BASF
BASF
BASF

HERBISTOP

Účinná látka

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Doporučení

Plodina, oblast použití

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

drobné ovoce (mimo jahodník)

postřik s kryty

21–60 dnů

nezemědělská půda, okrasné dřeviny, ovocné dřeviny

postřik

21–60 dnů

okrasné rostliny, zelenina

postřik

1× před výsadbou nebo výsevem,

2× během vegetačního období s kryty

21–60 dnů

trávníky

zálivka aplikace lokální

-

Spektrum účinnosti:

- citlivé plevele: řebříček obecný, merlík bílý, opletka obecná, smetanka lékařská, laskavec ohnutý,

srha laločnatá, lipnice roční, lipnice luční, ježatka kuří noha;

- méně citlivé plevele: pýr plazivý.

Upřesnění intervalu mezi aplikacemi:

Při postřiku proti jednoděložným a dvouděložným plevelům je interval mezi aplikacemi 21–60 dnů.

Při postřiku proti mechům a řasám je interval mezi aplikacemi 30–60 dnů.

Trávníky: Nelze vyloučit projevy fytotoxicity na ošetřovaném trávníku. Citlivost odrůd trav konzultujte s držitelem povolení.

Ostatní plodiny: Přípravek nesmí zasáhnout ošetřované rostliny.

Déšť 1 hodinu po aplikaci přípravku může snižovat jeho účinnost.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Angrešt POST během vegetačního období 3 13 ml/m2 87 ml vody/m2 plevele jednoděložné, plevele dvouděložné
Angrešt POST během vegetačního období 3 13 ml/m2 87 ml vody/m2 mechy, řasy
Maliník POST během vegetačního období 3 13 ml/m2 87 ml vody/m2 mechy, řasy
Maliník POST během vegetačního období 3 13 ml/m2 87 ml vody/m2 plevele jednoděložné, plevele dvouděložné
Nezemědělská půda POST během vegetačního období - 13 ml/m2 87 ml vody/m2 plevele jednoděložné, plevele dvouděložné
Nezemědělská půda POST během vegetačního období - 13 ml/m2 87 ml vody/m2 mechy, řasy
Okrasné dřeviny POST během vegetačního období - 13 ml/m2 87 ml vody/m2 mechy, řasy
Okrasné dřeviny POST během vegetačního období - 13 ml/m2 87 ml vody/m2 plevele jednoděložné, plevele dvouděložné
Okrasné rostliny POST - 13 ml/m2 87 ml vody/m2 plevele jednoděložné, plevele dvouděložné
Okrasné rostliny POST - 13 ml/m2 87 ml vody/m2 mechy, řasy
Ostružiník POST během vegetačního období 3 13 ml/m2 87 ml vody/m2 plevele jednoděložné, plevele dvouděložné
Ostružiník POST během vegetačního období 3 13 ml/m2 87 ml vody/m2 mechy, řasy
Ovocné dřeviny POST 3 13 ml/m2 87 ml vody/m2 plevele jednoděložné, plevele dvouděložné
Ovocné dřeviny POST 3 13 ml/m2 87 ml vody/m2 mechy, řasy
Rybíz černý POST během vegetačního období 3 13 ml/m2 87 ml vody/m2 plevele jednoděložné, plevele dvouděložné
Rybíz černý POST během vegetačního období 3 13 ml/m2 87 ml vody/m2 mechy, řasy
Rybíz červený POST během vegetačního období 3 13 ml/m2 87 ml vody/m2 plevele jednoděložné, plevele dvouděložné
Rybíz červený POST během vegetačního období 3 13 ml/m2 87 ml vody/m2 mechy, řasy
Trávníky POST během vegetačního období - 9 ml/m2, 100–1000 ml vody/m2
mechy, řasy
Zelenina POST 5 13 ml/m2 87 ml vody/m2 plevele jednoděložné, plevele dvouděložné
Zelenina POST 5 13 ml/m2 87 ml vody/m2 mechy, řasy
detail