Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

GLYFOS DAKAR

Účinná látka

Renofarmy
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

Orná půda - strniště
Postřik se provádí po sklizni na strniště. Dávka 0,75–1,0 kg/ha proti výdrolu obilovin a jednoletým plevelům, dávka 1,5-2 kg/ha proti pýru plazivému. Kultivace a setí nejdříve 5 dní po aplikaci na vytrvalé plevele a nejdříve 24 hodin po aplikaci na výdrol obilnin a jednoleté plevele.

Orná půda před setím
Postřik se provádí před setím. Dávka 0,75 kg/ha proti jednoletým plevelům, dávka 2,0 kg/ha proti vytrvalým trávovitým plevelům a dávka 3,0 kg/ha proti vytrvalým dvouděložným plevelům. Veškeré kultivační zásahy včetně setí lze provádět min. 6 hodin po aplikaci proti jednoletým dvouděložným plevelům, min. 24 hodin po aplikaci proti jednoletým trávovitým plevelům a min. 5 dní po aplikaci proti vytrvalým plevelům.

Jádroviny, peckoviny (mimo broskvoň)
V produkčních sadech se provádí aplikace na alespoň dvouletou výsadbu v dávce 2,5 kg/ha. Nutno zabránit kontaktu přípravku s větvemi a kmeny od 30 cm nad povrchem výše. Postřik se provádí po sklizni (po opadu listů) nejpozději před rašením dřevin.
Louky a pastviny

Dávka 1,5 kg/ha proti jednoletým plevelům, 2,0 kg/ha proti vytrvalým trávovitým plevelům, 2,5 kg/ha proti vytrvalým dvouděložným plevelům a 3,0kg/ha zejména při obnově TTP s výskytem kopřivy, řebříčku obecného, pampelišky, mléčů.

Nezemědělská půda
Dávka 0,75 kg/ha proti jednoletým trávovitým plevelům, dávka 2,0 kg/ha proti vytrvalým trávovitým plevelů a dávka 3,0 kg/ha vytrvalým dvouděložným plevelům. Aplikuje se podle stavu plevelů kdykoliv během vegetace, optimálně od poloviny května do konce června

Nádrže, vodní toky, zavlažovací kanály
Postřik se provádí pouze na vyskytující se plevele, neaplikovat na volnou hladinu. Dávka se stanoví podle plevelných druhů. Dávka 2,5 kg/ha proti vlhkomilným po-břežním plevelům jako např. orobince, ostřice, rákos obecný, zblochan vodní, lesknice rákosovitá aj, dávka 3,0 kg/ha proti typickým vodním plevelům na vodních hladinách jako např. leknín vonný, stulík žlutý aj. V případě tekoucí vody vždy aplikovat proti směru proudu.

V obilovinách, řepce olejné, hrachu, bobu a lnu se přípravek používá proti všem plevelům v rámci předsklizňové aplikace pouze u polehlých nebo silně zaplevelených porostů. Dávka 0,75 kg/ha proti jednoletým plevelům, dávka 1,0–2,0 kg/ha pýru plazivému (podle hustoty zaplevelení) a dávka 2,0 kg/ha proti vytrvalým trávovitým a dvouděložným plevelům. Vlhkost zrna při aplikaci má být maximálně 30 %. Neošetřovat množitelské porosty!

Max. počet ošetření: 1× za kalendářní rok na stejném pozemku

Aplikaci v porostech určených k dalšímu zpracování v potravinářském průmyslu konzultujte s držitelem registrace nebo zpracovatelem.
Při aplikaci na mohutný rostlinný porost (např. při obnově trvalých travních porostů nebo při aplikaci před setím nebo sázením) je třeba odstranit odumřelou rostlinnou hmotu před následným setím nebo sázením
. Při přímém výsevu do odumírající organické hmoty může dojít ke slabému zbrzdění růstu po vzejití.
Při předsklizňové aplikaci je třeba zapravit nebo odstranit slámu před následným setím.
Ošetřenou slámu nepoužívejte k mulčování v zahradnictví.
Přímý postřik nebo případný úlet postřikové mlhy nesmí zasáhnout žádné okolní porosty!
Přípravek nelze použít v množitelských porostech!
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku glyphosate na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.
Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.
Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Glyfos Dakar.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Bob POST před sklizní, pýr plazivý, plevele vytrvalé 7 1,5-2 kg 80–250 l max. 1×, jen porosty na zrno mimo množitelské porosty, 7 dní před sklizní, vlhkost zrna max. 30 %
Hrách POST před sklizní, pýr plazivý, plevele vytrvalé 7 1,5-2 kg 80–250 l max. 1×, jen porosty na zrno mimo množitelské porosty, 7 dní před sklizní, vlhkost zrna max. 30 %
Hrušeň POST plevele vytrvalé AT 0,75-3 kg 80–250 l max. 1×
Jabloň POST plevele vytrvalé AT 0,75-3 kg 80–250 l max. 1×
Ječmen jarní POST před sklizní, usnadnění mechanizované sklizně, pýr plazivý, plevele vytrvalé 7 0,75-2 kg 80–250 l max. 1×, mimo množitelské porosty, 7–14 dní před sklizní, vlhkost zrna max. 30 %
Ječmen ozimý POST před sklizní, usnadnění mechanizované sklizně, pýr plazivý, plevele vytrvalé 7 0,75-2 kg 80–250 l max. 1×, mimo množitelské porosty, 7–14 dní před sklizní, vlhkost zrna max. 30 %
Len POST před sklizní, pýr plazivý, plevele vytrvalé 7 1,5-2 kg 80–250 l max. 1×, mimo množitelské porosty, 14 dní před sklizní, vlhkost semene max. 30 %
Louky POST obnova TTP AT 1,5-3 kg 150–200 l max. 1×
Meruňka POST plevele vytrvalé AT 0,75-3 kg 80–250 l max. 1×
Nádrže POST plevele pobřežní, vynořené, plovoucí nežádoucí rostliny AT 2,5-3 kg 200–400 l max. 1×, pouze na plevele, neaplikovat na volnou hladinu
Nezemědělská půda POST nežádoucí vegetace AT 0,75-3 kg 80–250 l max. 1×
Orná půda POST na strniště po sklizni, výdrol obilnin, plevele jednoleté, pýr plazivý AT 0,75-2 kg 80–250 l max. 1×
Orná půda PRS před setím, plevele jednoleté a vytrvalé AT 0,75-3 kg 80–250 l max. 1×
Oves jarní POST před sklizní, usnadnění mechanizované sklizně, pýr plazivý, plevele vytrvalé 7 0,75-2 kg 80–250 l max. 1×, mimo množitelské porosty, 7–14 dní před sklizní, vlhkost zrna max. 30 %
Pastviny POST obnova TTP AT 1,5-3 kg 150–200 l max. 1×
Pšenice jarní POST před sklizní, usnadnění mechanizované sklizně, pýr plazivý, plevele vytrvalé 7 0,75-2 kg 80–250 l max. 1×, mimo množitelské porosty, 7–14 dní před sklizní, vlhkost zrna max. 30 %
Pšenice ozimá POST před sklizní, usnadnění mechanizované sklizně, pýr plazivý, plevele vytrvalé 7 0,75-2 kg 80–250 l max. 1×, mimo množitelské porosty, 7–14 dní před sklizní, vlhkost zrna max. 30 %
Řepka olejka, ozimá POST před sklizní, desikace, pýr plazivý, plevele vytrvalé 7 1,5-2 kg 200–250 l max. 1×, mimo množitelské porosty, 14-21dní před sklizní, vlhkost semene max. 30 %
Slivoň POST plevele vytrvalé AT 0,75-3 kg 80–250 l max. 1×
Třešeň POST plevele vytrvalé AT 0,75-3 kg 80–250 l max. 1×
Višeň POST plevele vytrvalé AT 0,75-3 kg 80–250 l max. 1×
Vodní toky POST plevele pobřežní, vynořené, plovoucí nežádoucí rostliny AT 2,5-3 kg 200–400 l max. 1×, pouze na plevele, neaplikovat na volnou hladinu
Zavlažovací kanály POST plevele pobřežní, vynořené, plovoucí nežádoucí rostliny AT 2,5-3 kg 200–400 l max. 1×, pouze na plevele, neaplikovat na volnou hladinu
detail