BASF
BASF
BASF

AGRA

LECTOR MAX

Účinná látka

Charakteristika

Další obchodní název přípravku SARACEN MAX.
Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 30 m při 50% redukci úletu.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ječmen, oves, pšenice, tritikale, žito

200–300 l/ha

postřik

Spektrum účinnosti:

- plevele citlivé: heřmánkovec přímořský, hořčice rolní, chrpa modrá, kokoška pastuší tobolka, konopice polní, laskavec ohnutý, mák vlčí, merlík bílý, opletka obecná, penízek rolní, pomněnka rolní, ptačinec prostřední, rdesno ptačí, svízel přítula, výdrol řepky;

- plevele méně citlivé: hluchavka nachová, rozrazil břečťanolistý, rozrazil perský, violka rolní.

Růstová fáze plevelů v době aplikace: Aplikujte co nejdříve na jaře, za příznivých podmínek pro růst plevelů, optimálně ve fázi plevelů BBCH 10–16, tj. od plně rozvinutých děložních listů do fáze 6 pravých listů.

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Náhradní plodiny: V případě likvidace ošetřeného porostu je možné po orbě zařadit jako náhradní plodinu pouze obilninu.

V kalendářním roce, ve kterém byla provedena aplikace, je možno po sklizni zařadit obilniny, řepku olejku a bob. Za nepříznivých podmínek pro odbourávání přípravku (sucho, zásadité půdy) může dojít k poškození řepky olejky.

Pěstování následných plodin v následujícím kalendářním roce je bez omezení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Čištění aplikačního zařízení: Okamžitě po ošetření úplně vyprázdněte aplikační zařízení. Vypláchněte vnitřek nádrže čistou vodou (minimálně 10 % objemu nádrže postřikovače) a propláchněte ramena a hadice. Úplně vyprázdněte aplikační zařízení. Naplňte nádrž do poloviny čistou vodou (případně přidejte odpovídající množství čistícího přípravku). Promíchejte a propláchněte ramena a hadice. Nádrž doplňte vodou a ponechte 15 minut stát za stálého míchání. Znovu propláchněte ramena a trysky a úplně vyprázdněte aplikační zařízení. Trysky a sítka čistěte odděleně. Vypláchněte vnitřek nádrže čistou vodou (minimálně 10 % objemu nádrže postřikovače) a propláchněte ramena a hadice. Úplně vyprázdněte aplikační zařízení.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pšenice ozimá, pšenice jarní, ječmen ozimý, ječmen jarní, žito ozimé, žito jarní, triticale ozimé, oves ozimý, oves jarní

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

pšenice ozimá, pšenice jarní, ječmen ozimý, ječmen jarní, žito ozimé, žito jarní, triticale ozimé, oves ozimý, oves jarní

NELZE

30

15

5

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST 13–32 BBCH AT 25 g 200–300 l max. 1x
Ječmen ozimý POST 13–39 BBCH, na jaře AT 25 g 200–300 l max. 1x
Oves jarní POST 13–32 BBCH AT 25 g 200–300 l max. 1x
Oves ozimý POST 13–39 BBCH, na jaře AT 25 g 200–300 l max. 1x
Pšenice jarní POST 13–32 BBCH AT 25 g 200–300 l max. 1x
Pšenice ozimá POST 13–39 BBCH, na jaře AT 25 g 200–300 l max. 1x
Tritikale ozimé POST 13–39 BBCH, na jaře AT 25 g 200–300 l max. 1x
Žito ozimé POST 13–39 BBCH, na jaře AT 25 g 200–300 l max. 1x
detail