Chemap Agro s.r.o.

KALTOR

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

kukuřice

100–400 l/ha

postřik

Spektrum účinnosti/růstové fáze:

- plevele citlivé: lipnice roční až 4 listy, bér zelený 2 listy až rané odnožování;

- plevele méně citlivé: ježatka kuří noha 2 listy až rané odnožování; 4–6 listů - merlík bílý, opletka obecná, rdesno červivec a ptačinec žabinec.

Nelze vyloučit projevy fytotoxicity. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 °C ) mohou být citlivé plodiny poškozeny!

Následné plodiny: Na podzim po 5 měsících od aplikace přípravku lze pěstovat pšenici ozimou. Na jaře následujícího roku lze pěstovat slunečnici, ječmen, pšenici, kukuřici, řepku olejku. Před pěstováním plodin proveďte kultivaci půdy.

Náhradní plodiny: Lze pěstovat slunečnici a kukuřici. Před pěstováním pozemek zorejte.

Čištění aplikačního zařízení:

1. Po ukončení postřiku nádrž vypusťte.

2. Propláchněte postřikové zařízení čistou vodou min. 1/10 objemu nádrže.

3. Naplňte nádrž do 1 objemu, přidejte čistič nádrže, postupujte podle návodu na jeho použití. Promíchejte a propláchněte celé aplikační zařízení. Doplňte vodu tak, aby nádrž byla zcela plná, a nechejte za současného míchání působit 15 min. Opět propláchněte celé aplikační zařízení a nádrž vypusťte.

4. Znovu propláchněte čistou vodou.

5. Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

kukuřice

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

kukuřice

5

5

0

0

Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice POST 12–18 BBCH na jaře, po vzejití plevelů AT 0,25 kg 100–400 l max. 1×
detail