Chemap Agro s.r.o.

GROPPER SX

Účinná látka

Charakteristika

Další registrované obchodní jméno přípravku Ally SX.
Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

pšenice, ječmen, tritikale, oves, žito

200–400 l/ha

postřik

1× na jaře

Spektrum účinnosti:

- citlivé plevele: kokoška pastuší tobolka, konopice rolní, merlík bílý, mák vlčí, hluchavka nachová, ptačinec žabinec, penízek rolní, heřmánkovec přímořský, rozrazil perský, violky, řepka-výdrol;

- méně citlivé plevele: rdesno blešník, rozrazil břečťanolistý; potlačuje pcháč oset.

Růstová fáze plevelů v době aplikace: plevele dvouděložné jednoleté BBCH 10–16; merlík bílý BBCH 10–12; pcháč oset BBCH 30–31.

Neošetřujte po dobu 7 dnů po válení obilniny.

Nelze vyloučit projevy fytotoxicity. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Následné plodiny: Po aplikaci přípravku je na podzim téhož roku možné po orbě zařadit pouze ozimou obilninu, ozimou řepku nebo trávy. Nelze vyloučit poškození pěstovaných meziplodin. V dalším roce po ošetření po orbě není volba následné plodiny omezena; pěstování plodin v podmínkách výrazně zásaditých půd v kombinaci s nedostatkem srážek a dlouhodobým suchem konzultujte s držitelem povolení.

Náhradní plodiny: V případě nutnosti zaorání ošetřeného porostu je po dobu 3 měsíců po ošetření možné zařadit pouze pšenici nebo ječmen, a na podzim téhož roku ještě ozimou řepku nebo trávy.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Čištění aplikačního zařízení: Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl přípravek na bázi účinné látky metsulfuron-methyl, musejí být veškeré jeho stopy z mísících nádrží a postřikovače odstraněny ihned po skončení postřiku podle následujícího postupu:

- Okamžitě po ošetření nádrž vyprázdněte a opláchněte zařízení zvenčí čistou vodou.

- Nádrž vypláchněte důkladně čistou vodou, propláchněte ramena, hadice a trysky.

- Naplňte nádrž do poloviny čistou vodou a přidejte roztok čpavku (100 ml čpavkové vody na 100 l vody) nebo odpovídající množství čistícího přípravku, zamíchejte a opět propláchněte ramena a trysky. Nádrž znovu naplňte a ponechte 15 minut stát bez míchání, znovu propláchněte ramena a trysky a nádrž vyprázdněte. V případě použití čisticích prostředků postupujte podle návodu na jejich použití.

- Trysky a sítka čistěte odděleně rovněž v roztoku čpavkové vody nebo čistícím roztokem a pak propláchněte čistou vodou.

- Nádrž, ramena, hadice a trysky propláchněte čistou vodou (min. 1/10 objemu nádrže) a nádrž vypusťte.

- V případě použití čistících prostředků postupujte podle návodu na jejich použití.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s  ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pšenice, ječmen, tritikale ozimé, oves setý, žito ozimé

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

pšenice, ječmen, tritikale ozimé, oves setý, žito ozimé

5

0

0

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Oves jarní POST 21–37 BBCH AT 30 g 200-400 l max. 1x na jaře
Oves ozimý POST 21–37 BBCH AT 30 g 200-400 l max. 1x na jaře
Pšenice ozimá POST 21–37 BBCH AT 30 g 200-400 l max. 1x na jaře
Tritikale ozimé POST 21–37 BBCH AT 30 g 200-400 l max. 1x na jaře
Žito ozimé POST 25–29 BBCH nebo v 37 BBCH AT 30 g 200-400 l max. 1x na jaře
detail