Limagrain
Limagrain
Limagrain

AGRA

HURICANE

Účinná látka

Balení

1 l HDPE láhev

Charakteristika

Huricane je vysoce selektivní postřikový herbicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných granulí pro ředění vodou k postemergentnímu hubení chundelky metlice a dvouděložných plevelů jako je svízel přítula, heřmánkovité plevele, rozrazil břečťanolistý, violka rolní, brukvovité plevele, mák vlčí, pcháč oset, ptačinec žabinec a další v ozimé pšenici, ozimém tritikale a ozimém žitu.

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Renofarmy
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.

Působení

Huricane je herbicid určený pro postemergentní aplikaci. Obsahuje tři účinné látky, aminopyralid náleží do skupiny pyridinkarboxylových kyselin, florasulam a pyroxsulam náleží do skupiny triazolopyrimidinů a dále obsahuje safener cloquintocet-mexyl.
Huricane proniká do rostlin převážně povrchem listů a lodyh a je rozváděn akropetálně i bazipetálně. Přípravek působí jako systémový herbicid (regulátor růstu). Florasulam a pyroxsulam inaktivuje ALS enzym. Aminopyralid působí jako syntetický auxin.
Citlivé plevele krátce po postřiku zastavují růst. Dochází k deformaci a dekoloraci listů a lodyh plevelů. Zasažené citlivé plevele přestávají ihned po aplikaci růst, přestávají konkurovat obilnině a začínají postupně odumírat. První symptomy jsou viditelné za 2-6 dnů po aplikaci a během následujících 4 - 6 týdnů dochází k postupnému uhynutí plevelů.
Huricane, v závislosti na podmínkách prostředí, vykazuje krátkodobý půdní reziduální účinek a omezuje tak vzcházení dvouděložných plevelů. Teplo a vyšší vzdušná vlhkost urychlují účinek přípravku.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

pšenice ozimá, tritikale ozimé, žito ozimé

150–300 l/ha

postřik

Spektrum účinnosti:

- citlivé plevele (ve fázi 2 až 10 pravých listů): chundelka metlice, heřmánkovec přímořský, svízel přítula, mák vlčí, penízek rolní, ptačinec žabinec, violka rolní, violka trojbarevná, kokoška pastuší tobolka, rozrazil rolní, výdrol řepky, pomněnka rolní;

- citlivé plevele (max. do růstové fáze 6 pravých listů): pohanka svlačcovitá, konopice polní, merlík bílý;

- méně citlivé plevele: hluchavka nachová, rozrazil břečťanolistý, rozrazil perský.

Plevele musí po zimním období obnovit růst.

Termín aplikace: Postemergentně na jaře od fáze začátku sloupkování obilnin do fáze 1. kolénka (BBCH 30–31).

Neaplikujte přípravek na sníh, zmrzlou půdu, jinovatku, silnou rosu nebo v době nočních mrazů.

Po sklizni obilniny ošetřené přípravkem Huricane lze na podzim vysévat řepku ozimou, pšenici ozimou, ječmen ozimý a jílek vytrvalý. Na jaře následujícího roku lze vysévat všechny obilniny, cukrovku, jarní řepku a sázet brambory. Luskoviny (hrách, sója, bob, lupina, fazole), jeteloviny (jetel, vojtěška) a paprika a rajčata a kořenovou zeleninu doporučujeme vysévat až po uplynutí 24 měsíců od aplikace.

Jestliže je nutné po aplikaci přípravku Huricane ošetřenou obilninu zaorat, může následovat po 6 týdnech pšenice jarní nebo ječmen jarní.

Po ošetření obilnin přípravkem Huricane mohou zůstávat po sklizni v půdě a slámě rezidua přípravku. K urychlení odbourávání těchto reziduí je třeba slámu rozřezat a co nejdříve po sklizni zapravit. Nedoporučujeme její prodej a převozy mimo zemědělský podnik s výjimkou papírenství a energetického využití.

Rezidua účinných látek v rostlinných zbytcích (včetně hnoje), které nejsou zcela rozloženy, mohou poškodit citlivé následné plodiny.

Nepěstujte proto citlivé plodiny na pozemcích ošetřených přípravkem Huricane nebo na pozemcích, kde byl použit hnůj od zvířat krmených nebo podestýlaných slámou z porostů ošetřených přípravkem Huricane.

Nepoužívejte slámu z porostů ošetřených přípravkem Huricane ke kompostování nebo mulčování.

Nepoužívejte hnůj od zvířat krmených slámou z porostů ošetřených přípravkem Huricane ke kompostování.

Slámu z obilnin ošetřenou přípravkem Huricane nepoužívejte pro pěstování jahod a k výrobě substrátu pro pěstování hub a zeleniny: rajčat, papriky a okurek, atd.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky ani pozemky určené k setí.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pšenice ozimá, tritikale ozimé, žito ozimé

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

pšenice ozimá, tritikale ozimé, žito ozimé

5

5

0

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Pšenice ozimá POST jaro BBCH 30–31 AT 200 g 150–300 l max. 1×
Tritikale ozimé POST jaro BBCH 30–31 AT 200 g 150–300 l max. 1×
Žito ozimé POST jaro BBCH 30–31 AT 200 g 150–300 l max. 1×
detail