Chemap Agro s.r.o.

LEGATO PLUS

Účinná látka

LEGATO PLUS

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe2: Za účelem ochrany podzemní vody přípravek neaplikujte na písčité půdy s obsahem organického uhlíku < 1 % a na půdy s obsahem jílu více něž nebo rovno 30 %.
SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé - chundelka metlice, svízel přítula, kokoška pastuší tobolka, hluchavky, heřmánkovec přímořský, heřmánek nevonný, ptačinec žabinec, penízek rolní, rozrazily, violky, zemědým lékařský, mák vlčí, řepka olejka - výdrol.

Doporučení

Růstová fáze plodin v době aplikace: BBCH 11–14, 1. list plně vyvinutý až 4. list .

Růstové fáze plevelů: chundelka metlice . max. BBCH 11, tj. 1. 1ist, plevele dvouděložné jednoleté: max. BBCH 10, tj. děložní listy plně rozvinuté.

Maximální počet aplikací: 1× v plodině, na podzim

Dávka aplikační kapaliny: 300–400 l/ha

Po aplikaci přípravku nelze vyloučit projevy zpravidla přechodné fytotoxicity na ošetřovaných plodinách - barevné změny na listech, zpomalení růstu.

Následné plodiny - po hluboké orbě není omezení. Po mělkém zpracování půdy/bez zpracování půdy nelze vyloučit příznaky fytotoxicity u řepky olejky. Riziko se zvyšuje na lehkých půdách s malým obsahem organické hmoty.

Náhradní plodiny - jako náhradní plodiny po zaorávce obilniny lze na jaře po orbě do hloubky min. 20 cm pěstovat slunečnici, jarní ječmen, jarní pšenici, kukuřici, luskoviny, jarní řepku, len a brambory, přičemž u jarního ječmene, jarní pšenice, jarní řepky, hrachu a lnu může dojít k přechodnému depresivnímu efektu.

Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
ječmen ozimý, pšenice ozimá
4
4
4
4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen ozimý POST BBCH 11–14, 1. list plně vyvinutý až 4. list 1,25 l 300-400 l
Pšenice ozimá POST BBCH 11–14, 1. list plně vyvinutý až 4. list 1,25 l 300-400 l
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
4%
49%
detail