. 1× na podzim, chundelka metlice, lipnice roční
Žito ozimé PRE 00–09 BBCH, před vzejitím plevelů AT 0,4 l 200–300 l max. 1× na podzim, chundelka metlice, lipnice roční, psárka polní
Žito ozimé POST 10–13 BBCH, plevele do 13 BBCH AT 0,2 l 200–300 l max. 1× na podzim, chundelka metlice, lipnice roční
Žito ozimé POST 10–13 BBCH, plevele do 13 BBCH AT 0,4 l 200–300 l max. 1× na podzim, chundelka metlice, lipnice roční, svízel přítula
detail