Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

KEZURO

Účinná látka

Renofarmy
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe1: Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný , jestliže obsahuje chinmerak, vícekrát než jednou za tři roky na stejném pozemku.

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

cukrovka

200–400 l/ha

postřik

1× nebo aplikace opakovaná 3×

min. 7 dnů

Aplikační pokyny:

Preemergentní aplikace se provádí po zasetí před vzejitím plodiny (BBCH 01–09).

Postemergentní aplikace se provádí v růstové fázi plodiny: BBCH 10–18;

- 1. aplikace 0,9 l/ha: plodina ve fázi minimálně BBCH 10 (děložní listy rozvinuty);

- 2. aplikace 1,3 l/ha: plodina ve fázi minimálně BBCH 12 (2 pravé listy rozvinuty);

- 3. aplikace 1,3 l/ha: plodina ve fázi minimálně BBCH 14 (4 pravé listy rozvinuty).

Fáze plevelů v době aplikace: Optimální účinnosti je dosaženo při aplikaci na plevele ve fázi děložních listů maximálně do fáze prvního páru listů viditelného (BBCH 10–11).

Spektrum účinnosti:

- preemergentní ošetření:

- citlivé plevele: heřmánek pravý, tetlucha kozí pysk;

- méně citlivé plevele: lebeda rozkladitá, svízel přítula, hluchavky, rozrazil perský, heřmánkovec přímořský;

- postemergentní ošetření:

- citlivé plevele: heřmánek pravý, svízel přítula;

- méně citlivé plevele: tetlucha kozí pysk, ptačinec prostřední, kokoška pastuší tobolka.

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost.

Následné plodiny: Pěstování následných plodin na jaře následujícího roku po sklizni cukrovky je bez omezení.

Náhradní plodiny: Pokud je nutné ošetřený pozemek předčasně zaorat, lze jako náhradní plodinu pěstovat cukrovku.

Čištění aplikačního zařízení:

Ihned po skončení postřiku důkladně vyčistěte aplikační zařízení. Úplně vyprázdněte postřikovač a vypláchněte nádrž, ramena a trysky třikrát čistou vodou dokud není odstraněna pěna a veškeré stopy přípravku. Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

cukrovka

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

cukrovka

5

5

0

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Cukrovka PRE 01–09 BBCH AT 3,5 l 200–400 l
Cukrovka POST 10–18 BBCH, aplikace opakovaná do celkové dávky 3,5 l/ha AT 0,9-1,3 l 200–400 l
detail