Chemap Agro s.r.o.

HENIK 50 SG

Účinná látka

Charakteristika

Další obchodní jméno herbicidu NIXON 50 SG.
Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 15 m.

DO: S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujícím se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 20 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

kukuřice

200–300 l/ha

postřik

max. 1×

Spektrum plevelů:

- 80 g/ha + 40 g/ha Rimel 25 SG (Rincon 25 SG) + smáčedlo

- plevele citlivé: ježatka kuří noha, pýr plazivý, opletka obecná, rdesno červivec, laskavec ohnutý, violka rolní, proso seté, bér zelený;

- plevele méně citlivé: merlík bílý;

- 60 g/ha + 30 g/ha Rimel 25 SG (Rincon 25 SG) + smáčedlo

- plevele citlivé: ježatka kuří noha, pýr plazivý, opletka obecná, rdesno červivec, laskavec ohnutý, violka rolní;

- plevele méně citlivé: merlík bílý.

Na jaře následujícího roku je pěstování následných plodin bez omezení.

V případě zaorání porostu lze pěstovat kukuřici.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Čištění aplikačního zařízení:

1) vyprázdněte nádobku, poté propláchněte všechny součásti postřikovače a opět vyprázdněte,

2) naplňte nádobku vodou s přidáním jednoho z přípravků určených na mytí postřikovačů a proplachujte alespoň 10 minut při vypnutém míchadle,

3) součásti postřikovače odmontujte, promyjte a propláchněte zvlášť v roztoku přípravku na mytí postřikovačů - postupujte podle návodu na jeho použití,

4) propláchněte nádobku i všechny součásti postřikovače čistou vodou.

Přípravek v tank-mix směsi s přípravkem Rimel 25 SG (Rincon 25 SG) je třeba použít v souladu s návodem na jeho použití.

Přípravek v tank-mix směsi se smáčedlem je třeba použít v souladu s jeho návodem na použití.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

kukuřice

4

4

4

4

ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

kukuřice

15

10

5

5

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujícím se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 20 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice POST 12–18 BBCH, plevele jednoděložné BBCH 13–16, dvouděložné BBCH 12–14 AT 80 g + 40 g/ha Rimel 25 SG (Rincon 25 SG) - TM + smáčedlo - TM 200–300 l pýr plazivý, plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
Kukuřice POST 12–17 BBCH AT 1 l ježatka kuří noha, plevele dvouděložné jednoleté
Kukuřice POST 12–18 BBCH, plevele jednoděložné BBCH 13–16, dvouděložné BBCH 12–14 AT 60 g + 30 g/ha Rimel 25 SG (Rincon 25 SG) - TM + smáčedlo - TM 200–300 l pýr plazivý, plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
detail