Chemap Agro s.r.o.

GLYFOGAN 480 SL

Účinná látka

Balení

1 l, 5 l, 10 l HDPE kontejner, 200 l sud kov/PE, 20 l HDPE kanystr

Charakteristika

Systémový neselektivní herbicid ve formě koncentrátu ředitelného vodou určený k hubení jednoletých a vytrvalých plevelů v zemědělství, lesním hospodářství a na nezemědělské půdě.

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

GLYFOGAN 480 SL

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Působení

Glyfogan 480 SL je neselektivní listový herbicid se systémovým účinkem. Rostlinami je přijímaný výhradně jen zelenými částmi a asimilačním proudem je rozváděn do celé rostliny. Touto translokací se dosáhne zničení podzemních částí vytrvalých, víceletých plevelů. Současně se zničí všechny vzešlé semenné plevele. Není přijímán kořeny a nepůsobí na semena. Předpokladem úspěšného zničení vytrvalých plevelů je vytvoření dostatečné listové plochy v období postřiku, aby se zabezpečil co největší příjem účinné látky do rostliny.
Neúčinnější jsou aplikace provedené v období nasazování květních pupenů, nebo po odkvětu, kdy jsou plevele v plném růstu. Příznaky účinku jsou postupné vadnutí, žloutnutí, zasychání, zhnědnutí zasažených rostlin během 10-14 dnů po aplikaci. Za chladného a suchého počasí se příznaky mohou projevit později. Účinek přípravku zvyšuje vyšší intenzita světla a vyšší relativní vlhkost vzduchu. Déšť do 6 hodin po ošetření snižuje účinnost přípravku. Snížení účinku přípravku vlivem deště do 6 hodin můžete zabránit přidáním přípravku Agrovital v dávce 0,35-0,5 l/ha, který zabezpečí ochranné krytí.
Veškeré kultivační práce provádějte až v období, kdy se úplně projeví příznaky účinku, tj. 2-3 týdny po ošetření.

Spektrum účinnosti

Na plevele vzešlé z půdní zásoby je potřebné postřik zopakovat. Maximální množství vody je 300 l/ha. Platí zásada, že čím je menší objem vody, tím se dá pracovat s vyšší koncentrací a dosáhne se lepší účinek.
Proti svlačci rolnímu ošetřujte po nasazení květních pupenů, proti turanu kanadskému je nejvýhodnější ošetřovat ve stádiu přízemní růžice. U ostatních plevelů aplikujte při plném růstu a jejich výšce maximálně 15-20 cm. Víceleté, hluboko kořenící plevele nesmí být zakryté jinými rostlinami.

Doporučení

Předpokladem úspěšného hubení vytrvalých hluboko zakořeněných plevelů je vytvoření dostatečné plochy listů v době aplikace, aby se zabezpečil co největší příjem účinné látky do rostlin. Nejúčinnější jsou ošetření prováděná v době od nasazení poupat do odkvětu, kdy rostliny jsou v plném růstu. Příznaky působení jsou postupné vadnutí, žloutnutí, zasychání až zhnědnutí zasažených rostlin během 10–14 dnů. Za chladného a suchého počasí se příznaky mohou projevit později. Účinek se zvětšuje vyšší intenzitou světla a vyšší relativní vlhkostí vzduchu. Déšť do 6 hodin po ošetření účinek snižuje. Všechny kultivační práce se mohou provádět až v době, kdy se plně projevily příznaky účinku, to je po 2–3 týdnech po ošetření.

Zamezit v každém případě zasažení zelených částí kulturních plodin, buď přímo postřikem nebo nepřímo úletem postřikové mlhy.
Přípravkem nesmí být zasaženy sousední kultury!

Orná půda
Postřik se provádí po sklizni, kdy pýr dosáhne výšky 15–25 cm, tj. má vyvinuté nejméně 3–4 listy.

Obilniny před sklizní
Přípravek lze použít pouze v polehlých nebo silně zaplevelených porostech 10 dní před sklizní. Vlhkost zrna při aplikaci herbicidu Glyfogan 480 SL má být do 30%.

Ovocné sady, réva vinná
Proti svlačci rolnímu, smetánce lékařské a kopřivě dvoudomé se vzhledem k jejich odolnosti doporučuje ošetřovat dávkou 6 l/ha po nasazení poupat. Turanka kanadská se ošetřuje ve fázi přízemní růžice. U ostatních plevelů se aplikace řídí výškou plevelů během celého vegetačního období. Ošetřované rostliny mají být v plném růstu a nejméně 20 cm vysoké. Ošetření, při kterých hrozí zasažení kmínků postřikem, se doporučuje provádět nejdříve 3 rokem po výsadbě.

Louky a pastviny
Proti smetánce lékařské se vzhledem k její odolnosti doporučuje ošetřovat vyšší dávkou v rozmezí dávkování.

Nezemědělská půda
Glyfogan 480 SL v dávce 3-6 l/ha lze použít k odstranění nežádoucí vegetace na hřištích, chodnících, parkovištích, hřbitovech, skladovacích plochách, v areálech podniků apod.
Aplikace na bolševník velkolepý, rdesno sachalinské a jiné expandující druhy plevelů se provádí dávkou 7-10 l/ha od počátku tvorby květních orgánů do odkvětu, aby se zabránilo vzniku klíčivých semen.

Lesní školky
Komposty, mimoprodukční plochy, cesty a úhorované produkční plochy se ošetřují od července do poloviny září při plném růstu plevelů. Na záhonech se zaškolkovanými sazenicemi smrku a borovice se provádí ošetření během celého vegetačního období meziřádkovým postřikem (sazenice musí být chráněny krytem) nebo po vyzrání letorostů (maximální dávkou 3 l na ha.)

Lesní půda - příprava před zalesněním
Dávka se řídí stupněm zaplevelení a druhem buřeně. Postřik se provádí 14 dnů před výsadbou nebo od července do září pro zalesnění v příštím roce.

Potlačení pařezové výmladnosti
Ošetření je nutno provést do 8–9 hodin po prořezání kmínků.

Návod k použití

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Glyfogan 480 SL.
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob.
Nevpouštějte domácí zvířata na ošetřenou plochu po dobu 10–14 dní, dokud zelená hmota nezačne odumírat.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Borovice POST postřik plošný, po vyzrání letorostů AT 3 l min. 1 % roztok 150-200 l buřeň , max. 1×
Hrušeň POST AT 2 l turanka kanadská, plevele jednoleté, opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Hrušeň POST AT 3-4 l pýr plazivý, opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Hrušeň POST AT 6 l svlačec rolní, kopřiva dvoudomá, pampeliška lékařská, opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Hrušeň POST AT 4-5 l mléč, pcháč , opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Jabloň POST AT 6 l svlačec rolní, kopřiva dvoudomá, pampeliška lékařská, opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Jabloň POST AT 4-5 l mléč, pcháč , opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Jabloň POST AT 2 l turanka kanadská, plevele jednoleté, opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Jabloň POST AT 3-4 l pýr plazivý, opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Ječmen jarní POST před sklizní 10 3 l pýr plazivý, plevele, max. 1x, mimo množitelské porosty
Ječmen ozimý POST před sklizní 10 3 l pýr plazivý, plevele, max. 1x, mimo množitelské porosty
Lesní porosty POST hubení výmladků, nálet dřevin AT 15 % záseky, max. 1×
Lesní porosty POST hubení výmladků, nálet dřevin AT 5 % postřik na list, max. 1×
Lesní porosty POST potlačení pařezové výmladnosti AT 15 % postřik, nátěr na řezné plochy, max. 1×
Lesní půda příprava před zalesněním AT 3-7 l min. 1 % roztok 150-200 l buřeň , max. 1×
Lesní školky POST AT 2-5 l min. 1 % roztok 150-200 l mimoprodukční plochy, cesty, komposty, úhorové plochy, max. 1×
Lesní školky POST po vyzrání letorostů, postřik meziřádkový, postřik s kryty AT 1-2 l 150-200 l borovice semenáče, sazenice zaškolkované, smrk semenáče, sazenice zaškolkované, max. 1×
Louky POST obnova TTP 21 3-6 l opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Meruňka POST AT 3-4 l pýr plazivý, opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Meruňka POST AT 6 l svlačec rolní, kopřiva dvoudomá, pampeliška lékařská, opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Meruňka POST AT 4-5 l mléč, pcháč , opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Meruňka POST AT 2 l turanka kanadská, plevele jednoleté, opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Nezemědělská půda POST AT 7-10 l bolševník, křídlatka, plevele -expandující druhy, opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Nezemědělská půda POST AT 3-6 l nežádoucí vegetace, opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Orná půda POST po sklizní AT 2,5 l + 5 kg/ha síran amonný - TM pýr plazivý, plevele vytrvalé, max. 1x
Orná půda POST po sklizní AT 3-5 l pýr plazivý, plevele vytrvalé, max. 1x
Oves jarní POST před sklizní 10 3 l pýr plazivý, plevele, max. 1x, mimo množitelské porosty
Pastviny POST obnova TTP 21 3-6 l opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Proso POST před sklizní 10 3 l pýr plazivý, plevele, max. 1x, mimo množitelské porosty
Pšenice jarní POST před sklizní 10 3 l pýr plazivý, plevele, max. 1x, mimo množitelské porosty
Pšenice ozimá POST před sklizní 10 3 l pýr plazivý, plevele, max. 1x, mimo množitelské porosty
Réva vinná POST 14 4-5 l mléč, pcháč , opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Réva vinná POST 14 2 l turanka kanadská, plevele jednoleté, opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Réva vinná POST 14 3-4 l pýr plazivý, opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Réva vinná POST 14 6 l svlačec rolní, kopřiva dvoudomá, pampeliška lékařská, opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Slivoň POST AT 2 l turanka kanadská, plevele jednoleté, opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Slivoň POST AT 3-4 l pýr plazivý, opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Slivoň POST AT 6 l svlačec rolní, kopřiva dvoudomá, pampeliška lékařská, opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Slivoň POST AT 4-5 l mléč, pcháč , opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Smrk POST postřik plošný, po vyzrání letorostů AT 3 l min. 1 % roztok 150-200 l buřeň , max. 1×
Tritikale ozimé POST před sklizní 10 3 l pýr plazivý, plevele, max. 1x, mimo množitelské porosty
Třešeň POST AT 3-4 l pýr plazivý, opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Třešeň POST AT 6 l svlačec rolní, kopřiva dvoudomá, pampeliška lékařská, opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Třešeň POST AT 4-5 l mléč, pcháč , opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Třešeň POST AT 2 l turanka kanadská, plevele jednoleté, opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Višeň POST AT 4-5 l mléč, pcháč , opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Višeň POST AT 2 l turanka kanadská, plevele jednoleté, opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Višeň POST AT 3-4 l pýr plazivý, opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Višeň POST AT 6 l svlačec rolní, kopřiva dvoudomá, pampeliška lékařská, opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Zavlažovací kanály POST AT 5 l plevele pobřežní, nežádoucí dřeviny, opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Železnice POST AT 5-10 l nežádoucí vegetace, opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Žito ozimé POST před sklizní 10 3 l pýr plazivý, plevele, max. 1x, mimo množitelské porosty
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
4%
49%
detail