Chemap Agro s.r.o.

KIDEKA

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

kukuřice

200–400 l/ha

postřik

Růstová fáze plevelů: dvouděložné jednoleté plevele BBCH 12–14 (2–4 pravé listy), ježatka kuří noha do BBCH 13 (3 pravé listy)

Spektrum účinnosti:

- citlivé plevele: ježatka kuří noha, merlík bílý, laskavec ohnutý, rdesno blešník, opletka obecná, hluchavka nachová, kokoška pastuší tobolka, ptačinec prostřední, lilek černý, violka rolní;

- méně citlivé plevele: ibišek trojdílný.

Nepoužívejte v poškozených nebo oslabených porostech.

Nepříznivé podmínky v době aplikace nebo po aplikaci mohou způsobit přechodnou fytotoxicitu kukuřice.

Citlivost odrůd kukuřice konzultujte s držitelem povolení.

Nepoužívejte v kukuřici pukancové.

Přípravek nelze použít v množitelských porostech.

Následné plodiny: V rámci normálního osevního postupu je možné po sklizni kukuřice pěstovat všechny plodiny. Před výsevem dvouděložných meziplodin a citlivých plodin (cukrovka, krmná řepa, luskoviny, slunečnice, řepka olejka, zeleniny) se doporučuje provést orbu.

Náhradní plodiny: V případě, že došlo k předčasnému zrušení porostu, lze jako náhradní plodinu použít kukuřici nebo jílky po provedení orby.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

Čištění aplikačního zařízení: Abyste zabránili následnému poškození plodin jiných než je kukuřice setá, bezprostředně po použití přípravku Kideka minimálně 2× pečlivě vypláchněte celé aplikační zařízení včetně víka čistou vodou za použití vhodného čisticího prostředku (podle jeho návodu na použití). Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

kukuřice

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

kukuřice

5

5

0

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice POST 12–18 BBCH AT 1,5 l 200–400 l max. 1x
detail