Chemap Agro s.r.o.

HERBICLEAN AL

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

ZNV - Zvlášť nebezpečný pro včely - Přípravek nesmí být aplikován na porost navštěvovaný včelami. Neaplikujte na kvetoucí plodiny a na pozemky s kvetoucími plevely. Neaplikujte na místech, na nichž jsou včely aktivní při vyhledávání potravy.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

nezemědělská půda, nezpevněné plochy

cesty, chodníky

postřik

14 dní

stromy, keře

postřik

14 dní

okrasné rostliny, zelenina, trávníky

postřik

-

Aplikujte za suchých podmínek.

Déšť do 3 hodin po aplikaci může snížit účinnost přípravku.

Při aplikaci na nekultivované plochy (cesty, chodníky, terasy apod.) se postřikují místa s výskytem plevelů.

Při použití mezi a kolem stromů a keřů je třeba se vyvarovat jejich zasažení, aby nedošlo k jejich poškození.

Přípravek lze rovněž použít proti plevelům, které vzešly na plochách určených k výsadbě nebo výsevu. V tomto případě je třeba provést postřik několik dní před výsevem nebo výsadbou.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Přípravek není určen k použití v množitelských porostech.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Nezemědělská půda POST plevele, mechy, řasy AT 100 ml/m2, do počátku skanutí nezemědělská půda, nezpevněné plochy - cesty, chodníky, ošetřuje se max. 10 % z celkové plochy, max. 2×
Okrasné dřeviny PRS před setím, před výsadbou, po vzejití plevelů, plevele, mechy, řasy AT 100 ml/m2, do počátku skanutí max. 1×
Sady POST plevele, mechy, řasy AT 100 ml/m2, do počátku skanutí stromy, keře, ošetřuje se max. 10 % z celkové plochy (pod stromy a keři), max. 3×
detail