BASF
BASF
BASF

HORNET 100 EC

Účinná látka

Charakteristika

Další obchodní název přípravku JENOT 100 EC.
Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.
DO: Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v  plodině

cukrovka, řepka olejka ozimá

200–300 l/ha

postřik

Zákazy a omezení

Plodina, oblast použití

Zákaz, omezení

řepka olejka ozimá

zákaz zkrmování na zeleno

Cukrovka:

Plevele citlivé - ježatka kuří noha, pšenice ozimá - výdrol, chundelka metlice

Pokud je většina trav/výdrolu obilnin ve fázi odnožování, je třeba zvolit vyšší hranici dávkování.

Následné/náhradní plodiny - Pěstování následných plodin je bez omezení. Pěstování náhradních plodin konzultujte s držitelem povolení.

Řepka olejka ozimá:

Plevele citlivé - plevele jednoděložné: ježatka kuří noha, chundelka metlice, pýr plazivý, výdrol obilnin - pšenice ozimá a tritikale ozimé

Růstová fáze plevelů - plevele jednoleté: BBCH 12–21, pýr plazivý: BBCH 14–16

Pěstování následných plodin je bez omezení.

Náhradní plodiny - cukrovka, řepka olejka ozimá nebo jiné dvouděložné rostliny; rostliny jednoděložné lze pěstovat nejdříve po 6 týdnech od aplikace přípravku.

Čištění aplikačního zařízení:

Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl přípravek, musejí být veškeré jeho stopy z mísících nádrží a postřikovače odstraněny ihned po skončení postřiku podle následujícího postupu:

1) Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (1/4 objemu nádrže postřikovače).

2) Vypusťte oplachovou vodu a celé zařízení znovu propláchněte čistou vodou (1/4 objemu nádrže postřikovače), případně s přídavkem čisticího prostředku nebo sody (3% roztokem). V případě použití čisticích prostředků postupujte dle návodu na jejich použití.

3) Opakujte postup podle bodu 2 ještě 2×.

4) Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných plodin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

cukrovka

5

5

0

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Cukrovka POST 12–34 BBCH, plevele 12–29 BBCH AT 0,4-0,5  200–300 l plevele jednoděložné jednoleté, výdrol obilnin, max. 1×
Cukrovka POST 12–34 BBCH, plevele 12–29 BBCH AT 1-1,5  200–300 l pýr plazivý, max. 1×
Řepka olejka, ozimá POST podzim, 12–21 BBCH, plevele po vzejití 90 0,3-0,4  200–300 l plevele jednoděložné jednoleté, výdrol obilnin - pšenice ozimá a tritikale ozimé, pýr plazivý, max. 1×
Řepka olejka, ozimá POST jaro, 30–32 BBCH, plevele po vzejití 90 0,4-0,5  200–300 l plevele jednoděložné jednoleté, výdrol obilnin - pšenice ozimá a tritikale ozimé, pýr plazivý, max. 1×
detail