BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

HERBISTOP AF

Účinná látka

Varistar
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Doporučení

Plodina, oblast použití

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

drobné ovoce

postřik aplikace lokální

21–60 dnů

nezemědělská půda

postřik aplikace lokální

21–60 dnů

okrasné dřeviny

postřik aplikace lokální

21–60 dnů

okrasné rostliny

postřik aplikace lokální

1× před výsadbou nebo výsevem,

2× během vegetačního období s kryty

21–60 dnů

ovocné dřeviny

postřik aplikace lokální

21–60 dnů

zelenina

postřik aplikace lokální

1× před výsadbou nebo výsevem,

2× během vegetačního období s kryty

21–60 dnů

Spektrum účinnosti:

- citlivé plevele: řebříček obecný, merlík bílý, opletka obecná, smetanka lékařská, laskavec ohnutý, srha laločnatá, lipnice roční, lipnice luční, ježatka kuří noha;

- méně citlivé plevele: pýr plazivý.

Upřesnění intervalu mezi aplikacemi:

Při postřiku proti jednoděložným a dvouděložným plevelům je interval mezi aplikacemi 21–60 dnů.

Při postřiku proti mechům a řasám je interval mezi aplikacemi 30–60 dnů.

Přípravek nesmí zasáhnout ošetřované rostliny.

Déšť 1 hodinu po aplikaci přípravku může snižovat jeho účinnost.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Angrešt POST během vegetačního období 3 100 ml/m2 plevele jednoděložné, plevele dvouděložné
Angrešt POST během vegetačního období 3 100 ml/m2 mechy, řasy
Maliník POST během vegetačního období 3 100 ml/m2 plevele jednoděložné, plevele dvouděložné
Maliník POST během vegetačního období 3 100 ml/m2 mechy, řasy
Nezemědělská půda POST během vegetačního období - 100 ml/m2 plevele jednoděložné, plevele dvouděložné
Nezemědělská půda POST během vegetačního období - 100 ml/m2 mechy, řasy
Okrasné dřeviny POST během vegetačního období - 100 ml/m2 plevele jednoděložné, plevele dvouděložné
Okrasné dřeviny POST během vegetačního období - 100 ml/m2 mechy, řasy
Okrasné rostliny POST - 100 ml/m2 mechy, řasy
Okrasné rostliny POST - 100 ml/m2 plevele jednoděložné, plevele dvouděložné
Ostružiník POST během vegetačního období 3 100 ml/m2 plevele jednoděložné, plevele dvouděložné
Ostružiník POST během vegetačního období 3 100 ml/m2 mechy, řasy
Rybíz černý POST během vegetačního období 3 100 ml/m2 plevele jednoděložné, plevele dvouděložné
Rybíz černý POST během vegetačního období 3 100 ml/m2 mechy, řasy
Rybíz červený POST během vegetačního období 3 100 ml/m2 plevele jednoděložné, plevele dvouděložné
Rybíz červený POST během vegetačního období 3 100 ml/m2 mechy, řasy
Zelenina POST 5 100 ml/m2 plevele jednoděložné, plevele dvouděložné
Zelenina POST 5 100 ml/m2 mechy, řasy
detail