Chemap Agro s.r.o.

GOLTIX SUPER

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.

SPe1: Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku ethofumesate vícekrát než jednou za tři roky.

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé: merlík bílý, laskavec ohnutý, plevele heřmánkovité, svízel přítula, violka trojbarevná, ptačinec žabinec.

Plevele méně citlivé: - opletka obecná; - v dávce 1,5 l/ha plevele heřmánkovité

Doporučení

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní

Aplikace přípravku je postemergentní, dělená v závislosti na vzejití nové plevelné vlny, v termínech T1–T3:

Růstová fáze plodiny:

- termín aplikace T1: děložní listy plně rozvinuté, tj. BBCH 10,

- termín aplikace T2: po vzejití nové plevelné vlny, nejdříve za 6 dní po předchozí aplikaci,

- termín aplikace T3: po vzejití nové plevelné vlny, nejdříve za 6 dní po předchozí aplikaci.

Růstová fáze škodlivého činitele:

- T1: děložní listy až základ prvního páru pravých listů, tj. BBCH 10–11,

- T2, T3: děložní listy až 2 pravé listy, tj. BBCH 10–12.

Dávka vody: 150–300 l/ha

Aplikujte max. 1 kg účinné látky ethofumesát na hektar každý 3. rok na tentýž pozemek.

Po aplikaci přípravku se na cukrovce může projevit většinou přechodná fytotoxicita, která se projevuje mírnou chlorózou, případně nekrózou okrajů listů, a zaostáváním v růstu.

Citlivost odrůdy konzultujte s držitelem povolení.

V normálním osevním postupu je pěstování následných plodin bez omezení.

Po sklizni cukrovky a před výsevem ozimých obilnin je nutné provedení střední orby do hloubky 15–20 cm. V případě zaorávky cukrovky, kde byl aplikován přípravek Goltix Super, lze pěstovat pouze cukrovku a krmnou řepu nebo po 3 měsících hrách, fazol, len, kukuřici, špenát, vojtěšku a jílek - vždy po provedené střední orbě do hloubky 20 cm. Kořenové plodiny je možné pěstovat po uplynutí 9 měsíců od poslední aplikace přípravku Goltix Super.

Přípravek nesmí jakkoli zasáhnout okolní porosty.

Přípravek není určen do množitelských porostů cukrové řepy.

Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl přípravek Goltix Super, musí být veškeré jeho stopy z mísících nádrží a postřikovače odstraněny ihned po skončení postřiku podle následujícího postupu:

1) Po vypuštění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače po dobu alespoň 10 minut.

2) Zbytek oplachové vody vypustit a celé zařízení znovu propláchnout čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače) s přídavkem čisticího prostředku. V případě použití čisticích prostředků postupujte dle návodu na jejich použití.

3) Opakujte postup podle bodu "2" ještě jednou.

4) Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
cukrovka
4
4
4
4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Cukrovka POST dělená aplikace v závislosti na vzejití nové plevelné vlny, v termínech T1–T3 - merlík bílý, svízel přítula, plevele dvouděložné jednoleté AT 1,5 l 150–300 l max. 3×
Cukrovka POST dělená aplikace v závislosti na vzejití nové plevelné vlny, v termínech T1–T3 - plevele heřmánkovité AT 2 l 150–300 l max. 3×
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
4%
49%
detail