Chemap Agro s.r.o.

HECTOR 53,6 WG

Účinná látka

HECTOR 53,6 WG

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Spektrum účinnosti

90 g/ha + Trend 90: plevele citlivé - pýr plazivý, rdesno blešník, violka rolní plevele méně citlivé - merlík bílý, opletka obecná
70 g/ha + Trend 90: plevele citlivé – ježatka kuří noha, laskavec ohnutý, svízel přítula, heřmánkovec přímořský, penízek rolní, konopice polní

Doporučení

Růstová fáze plodiny v době ošetření: BBCH 14-16, tj. 4 – 6 listů Růstové fáze plevelů:
pýr plazivý: BBCH 13–14, tj. 3–4 listy
ježatka kuří noha: před BBCH 20, tj. před počátkem formování odnoží plevele dvouděložné jednoleté: BBCH 12–14, tj. 2–4 pravé listy

Maximální počet aplikací: 1× za vegetační sezónu
Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači. Ošetřujte při teplotách 15-25 °C!
Déšť do 3 hodin po ošetření přípravkem Hector 53,6 WG může redukovat výsledný účinek ošetření.

Neošetřujte v extrémně suchých podmínkách: vyčkejte na zahájení růstu kukuřice a plevelů.
Citlivé hybridy kukuřice mohou být poškozené, pokud noční teploty po aplikaci klesnou pod bod mrazu. Ošetření prováděná během nebo bezprostředně po období vysokých rozdílů mezi nočními a denními teplotami mohou rovněž snížit herbicidní účinek.
Neošetřujte kukuřici, která byla v době výsevu nebo kultivace ošetřena organofosfátovými insekticidy! Pokud byly organofosfátové insekticidy použity na list, aplikujte Hector 53,6 WG nejdříve za 7 dní po jejich aplikaci. Nepoužívejte organofosfátové insekticidy dříve než za 4 dny po aplikaci přípravku Hector 53,6 WG.
Po ošetření kukuřice se mohou vyskytnout zpravidla přechodné příznaky fytotoxicity - chloróza a nekróza na listech, deformace listů, retardace růstu rostlin kukuřice.
Citlivost odrůd konzultujte s držitelem registrace!
Aplikaci v porostech kukuřice určených k dalšímu zpracování prostřednictvím fermentačních procesů, konzultujte s držitelem registrace.
Následné a náhradní plodiny: Ozimé obilniny lze pěstovat za 4 měsíce od aplikace přípravku, jarní obilniny za 8 měsíců, ostatní plodiny za 10 měsíců. Citlivost náhradní plodiny je nutné konzultovat s držitelem registrace! Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem, odparem ani splachem! Přípravek nelze použít v množitelských porostech kukuřice!
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku na bázi inhibitorů ALS (sulfonylmočoviny, triazolopyrimidiny, triazoliny) na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.
Přípravek Hector 53,6 WG je nutné použít v tank-mix směsi s pomocným prostředkem Trend 90 v souladu s návody na jejich použití.

Návod k použití

Čištění aplikačního zařízení: Aby při použití postřikovače nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných aplikačním zařízením, v němž byl přípravek na bázi úč.l. nicosulfuron, musí být veškeré jeho stopy z postřikovače odstraněny ihned po skončení postřiku podle následujícího postupu:
Okamžitě po ošetření nádrž vyprázdněte a opláchněte zařízení zvenčí čistou vodou.
Nádrž vypláchněte důkladně čistou vodou, propláchněte ramena, hadice a trysky.
Naplňte nádrž do poloviny čistou vodou a přidejte roztok čpavku (100 ml čpavkové vody na 100 l vody) nebo odpovídající množství čistícího přípravku (např. All Clear Extra®), zamíchejte a opět propláchněte ramena a trysky. Nádrž znovu naplňte a ponechte 15 minut stát bez míchání, znovu propláchněte ramena a trysky a nádrž vyprázdněte.
Trysky a sítka čistěte odděleně rovněž v roztoku čpavkové vody nebo čistícím roztokem (např. 50 ml All Clear Extra na 10 l vody) a pak propláchněte čistou vodou.
Nádrž, ramena, hadice a trysky propláchněte čistou vodou (min. 1/10 objemu nádrže) a nádrž vypusťte.
Čištěná zařízení a stroje nevyplachujte na obdělávané půdě ani v dosahu zdrojů podzemních a recipientů povrchových vod!
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny. Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory! Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice POST 14–16 BBCH, ježatka kuří noha, plevele dvouděložné jednoleté AT 70 g + 0,1 % TREND 90 - TM 200–400 l max. 1×, kukuřice setá mimo kukuřice cukrová
Kukuřice POST 14–16 BBCH, pýr plazivý, rdesno blešník, violka rolní AT 90 g + 0,1 % TREND 90 - TM 200–400 l max. 1×, kukuřice setá mimo kukuřice cukrová
detail