Chemap Agro s.r.o.

GOLTIX SUPER

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe1: Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku ethofumesát vícekrát než jednou za tři roky na stejném pozemku v maximální aplikační dávce 1 kg úč.l./ha za rok.
SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

cukrovka

150–300 l/ha

postřik

6 dnů

Poznámky k aplikaci:

Při první aplikaci je cukrovka ve fázi BBCH 10, plevele ve fázi BBCH 10–11.

Dávka 1,5 l/ha se používá pro hubení plevelů dvouděložných jednoletých kromě plevelů heřmánkovitých.

Dávka 2,0 l/ha se používá pro hubení plevelů heřmánkovitých.

Spektrum účinnosti a dávka přípravku:

- plevele citlivé: dávka 1,5 l/ha: merlík bílý, laskavec ohnutý, svízel přítula, violka trojbarevná, ptačinec žabinec, dávka 2,0 l/ha: plevele heřmánkovité;

- plevele méně citlivé: opletka obecná, plevele heřmánkovité v dávce 1,5 l/ha.

Nelze vyloučit projevy fytotoxicity. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Následné plodiny: Pěstování následných plodin je bez omezení. Po sklizni cukrovky a před výsevem ozimých obilnin je nutné provedení orby do hloubky 15–20 cm.

Náhradní plodiny: V případě zaorávky cukrovky lze pěstovat pouze cukrovku a krmnou řepu, nebo po 3 měsících hrách, fazol, len, kukuřici, špenát, vojtěšku a jílek - vždy po provedené orbě do hloubky 20 cm. Kořenové plodiny je možné pěstovat po uplynutí 9 měsíců od poslední aplikace přípravku.

Přípravek není určen do množitelských porostů cukrové řepy.

Čištění aplikačního zařízení: Aby nedošlo později k poškození jiných plodin, musejí být veškeré jeho stopy z postřikovače odstraněny ihned po skončení postřiku, podle následujícího postupu:

1) Po vypuštění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače po dobu alespoň 10 minut.

2) Zbytek oplachové vody vypustit a celé zařízení znovu propláchnout čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače) s přídavkem čisticího prostředku. V případě použití čisticích prostředků postupujte dle návodu na jejich použití.

3) Opakujte postup podle bodu „2“ ještě jednou.

4) Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

cukrovka

4

4

4

4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Cukrovka POST 10–18 BBCH, plevele 10–12 BBCH, aplikace opakovaná AT 1,5-2 l 150–300 l max. 3×
detail