Chemap Agro s.r.o.

GLYFOS

Účinná látka

Balení

HDPE láhev 1 l, HDPE kanystr 20 l, HDPE dóza 5 l, HDPE dóza 10 l, HDPE kontejner 1000 l (HMWHDPE, šroubový uzávěr+vypouštěcí ventily)

Charakteristika

Postřikový herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu (SL) k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů na orné půdě, vinohradech, v ovocných sadech, loukách a pastvinách, na nezemědělské půdě, nádržích, vodních tocích a zavlažovacích kanálech, v obilninách a řepce olejné před sklizní.
Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Působení

Glyfos je neselektivní listový herbicid se systémovým účinkem. Rostliny jej přijímají výhradně zelenými částmi a asimilačním prouděním je rozveden do celé rostliny. Touto translokací se docílí zničení vytrvalých podzemních částí víceletých plevelů. Současně se zničí všechny ostatní vzešlé semenné plevele. Není přijímán kořeny a nepůsobí na semena.
Předpokladem úspěšného hubení, vytrvalých hluboko zakořeněných plevelů, je vytvoření dostatečné plochy lisů v době postřiku, aby se zabezpečil co největší příjem účinné látky do rostlin. Nejúčinnější jsou ošetření prováděná v době od nasazení poupat do odkvětu, kdy jsou rostliny v plném růstu. Příznaky působení jsou postupné vadnutí, žloutnutí, zasychání a zahnědnutí zasažených rostlin během 10-14 dnů.
Vždy zamezit zasažení zelených částí kulturních rostlin, ať už přímým postřikem nebo úletem postřikové mlhy!
Za chladu a sucha se příznaky mohou projevit později. Účinek se zvětšuje vyšší intenzitou světla a relativní vlhkostí vzduchu. Déšť do 6 hodin po ošetření účinek snižuje. Všechny kultivační práce se mohou provádět až v době, kdy se plně objevily příznaky účinku, to je zhruba po 2-3 týdnech po ošetření.

Doporučení

Maximální počet aplikací za rok: 2x; u obilnin a řepky olejky max. 1x
Přípravek GLYFOS se aplikuje 10-14 dnů před sklizní, v době kdy vlhkost zrna obilnin je do 30 % a dvě třetiny šešulí řepky mají hnědá semena. Vyšší dávka v řepce ozimé se použije v případě vzrůstnějších odrůd a silnějšího zaplevelení. Aplikaci v porostech, určených k dalšímu zpracování potravinářském průmyslu, konzultujte s držitelem registrace.

Přímý postřik a případný úlet postřikové mlhy nesmí zasáhnout žádné okolní porosty!
Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Orná půda - Postřik se provádí po sklizni, kdy má pýr vyvinuty nejméně 3-4 listy.

Réva vinná, sady ovocné mimo broskvoň - Proti svlačci rolnímu se provádí ošetření po nasazení poupat, ne však dříve než koncem července. U ostatních plevelů se řídí výškou plevelů během celého vegetačního období. Ošetřované rostliny mají být v plném růstu a nejméně 20 cm vysoké. Víceleté hluboko zakořeňující plevele nesmí být zakryty jinými plevely.

Louky a pastviny - Při silnějším výskytu pampelišky lékařské, pcháče a jiných odolných vytrvalých plevelů se doporučuje ošetřovat dávkou 6 l/ha případně aplikace po několika týdnech. Max. 200 l vody/ha.

Nezemědělská půda, železnice - Ošetření lze provádět po celé období vegetace, nejlépe od poloviny května do konce června. Na plevele vzešlé z půdní zásoby semen je třeba aplikaci zopakovat. Max. 300 l vody/ha.
Bolševník velkolepý, rdesno sachalinské a jiné expandující druhy plevelů: plošně 5-9 l/ha ve 300-400 l vody; jednotlivé rostliny 4% roztok. Při aplikaci je nutno zabezpečit rovnoměrné zvlhčení celé rostliny. Aplikace se provádí od počátku tvorby květních orgánů do odkvětu, aby se zabránilo vzniku klíčivých semen.

Obilniny a řepka ozimá před sklizní - V obilninách a řepce ozimé lze přípravek používat proti všem vzešlým plevelům v rámci předsklizňové aplikace pouze v polehlých nebo silně zaplevelených porostech, 10-14 dní před sklizní obilovin, 14-21 dní před sklizní řepky. Neošetřovat množitelské porosty. Vlhkost zrna při aplikaci by měla být do 30%. Množství postřikové kapaliny 150-200 l/ha.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Hrušeň POST pýr plazivý AT 3-4 l
Hrušeň POST svlačec rolní AT 6-8 l
Hrušeň POST plevele jednoleté, turanka kanadská AT 2-3 l
Hrušeň POST mleč, pcháč AT 4-5 l
Jabloň POST svlačec rolní AT 6-8 l
Jabloň POST plevele jednoleté, turanka kanadská AT 2-3 l
Jabloň POST mleč, pcháč AT 4-5 l
Jabloň POST pýr plazivý AT 3-4 l
Ječmen jarní POST před sklizní, polehlé nebo silně zaplevelené porosty, pýr plazivý, plevele vytrvalé 7 3 l 150–200 l max. 1×, mimo množitelské porosty
Ječmen ozimý POST před sklizní, polehlé nebo silně zaplevelené porosty, pýr plazivý, plevele vytrvalé 7 3 l 150–200 l max. 1×, mimo množitelské porosty
Louky POST obnova TTP 21 3-6 l max. 200 l
Meruňka POST svlačec rolní AT 6-8 l
Meruňka POST plevele jednoleté, turanka kanadská AT 2-3 l
Meruňka POST mleč, pcháč AT 4-5 l
Meruňka POST pýr plazivý AT 3-4 l
Nádrže POST nežádoucí dřeviny, pobřežní plevele 5 l
Nezemědělská půda POST nežádoucí vegetace 3-6 l max. 300 l
Nezemědělská půda POST bolševník velkolepý, křídlatka sachalinská 5-9 l nebo 4% roztok 300-400 l
Orná půda POST po sklizni, vytrvalé plevele, pýr plazivý 3-5 l
Oves jarní POST před sklizní, polehlé nebo silně zaplevelené porosty, pýr plazivý, plevele vytrvalé 7 3 l 150–200 l max. 1×, mimo množitelské porosty
Pastviny POST obnova TTP 21 3-6 l max. 200 l
Proso POST před sklizní, polehlé nebo silně zaplevelené porosty, pýr plazivý, plevele vytrvalé 7 3 l 150–200 l max. 1×, mimo množitelské porosty
Pšenice jarní POST před sklizní, polehlé nebo silně zaplevelené porosty, pýr plazivý, plevele vytrvalé 7 3 l 150–200 l max. 1×, mimo množitelské porosty
Pšenice ozimá POST před sklizní, polehlé nebo silně zaplevelené porosty, pýr plazivý, plevele vytrvalé 7 3 l 150–200 l max. 1×, mimo množitelské porosty
Réva vinná POST pýr plazivý AT 3-4 l
Řepka olejka, ozimá POST před sklizní, polehlé nebo silně zaplevelené porosty, pýr plazivý, plevele vytrvalé 7 3-4 l 150–200 l max. 1×, mimo množitelské porosty
Slivoň POST plevele jednoleté, turanka kanadská AT 2-3 l
Slivoň POST mleč, pcháč AT 4-5 l
Slivoň POST svlačec rolní AT 6-8 l
Slivoň POST pýr plazivý AT 3-4 l
Tritikale ozimé POST před sklizní, polehlé nebo silně zaplevelené porosty, pýr plazivý, plevele vytrvalé 7 3 l 150–200 l max. 1×, mimo množitelské porosty
Třešeň POST svlačec rolní AT 6-8 l
Třešeň POST plevele jednoleté, turanka kanadská AT 2-3 l
Třešeň POST mleč, pcháč AT 4-5 l
Třešeň POST pýr plazivý AT 3-4 l
Višeň POST pýr plazivý AT 3-4 l
Višeň POST svlačec rolní AT 6-8 l
Višeň POST plevele jednoleté, turanka kanadská AT 2-3 l
Višeň POST mleč, pcháč AT 4-5 l
Vodní toky POST nežádoucí dřeviny, pobřežní plevele 5 l
Zavlažovací kanály POST nežádoucí dřeviny, pobřežní plevele 5 l
Železnice POST nežádoucí vegetace 3-6 l max. 300 l
Železnice POST bolševník velkolepý, křídlatka sachalinská 5-9 l nebo 4% roztok 300-400 l
Žito ozimé POST před sklizní, polehlé nebo silně zaplevelené porosty, pýr plazivý, plevele vytrvalé 7 3 l 150–200 l max. 1×, mimo množitelské porosty
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
5%
50%
detail