Chemap Agro s.r.o.

KAPUT HARVEST TF

Účinná látka

Balení

1 l HDPE láhev, 5 l, 10 l, 20 l HDPE kanystr, 640 l HDPE kontejner, 220/225 l HDPE sud pro 200 l přípravku
Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Borovice POST po vyzrání letorostů AT 3-5 l 200 l Plevele
Hrušeň POST plevele max. 20 cm vysoké AT 3-5 l 200 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé, pýr plazivý
Hrušeň POST plevele max. 20 cm vysoké AT 5-9 l 200 l plevele vytrvalé, svlačec rolní
Jabloň POST plevele max. 20 cm vysoké AT 5-9 l 200 l plevele vytrvalé, svlačec rolní
Jabloň POST plevele max. 20 cm vysoké AT 3-5 l 200 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé, pýr plazivý
Ječmen jarní POST 10 dnů před sklizní AT 3 l do 200 l Přerostlé plevele, pýr plazivý
Ječmen ozimý POST 10 dnů před sklizní AT 3 l do 200 l Přerostlé plevele, pýr plazivý
Kukuřice PRS plevele jednoleté vzešlé, plevele vytrvalé vzešlé, pýr plazivý AT 2 l 150–200 l
Kukuřice PRE plevele jednoleté vzešlé, plevele vytrvalé vzešlé, pýr plazivý AT 2 l 150–200 l
Lesní půda PRS předsetová příprava pozemku, při plném růstu plevelů AT 3-5 l 200 l
Lesní půda POST při plném růstu plevelů AT 3-5 l 200 l Nežádoucí vegetace, plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Lesní školky POST postřik s kryty nebo po vyzrání letorostů, koncem srpna, začátkem září AT 3-5 l 200 l Zaškolkované sazenice
Meruňka POST plevele max. 20 cm vysoké AT 5-9 l 200 l plevele vytrvalé, svlačec rolní
Meruňka POST plevele max. 20 cm vysoké AT 3-5 l 200 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé, pýr plazivý
Nezemědělská půda POST AT 3-6 l do 300 l Nežádoucí vegetace
Orná půda POST po sklizni plodiny AT 3-5 l 200 l Plevele
Oves jarní POST 10 dnů před sklizní AT 3 l do 200 l Přerostlé plevele, pýr plazivý
Pšenice jarní POST 10 dnů před sklizní AT 3 l do 200 l Přerostlé plevele, pýr plazivý
Pšenice ozimá POST 10 dnů před sklizní AT 3 l do 200 l Přerostlé plevele, pýr plazivý
Sady POST plevele max. 20 cm vysoké AT 3-5 l 200 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé, pýr plazivý
Sady POST plevele max. 20 cm vysoké AT 5-9 l 200 l plevele vytrvalé, svlačec rolní
Slivoň POST plevele max. 20 cm vysoké AT 3-5 l 200 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé, pýr plazivý
Slivoň POST plevele max. 20 cm vysoké AT 5-9 l 200 l plevele vytrvalé, svlačec rolní
Smrk POST po vyzrání letorostů AT 3-5 l 200 l Plevele
Tritikale ozimé POST 10 dnů před sklizní AT 3 l do 200 l Přerostlé plevele, pýr plazivý
Třešeň POST plevele max. 20 cm vysoké AT 5-9 l 200 l plevele vytrvalé, svlačec rolní
Třešeň POST plevele max. 20 cm vysoké AT 3-5 l 200 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé, pýr plazivý
Višeň POST plevele max. 20 cm vysoké AT 5-9 l 200 l plevele vytrvalé, svlačec rolní
Višeň POST plevele max. 20 cm vysoké AT 3-5 l 200 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé, pýr plazivý
Zavlažovací kanály POST AT 5 l 200-300 l Nežádoucí dřeviny, pobřežní vegetace
Železnice POST AT 5-9 l do 300 l Nežádoucí vegetace
Žito ozimé POST 10 dnů před sklizní AT 3 l do 200 l Přerostlé plevele, pýr plazivý
detail