Chemap Agro s.r.o.

HELOSATE 450 SL

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost nutná.

Doporučení

Přípravek nemusí být dostatečně účinný proti svlačci rolnímu, pampelišce lékařské, kopřivě dvoudomé, kakostu dlanitosečnému.

Na přesličku rolní a kopřivu žahavku přípravek nepůsobí.

Pokyny pro aplikaci:

Orná půda, strniště

Přípravek aplikujte po sklizni na aktivně rostoucí plevele minimálně 4 dny před setím. Před aplikací přípravku neprovádějte žádné kultivační zásahy.

Dávka postřikové kapaliny: 200–300 l/ha

Jádroviny, peckoviny, réva vinná

Přípravek aplikujte nejdříve 4. rokem po výsadbě na intenzivně rostoucí plevele od jara do podzimu. Plevele by měly být při aplikaci 10–20 cm vysoké. Přípravek nesmí zasáhnout zelené části ošetřovaných rostlin ani úletem postřikové mlhy!

Dávka postřikové kapaliny: 100–400 l/ha

Pšenice, ječmen, oves, žito, tritikale

Přípravek aplikujte ve fázi plodiny BBCH 89 nejpozději 7 dnů před sklizní. Dávka přípravku se řídí intenzitou zaplevelení porostu. Přípravek nelze použít v množitelských porostech a porostech určených ke zpracování ve sladovnictví a pivovarnictví. Slámu nepoužívejte jako půdní substrát v zahradnických kulturách.

Dávka postřikové kapaliny: 100–400 l/ha

Louky, pastviny

Přípravek se používá při obnově luk a pastvin. Aplikujte během vegetace při výšce porostu cca 15 cm nejpozději 5–7 dnů před setím. Nejlepší účinnosti na pýr se dosáhne ve fázi 3–4 listů.

Dávka postřikové kapaliny: 100–400 l/ha

Max. počet aplikací: 1× za sezonu

Způsob aplikace: postřik

Přípravkem nesmí být zasaženy sousední kultury!

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
orná půda, strniště, peckoviny, jádroviny, obilniny, réva, louky, pastviny
5
5
5
0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST desikace, BBCH 89 nejpozději 7 dnů před sklizní 7 2,5-4 l 100–400 l plevele, max. 1×
Ječmen ozimý POST desikace, BBCH 89 nejpozději 7 dnů před sklizní 7 2,5-4 l 100–400 l plevele, max. 1×
Louky POST obnova luk, při výšce porostu cca 15 cm nejpozději 5–7 dnů před setím AT 4 l 100–400 l max. 1×
Orná půda POST strniště, po sklizni 42 4 l 200–300 l pýr plazivý, plevele jednoleté, plevele vytrvalé, max. 1×
Oves jarní POST desikace, BBCH 89 nejpozději 7 dnů před sklizní 7 2,5-4 l 100–400 l plevele, max. 1×
Pastviny POST obnova pastvin, při výšce porostu cca 15 cm nejpozději 5–7 dnů před setím AT 4 l 100–400 l max. 1×
Pšenice jarní POST desikace, BBCH 89 nejpozději 7 dnů před sklizní 7 2,5-4 l 100–400 l plevele, max. 1×
Pšenice ozimá POST desikace, BBCH 89 nejpozději 7 dnů před sklizní 7 2,5-4 l 100–400 l plevele, max. 1×
Sady POST nejdříve 4. rokem po výsadbě na intenzivně rostoucí plevele od jara do podzimu 42 4 l 100–400 l jádroviny, peckoviny; pýr plazivý, pcháč, mléč, max. 1×
Tritikale ozimé POST desikace, BBCH 89 nejpozději 7 dnů před sklizní 7 2,5-4 l 100–400 l plevele, max. 1×
Vinice POST nejdříve 4. rokem po výsadbě na intenzivně rostoucí plevele od jara do podzimu 30 4 l 100–400 l pýr plazivý, pcháč, mléč, max. 1×
Žito ozimé POST desikace, BBCH 89 nejpozději 7 dnů před sklizní 7 2,5-4 l 100–400 l plevele, max. 1×
detail