Chemap Agro s.r.o.

HENIK EXTRA 040 OD

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.

DO:
- Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.
- Práce s přípravkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

kukuřice

200–300 l/ha

postřik

Spektrum účinnosti:

- citlivé plevele: ptačinec prostřední, kokoška pastuší tobolka;

- méně citlivé plevele: ježatka kuří noha, heřmánkovec nevonný, svízel přítula.

Přípravek účinkuje nejefektivněji na mladé, intenzivně rostoucí plevele ve fázi 2–4 listů (dvouděložné plevele) nebo od fáze 3 listů do konce odnožování (jednoděložné plevele). Teplé a vlhké počasí urychluje účinkování přípravku, suché jej naopak může zpomalit.

Přípravek aplikujte po vzejití kukuřice od 2. do 7. listu kukuřice (BBCH 12–17).

V podmínkách nepříznivých pro růst a vývoj kukuřice se po aplikaci přípravku mohou vyskytnout přechodné deformace listů, obarvení a pozastavení růstu rostlin.

Přípravek neaplikujte:

- v cukrové, pukancové kukuřici a při produkci množitelských materiálů

- bezprostředně po období dlouhodobého chladu u plodin, jejichž růst byl zbrzděn následkem nízkých teplot

- v době intenzivního růstu kukuřice,

- při teplotě vzduchu pod 10 °C a nad 25 °C,

- na rostliny oslabené a poškozené mrazíky, suchem, škůdci nebo chorobami,

- na mokré rostliny (rosa, déšť).

Následné plodiny: V případě, že je nutné předčasně zlikvidovat porost ošetřený přípravkem HENIK EXTRA 040 OD, je možné po provedení předseťové přípravy a uplynutí 30 dnů od aplikace pěstovat kukuřici. Obilniny lze pěstovat po 3 měsících na kyselých půdách; po 9 měsících na neutrálních a zásaditých půdách. Luštěniny lze pěstovat po 9 měsících a vojtěšku po 12 měsících. Na jaře následujícího roku je možné pěstovat všechny plodiny.

Čištění aplikačního zařízení: Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

kukuřice

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

kukuřice

5

5

0

0

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 20 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
detail