Chemap Agro s.r.o.

KAMBA 480 SL

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

Spe3: Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

kukuřice

200–400 l/ha

postřik

Spektrum účinnosti:

- plevele citlivé: laskavce, drchnička rolní, rdesna, merlíky, opletník plotní, svlačec rolní, pcháč oset, šťovíky.

Aplikujte při teplotě 10–25 °C. Plevele musejí být aktivně rostoucí.

Nelze vyloučit projevy fytotoxicity. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty. Pozor na úlet postřikové kapaliny při provádění ošetření v blízkosti pěstovaných dvouděložných rostlin. Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti citlivých plodin ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot mohou být citlivé plodiny poškozeny.

Pěstování následných/náhradních plodin konzultujte s držitelem povolení.

Čištění aplikačního zařízení: Postřikové zařízení vypláchněte 3× čistou vodou. Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně. Nedostatečné vypláchnutí postřikového zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaného porostu.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

kukuřice

5

0

0

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice POST 13–15 BBCH, plevele 12–16 BBCH AT 0,6  200-400 l
detail