Limagrain
Limagrain
Limagrain

AGRA

GRANDO

Účinná látka

Charakteristika

Další obchodní jméno přípravku SHIRO.
Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
DO:
- Práce s přípravkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé.
- Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

cukrovka, řepa krmná

80–300 l/ha

postřik

7 dnů

Spektrum účinnosti:

- plevele citlivé: heřmánkovec nevonný;

- plevele méně citlivé: svízel přítula, heřmánek pravý, violka rolní.

Aplikujte při teplotách do 21 °C a za nižší intenzity slunečního svitu.

Nelze vyloučit projevy fytotoxicity. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Vliv na kvalitativní/kvantitativní výnosové parametry řepy krmné konzultujte s držitelem povolení.

Následné plodiny: Po sklizni řepy lze pěstovat pouze ozimé obilniny. Následující jaro je pěstování následných plodin bez omezení.

Náhradní plodiny: V případě zaorávky ošetřeného porostu lze do 4 měsíců po aplikaci pěstovat jarní ječmen, len na semeno, cukrovku. Po 4 měsících viz Následné plodiny.

Čištění aplikačního zařízení: Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaného porostu.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

cukrovka, krmná řepa

4

4

4

4

Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Cukrovka POST 10–39 BBCH, plevele 10–12 BBCH AT 30 g 80–300 g max. 4×
Řepa krmná POST 10–39 BBCH, plevele 10–12 BBCH AT 30 g 80–300 g max. 4×
detail