Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

HUSAR STAR

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin a členovců 10 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v  plodině

pšenice ozimá, žito ozimé, tritikale ozimé

150–300 l/ha

postřik

Spektrum účinnosti

Dávka 0,3 kg/ha

- plevele vysoce citlivé: chundelka metlice (silné výskyty), oves hluchý, mák vlčí, výdrol řepky, kokoška pastuší tobolka, pcháč rolní, svízel přítula, heřmánkovec nevonný, pomněnka rolní, ptačinec prostřední, penízek rolní, rozrazil perský;

- plevele citlivé: chrpa modrá, zemědým lékařský, hluchavka nachová, rozrazil břečťanolistý, violka rolní.

Dávka 0,2 kg/ha

- plevele vysoce citlivé: chundelka metlice, výdrol řepky, kokoška pastuší tobolka, svízel přítula, heřmánkovec nevonný, pomněnka rolní, ptačinec prostřední, penízek rolní;

- plevele citlivé: mák vlčí, oves hluchý, chrpa modrá, pcháč rolní, zemědým lékařský, hluchavka nachová, rozrazil břečťanolistý, rozrazil perský, violka rolní.

Aplikujte na mladé, aktivně rostoucí plevele, optimálně do konce odnožování plevelných trav. Teplota v době aplikace by měla být v rozmezí 5 až 25 oC.

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost v období aplikace.

Růstová fáze plodin v době aplikace: BBCH 21–32, tj. od fáze počátku odnožování až do fáze 2. kolénka.

Fytotoxicita: Husar Star je ošetřovanými obilninami dobře snášen. Jen výjimečně se po aplikaci mohou objevit příznaky fytotoxicity, jako je přibrzdění růstu nebo chlorózy, které však mají dočasný charakter a nemají nepříznivý vliv na výnos obilniny. K projevům fytotoxicity může dojít zejména po aplikaci na stresované rostliny (např. dlouhodobé sucho, chladné počasí), nebo při aplikaci na oslabená pletiva v období intenzivního růstu. Za těchto situací ošetření nedoporučujeme.

Následné plodiny: V rámci běžného osevního postupu lze po mělkém zpracování půdy jako následné plodiny vysévat: ozimou pšenici, ozimé tritikale nebo ozimé žito. Po orbě lze vysévat ozimou řepku nebo ozimý ječmen.

Následující jaro lze po mělkém zpracování půdy vysévat jarní obilniny (ječmen jarní, tritikale jarní, pšenici jarní), cukrovku, kukuřici, slunečnici, sóju. Po orbě lze vysévat jakékoliv plodiny bez omezení.

Náhradní plodiny: V případě nutnosti likvidace ošetřeného porostu lze po mělkém zpracování půdy vysévat jarní ječmen. Po orbě lze vysévat kukuřici. Mezi aplikací Husaru Star a výsevem náhradní plodiny musí uplynout nejméně 29 dní.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

Čištění aplikačního zařízení: Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl přípravek, musejí být veškeré jeho stopy z nádrží a postřikovače odstraněny ihned po skončení postřiku, podle následujícího postupu:

1) Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (1/4 objemu nádrže postřikovače).

2) Vypusťte oplachovou vodu, a celé zařízení znovu propláchněte čistou vodou (1/4 objemu nádrže postřikovače), případně s přídavkem čisticího prostředku nebo sody (3% roztokem). V případě použití čisticích prostředků postupujte dle návodu na jejich použití.

3) Opakujte postup podle bodu „2“ ještě jednou.

4) Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování.

Přípravek v tank-mix směsi s pomocnými prostředky MERO 33528 nebo Biopower je třeba použít v souladu s jejich návody k použití.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pšenice ozimá, žito ozimé, tritikale ozimé

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

pšenice ozimá, žito ozimé, tritikale ozimé

10

5

5

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Pšenice ozimá POST 21– 32 BBCH, na jaře AT 0,2 kg + 1,0 l/ha Mero 33528/Biopower 150–300 l max. 1×, chundelka metlice, plevele dvouděložné
Pšenice ozimá POST 21– 32 BBCH, na jaře AT 0,3 kg + 1,0 l/ha Mero 33528/Biopower 150–300 l max. 1×, chundelka metlice -silné výskyty, oves hluchý, plevele dvouděložné
Tritikale ozimé POST 21– 32 BBCH, na jaře AT 0,3 kg + 1,0 l/ha Mero 33528/Biopower 150–300 l max. 1×, chundelka metlice -silné výskyty, oves hluchý, plevele dvouděložné
Tritikale ozimé POST 21– 32 BBCH, na jaře AT 0,2 kg + 1,0 l/ha Mero 33528/Biopower 150–300 l max. 1×, chundelka metlice, plevele dvouděložné
Žito ozimé POST 21– 32 BBCH, na jaře AT 0,3 kg + 1,0 l/ha Mero 33528/Biopower 150–300 l max. 1×, chundelka metlice -silné výskyty, oves hluchý, plevele dvouděložné
Žito ozimé POST 21– 32 BBCH, na jaře AT 0,2 kg + 1,0 l/ha Mero 33528/Biopower 150–300 l max. 1×, chundelka metlice, plevele dvouděložné
detail