Chemap Agro s.r.o.

HERBISTOP

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Doporučení

Plodina, oblast použití

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

drobné ovoce (mimo jahodník)

postřik s kryty

21–60 dnů

nezemědělská půda, okrasné dřeviny, ovocné dřeviny

postřik

21–60 dnů

okrasné rostliny, zelenina

postřik

1× před výsadbou nebo výsevem,

2× během vegetačního období s kryty

21–60 dnů

trávníky

zálivka aplikace lokální

-

Spektrum účinnosti:

- citlivé plevele: řebříček obecný, merlík bílý, opletka obecná, smetanka lékařská, laskavec ohnutý,

srha laločnatá, lipnice roční, lipnice luční, ježatka kuří noha;

- méně citlivé plevele: pýr plazivý.

Upřesnění intervalu mezi aplikacemi:

Při postřiku proti jednoděložným a dvouděložným plevelům je interval mezi aplikacemi 21–60 dnů.

Při postřiku proti mechům a řasám je interval mezi aplikacemi 30–60 dnů.

Trávníky: Nelze vyloučit projevy fytotoxicity na ošetřovaném trávníku. Citlivost odrůd trav konzultujte s držitelem povolení.

Ostatní plodiny: Přípravek nesmí zasáhnout ošetřované rostliny.

Déšť 1 hodinu po aplikaci přípravku může snižovat jeho účinnost.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Angrešt POST během vegetačního období 3 13 ml/m2 87 ml vody/m2 plevele jednoděložné, plevele dvouděložné
Angrešt POST během vegetačního období 3 13 ml/m2 87 ml vody/m2 mechy, řasy
Maliník POST během vegetačního období 3 13 ml/m2 87 ml vody/m2 plevele jednoděložné, plevele dvouděložné
Maliník POST během vegetačního období 3 13 ml/m2 87 ml vody/m2 mechy, řasy
Nezemědělská půda POST během vegetačního období - 13 ml/m2 87 ml vody/m2 plevele jednoděložné, plevele dvouděložné
Nezemědělská půda POST během vegetačního období - 13 ml/m2 87 ml vody/m2 mechy, řasy
Okrasné dřeviny POST během vegetačního období - 13 ml/m2 87 ml vody/m2 plevele jednoděložné, plevele dvouděložné
Okrasné dřeviny POST během vegetačního období - 13 ml/m2 87 ml vody/m2 mechy, řasy
Okrasné rostliny POST - 13 ml/m2 87 ml vody/m2 mechy, řasy
Okrasné rostliny POST - 13 ml/m2 87 ml vody/m2 plevele jednoděložné, plevele dvouděložné
Ostružiník POST během vegetačního období 3 13 ml/m2 87 ml vody/m2 mechy, řasy
Ostružiník POST během vegetačního období 3 13 ml/m2 87 ml vody/m2 plevele jednoděložné, plevele dvouděložné
Ovocné dřeviny POST 3 13 ml/m2 87 ml vody/m2 mechy, řasy
Ovocné dřeviny POST 3 13 ml/m2 87 ml vody/m2 plevele jednoděložné, plevele dvouděložné
Rybíz černý POST během vegetačního období 3 13 ml/m2 87 ml vody/m2 plevele jednoděložné, plevele dvouděložné
Rybíz černý POST během vegetačního období 3 13 ml/m2 87 ml vody/m2 mechy, řasy
Rybíz červený POST během vegetačního období 3 13 ml/m2 87 ml vody/m2 plevele jednoděložné, plevele dvouděložné
Rybíz červený POST během vegetačního období 3 13 ml/m2 87 ml vody/m2 mechy, řasy
Trávníky POST během vegetačního období - 9 ml/m2, 100–1000 ml vody/m2
mechy, řasy
Zelenina POST 5 13 ml/m2 87 ml vody/m2 mechy, řasy
Zelenina POST 5 13 ml/m2 87 ml vody/m2 plevele jednoděložné, plevele dvouděložné
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AG NOVACHEM s.r.o.
Insekticid Huter SPU
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
14%
6%
2%
24%
4%
50%
detail